ПРОТОКОЛ № 9 від 30.10.2018

Submitted byadmin_its onнд, 08/12/2019 - 16:34

На Вченій раді присутні члени Ради згідно „Листа присутності”, що додається до протоколу.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.1. Доповідь молодого вченого про стан науки в області телекомунікаційза вересень-жовтень 2018 р.​ ieee papers view Buhaienko.pptx

Доповідач: Ю. Бугаєнко

2. Стан відвідування занять студентами ІТС та заходи щодо поліпшення відвідуваності студентів.

Доповідачі: Є.А. Якорнов, В.В. Правило

3. Підсумки рейтингування НПП у 2017/2018 навчальному році та проміжний самоаналіз кафедр щодо виконання вимог акредитації.

Доповідач: В.В. Правило

4. Про участь співробітників ІТС у виконанні наукової роботи «Розробка дослідного зразку термінала супутникового зв’язку для експлуатації у складних кліматичних та метеорологічних умовах.

Доповідач: І.В. Трубаров

5. Про участь професорсько-викладацького складу ІТС у підготовці учнівМАН України

Доповідач: О.І. Романов

6. Поточні справи.

6.1. Розгляд та затвердження тем наукових досліджень магістрантів 2018 року набору.

Доповідачі: Завідувачі кафедр ІТС

6.2. Про стан розподілу відповідальності підрозділів ІТС між приміщеннями корпусу №30

Доповідач: О.В. Микляєв

6.3. Про забезпечення безпеки сайту конференції UkrMiСo.

Доповідач: Л.О. Уривський

6.4. Інформація керівників про виконання індивідуального плану роботи аспірантів третього року навчання за друге півріччя.

Доповідачі: Т.М.Наритник, О.І. Лисенко

6.5. Про подання кандидатури професора кафедри телекомунікацій Наритника Т.М. на здобуття державної стипендії для видатних діячів науки.

Доповідач: М.Ю.Ільченко

6.6. Про зустріч керівництва ІТС із представниками студентства інституту.

Доповідач: В.В. Правило​​

Дата прийняття
30.10.2018
Номер протоколу
9