Кафедри

Інститут телекомунікаційних систем готує фахівців за трьома рівнями вищої освіти:

  • перший (бакалаврський) - 4 роки (денна та заочна форми навчання);
  • другий (магістерський):
    • магістр за освітньо-науковою програмою підготовки - 1 рік 9 місяців (денна форма навчання);
    • магістр за освітньо-професійною програмою підготовки - 1 рік 4 місяці (денна та заочна форми навчання) ;
  • третій (освітньо-науковий) - 4 роки ​(денна та заочна форми навчання).

Назва спеціальності:
172 Телекомунікації та радіотехніка (172 Електронні комунікації та радіотехніка)

 

Кафедра телекомунікацій

Назва освітньої програми: "Інженерія та програмування інфокомунікацій"

Завідувач кафедри

Професор, д.т.н. Кравчук Сергій Олександрович

Завідувач кафедри

Професор, д.т.н.  Скулиш Марія Анатоліївна

В.о. завідувача кафедри

Доцент, к.т.н.  Созонник Галина Дмитрівна