Наукові публікації

Монографії

Статті

Комісія з розгляду науково-технічних матеріалів

У 2021 році науковцями НН ІТС видано 18 монографій (15 з них закордонні), 10 навчальних посібників, 33 електронних видання, 10 методичних посібників, 2 номери міжнародного журналу, 2 програми та 2 збірника матеріалів міжнародних наукових конференцій.

Опубліковано статей  235 статті (20 подано до друку):
з них: у фахових виданнях України - 39 (кат. А- 4, Б - 35), (подано 2);
у зарубіжних виданнях – 36 (подано 18):
         SCOPUS - 25,
         Web of Science - 9.
         В інших наукометричних базах даних –  161.
наказ про премії за 2021     наказ про премії за 2021 дод1
        наказ про премії за 2021 дод2

Перелік статей за 2021 рік.

В 2020 році співробітниками опубліковано:  Перелік статей за 2020 рік.

В 2019 році співробітниками опубліковано: перелік статей.

ІЕЕЕ сертифікат краща стаття 2019 року Ільченко

 

 Стаття «Trisection bandpass filters with all mixed couplings», авторів Олександра Захарова, Сергія Літвінцева та Михайла Ільченко визнана міжнародною секцією  ІЕЕЕ як "КРАЩА ПУБЛІКАЦІЯ 2019 РОКУ" та отримала сертифікат ІЕЕЕ

 

В 2018 році співробітниками опубліковано: перелік статей.

В 2017 році співробітниками опубліковано: перелік статей.

Стаття д.т.н. О.В.Захарова і академіка НАН України М.Ю.Ільченка "Trisection Microstrip Delay Line Filter with Mixed Cross-Coupling", опублікована в журналі "IEEE Microwave and Wireless Components Letters", Vol. 27, отримала звання "КРАЩОЇ ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНОЇ ПУБЛІКАЦІЇ 2017 IEEE"

 

 

 

 

В 2016 році співробітниками опубліковано: перелік статей.

В 2015 році співробітниками опубліковано: перелік статей.