Доктор філософії (PhD)

АКТУАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АСПІРАНТІВ ТА ЇХ КЕРІВНИКІВ  (надано відділом аспірантури та докторантури КПІ ім. Ігоря Сікорського)  

ГРАФІК СКЛАДАННЯ ЗАБОРГОВАНОСТЕЙ АСПІРАНТАМИ НН  ІТС (1 семестр 2023/2024 навчальний рік)

Рейтинговий список вступників до аспірантури, які рекомендовані до зарахування за державним замовленням за спецальністю 172 Електронні комунікації та радіотехніка

ДО УВАГИ ВСТУПНИКІВ ДО АСПІРАНТУРИ в 2023 році !

===================================================================

УВАГА ! Акредитація !

Програма роботи експертної групи для проведення акредитаційної експертизи за спеціальністю «172 Телекомунікації та радіотехніка» освітньої програми «Телекомунікації та радіотехніка» (ID у ЄДЕБО 49918) 15 – 17 травня 2023 року:
https://osvita.kpi.ua/sites/default/files/files/program-172_0.pdf

Відкрита зустріч з експертною групою ОП 172 "Телекомунікації та радіотехніка":
https://osvita.kpi.ua/node/1103
Час: 15 травня 2023 р. 14:00 – 15:00 Київ

=====================================================================

ВСТУП ДО АСПІРАНТУРИ КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2023 р.

Нормативні документи

  1. Програма вступного іспиту для здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 172 Електронні комунікації та радіотехніка на 2023 рік
  2. Програма додаткового вступного іспиту для здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 172  Електронні комунікації та радіотехніка на 2023 рік
  3. Склад предметної комісії для проведення вступних випробувань до аспірантури за спеціальністю 172 Електронні комунікації та радіотехніка у 2023 році
  4. Розклад вступних випробувань до аспірантури зі спеціальності у 2023 році
  5. Програма педагогічної практики докторів філософії за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка
  6. Робоча програма педагогічної практики докторів філософії за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка

Ф-каталог вибіркових навчальних дисциплін

Ф-КАТАЛОГ вибіркових навчальних дисциплін для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за освітньо-науковою програмою «Телекомунікації та радіотехніка» за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка (на 2023-2024 навчальний рік)

Аспіранти за ОНП доктора філософії

1. Відповідність наукової складової ОНП доктор філософії науковим школам, напрямам наукової діяльності кафедр та наукових керівників аспірантів

2. Таблиця відповідності тематики наукових досліджень аспірантів опублікованим працям їх наукових керівників

Освітньо-наукова програма третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

1. Освітньо-наукова програма третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка

Навчальні плани підготовки докторів філософії

1. Навчальний план  за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка (денна форма) (2020 рік)

2. Навчальний план  за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка (заочна форма) (2020 рік)

3. Навчальний план  за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка (денна форма) (2019 рік)

4. Навчальний план  за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка (заочна форма) (2019 рік)

5. Навчальний план  за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка (денна форма) (2018 рік)

6. Навчальний план  за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка (денна форма) (2017 рік)

 

Робочі навчальні плани підготовки докторів філософії

 

1.  Робочій навчальний план (освітньої складової програми підготовки) на 2021/2022 н.р (денна) (набір 2021 р.)

2. Робочій навчальний план (освітньої складової програми підготовки) на 2021/2022 н.р (денна) (набір 2020 р.) - кафедра ІКТС

3.  Робочій навчальний план (освітньої складової програми підготовки) на 2020/2021 н.р (денна) (набір 2020 р.)

4.  Робочій навчальний план (освітньої складової програми підготовки) на 2020/2021 н.р (денна) (набір 2019 р.)

5. Робочій навчальний план (освітньої складової програми підготовки) на 2021/2022 н.р (денна) (набір 2021 р.) - кафедра ТК

6. Робочій навчальний план (освітньої складової програми підготовки) на 2021/2022 н.р (заочна) (набір 2021 р.) - кафедра ТК

7. Робочій навчальний план (освітньої складової програми підготовки) на 2021/2022 н.р (денна) (набір 2020 р.) - кафедра ТК

8. Робочій навчальний план (освітньої складової програми підготовки) на 2021/2022 н.р (заочна) (набір 2020 р.) - кафедра ТК