Доктор філософії

  1. Положення про прийом на навчання для здобуття ступеня доктора філософії у 2021 році
  2. Програма вступного іспиту для здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка на 2021 рік
  3. Програма додаткового вступного іспиту для здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка на 2021 рік
  4. Склад предметної комісії для проведення вступних випробувань до аспірантури за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка у 2021 році та дати проведення встувних екзаменів
  5. Освітньо-наукова програма третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка
  6. Навчальний план підготовки докторів філософії за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка
  7. Програма педагогічної практики докторів філософії за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка
  8. Робоча програма педагогічної практики докторів філософії за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка

 

Навчальні плани підготовки докторів філософії

1. Навчальний план підготовки докторів філософії за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка (денна форма)

2. Навчальний план підготовки докторів філософії за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка (заочна форма)