Доктор філософії (PhD)

Освітньо-наукові програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

 

Навчальні плани підготовки докторів філософії

1. Навчальний план  за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка (денна форма) (2020 рік)

2. Навчальний план  за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка (заочна форма) (2020 рік)

3. Навчальний план  за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка (денна форма) (2019 рік)

4. Навчальний план  за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка (заочна форма) (2019 рік)

5. Навчальний план  за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка (денна форма) (2018 рік)

6. Навчальний план  за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка (денна форма) (2017 рік)

 

Робочі навчальні плани підготовки докторів філософії

1.  Робочій навчальний план (освітньої складової програми підготовки) на 2021/2022 н.р (денна) (набір 2021 р.)

2. Робочій навчальний план (освітньої складової програми підготовки) на 2021/2022 н.р (денна) (набір 2020 р.) - кафедра ІКТС

3.  Робочій навчальний план (освітньої складової програми підготовки) на 2020/2021 н.р (денна) (набір 2020 р.)

4.  Робочій навчальний план (освітньої складової програми підготовки) на 2020/2021 н.р (денна) (набір 2019 р.)

5. Робочій навчальний план (освітньої складової програми підготовки) на 2021/2022 н.р (денна) (набір 2021 р.) - кафедра ТК

6. Робочій навчальний план (освітньої складової програми підготовки) на 2021/2022 н.р (заочна) (набір 2021 р.) - кафедра ТК

7. Робочій навчальний план (освітньої складової програми підготовки) на 2021/2022 н.р (денна) (набір 2020 р.) - кафедра ТК

8. Робочій навчальний план (освітньої складової програми підготовки) на 2021/2022 н.р (заочна) (набір 2020 р.) - кафедра ТК

 

Громадське обговорення ОНП "Телекомунікації та радіотехніка"

 

Рецензії, відгуки та пропозиції від стейкхолдерів на ОНП "Телекомунікації та радіотехніка"

1.  ТОВ "Хуавей Україна"

2. ТОВ "Радіонікс"

3. ТОВ "ЛІЛЕЯ"

4. ТОВ "ЛІЛЕЯ" (Пропозиції)

5. Український державний центр радіочастот

6. Концерн радіомовлення, радіозв'язку та телебачення

7.  Спільне підприємство «ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОНІКИ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК НАЦІОНАЛЬНОГО ПРОГРЕСУ»

8.  Казенне підприємство "Науково-виробничий  комплекс "Іскра"

9.  ТОВ "Неткрекер"

10. ДП НДІ "Квант-Радіолокація"

 

Відповідність наукової складової ОНП доктор філософії науковим школам, напрямам наукової діяльності кафедр та наукових керівників аспірантів

Відповідність тематики наукових досліджень аспірантів опублікованим працям їх наукових керівників