Лауреати Державних премій в галузі науки і техніки


Національною академією наук України 13 лютого 2019 року, провідним науковцям НДІ телекомунікацій
КПІ ім. Ігоря Сікорського: акад., д.т.н., проф. Ільченко М.Ю., д.т.н., проф. Кравчуку С.О. та д.т.н., проф. Уривському Л.О., була присуджена Премія імені В.М. Глушкова за серію праць "Телекомунікаційні системи".

Державною премією України в 2004 р. відзначено роботу «Інформаційно-телекомунікаційні системи з використанням мікрохвильових технологій та спеціалізованих обчислювальних засобів». Робота спрямована на комплексне вирішення завдань, передбачених трьома Указами Президента України, чотирма Постановами Кабінету Міністрів, Національною програмою інформатизації та трьома Державними науково-технічними програмами щодо створення вітчизняних інформаційно-телекомунікаційних систем для вирішення загальнодержавних завдань інформатизації митної і податкової служб, банківської діяльності, поліпшення інформаційного забезпечення на автомобільних дорогах України, удосконалення аеронавігаційних систем, інформаційного забезпечення органів державної влади та ін.

За Указом Президента України №686/2015 було присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки 2014 року с.н.с. НДІ Телекомунікацій Кайденко М.М. та провідному інженеру НДІ Телекомунікацій Івлєву Ю.В., за участь у роботі "Технологічні, організаційні та регуляторні засади побудови телекомунікаційних мереж сучасних та наступних поколінь".