ПРОТОКОЛ №2 від 22.01.2021

Надіслав: v.pravylo , дата: ср, 07/07/2021 - 14:08

ПРОТОКОЛ №2

ЗАСІДАННЯ  ВЧЕНОЇ  РАДИ

ІНСТИТУТУ  ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ  СИСТЕМ

КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

від 22.02.2021 р.

 

1. СЛУХАЛИ: Заступника директора ІТС з наукової роботи Кравчука С.О., який доповів про підсумки наукової та науково-іноваційної діяльності ІТС за 2020 рік та завдання на 2021 рік.

Презентація

ОБГОВОРЕННЯ: д.т.н., проф. Глоба Л.С., акад., д.т.н., проф. Ільченко М.Ю., студ. Лісовськи К., д.т.н., проф. Романов О.І., д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н., с.н.с. Скулиш М.А.

УХВАЛИЛИ:

 1. Звіт заступника директора ІТС з наукової роботи Кравчука С.О. затвердити.
 2. Звіт висвітлити на сайті ІТС.

 

2. СЛУХАЛИ: Заступника директора ІТС з міжнародної діяльності Скулиш М.А., яка надала інформацію про підсумки з міжнародної діяльності ІТС за 2020 рік та завдання на 2021 рік.

Обговорення: д.т.н., проф. Глоба Л.С., акад., д.т.н., проф. Ільченко М.Ю., д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н., проф. Кравчук С.О., д.т.н., проф. Лисенко О.І.

УХВАЛИЛИ:

 1. Звіт заступника директора ІТС з міжнародної діяльності Скулиш М.А. затвердити.
 2. Звіт висвітлити на сайті ІТС.

 

3. СЛУХАЛИ: Студент Лісовський К.С. розповів про результати незалежного голосування по викладачам ІТС на 1ому курсі.

Презентация

Обговорення: д.т.н., проф. Глоба Л.С., акад., д.т.н., проф. Ільченко М.Ю., д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н., проф. Кравчук С.О., д.т.н., проф. Лисенко О.І.

УХВАЛИЛИ:

 1. Інформацію прийняти до відома.
 2. Висловити ініціативній групі студентів подяку за проведену роботу.
 3. Доручити першому заступнику директора ІТС Правилі В.В. проаналізувати результати незалежного голосування та розглянути їх на метод раді ІТС з метою врахування їх під час планування методичної роботи факультету.

 

4. Поточні справи:

4.1. СЛУХАЛИ: Проф. д.т.н. Глоба Л.С. донесла інформацію про ключові моменти процесу підготовки до проведення Міжнародної конференції з Інформаційних та телекомунікаційних технологій та радіоелектроніки UkrMiCo-2021, а саме:

 • Конференцію зареєстровано на сайті ComSoc.
 • Отримано підтвердження від партнерів з Одеської Академії Зв’язку стосовно готовності проведення конференції на базі академії.
 • Уся документація знаходиться на розгляді у української секції IEEE, після отримання підтвердження розпочнеться процес офіційного оформлення конференції.
 • Сформовано кабінет конференції у системі EasyChair для подачі матеріалів авторами та роботи рецензентів.
 • Розроблено сайт конференції.

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію прийняти до відома.

2. Проф., д.т.н. Глобі Л.С. підготувати лист на імя голови української секції IEEE Яновського з проханням прискорити процес розгляду документів по конференції.

4.2. СЛУХАЛИ: Завідувачів кафедр ІТС з інформацією про результати навчання аспірантів у першому семестрі 2020/2021 навчального року.

Витяги по роботі аспірантів

Обговорення: акад., д.т.н., проф. Ільченко М.Ю., д.т.н., проф. Романов О.А.

УХВАЛИЛИ:

 1. Затвердити звіти аспірантів за перший семестр 2020/2021 навчального року.
 2. Відмітити позитивні результати щодо викладання аспірантами навчальних дисциплін.
 3. Реалізувати більш активне залучення аспірантів до навчального процесу на кафедрах.

 

4.3. СЛУХАЛИ: Інформацію завідувачів кафедр ІТС про перевірку відповідності наукової складової освітньо-наукових програм підготовки доктора філософії науковим школам, напрямам наукової діяльності кафедр та наукових керівників аспірантів

Результати перевірки ОП.

УХВАЛИЛИ: Погодити результати перевірки відповідності наукової складової освітньо-наукових програм підготовки доктора філософії науковим школам, напрямам наукової діяльності кафедр та наукових керівників аспірантів.

4.4. СЛУХАЛИ: Першого заступника директора ІТС Правили В.В. з інформацією про міжкафедральний каталог вибіркових дисциплін.

           УХВАЛИЛИ: Затвердити між кафедральний каталог вибірковий дисциплін.

4.5. СЛУХАЛИ: Інформацію гаранта освітньої програми з підготовки докторів філософії за спеціальністю 172 Уривського Л.О. про затвердження додаткової програми кандидатського іспиту за спеціальністю 05.13.15 «Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій» для здобувача Макарова Дениса Григоровича.

           УХВАЛИЛИ: Затвердити додатковупрограму кандидатського іспиту за спеціальністю 05.13.15 «Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій» для здобувача Макарова Дениса Григоровича.

4.6. СЛУХАЛИ: Інформацію д.т.н., проф. Романова О.І. про перезатвердження теми дисертаційної роботи аспіранта кафедри телекомунікацій КПІ ім. Ігоря Сікорського Вереса Л.А.

УХВАЛИЛИ: затвердити нову тему дисертаційної роботи аспіранта кафедри телекомунікацій КПІ ім. Ігоря Сікорського Вереса Л.А. «Підвищення пропускної здатності та надійності функціонування базової мережі мобільного оператора на платформі IMS».

 

Голова Вченої ради ІТС                                       Михайло ІЛЬЧЕНКО  

  Вчений секретар ІТС                                          Ріна НОВОГРУДСЬКА

Дата прийняття
22.02.2021
Номер протоколу
2