Вступ до магістратури

Вступ до магістратури
 

Якщо ти вступаєш до магістратури, тобі потрібно буде складати єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ) у формі ЗНО, а для цього — зареєструватись для проходження ЄВІ з 11 травня до 03 червня (до 18.00) та 30 червня скласти англійську, німецьку, іспанську або французьку мови. Цього року єдиний вступний іспит з іноземної мови мають скласти всі вступники до магістратури КПІ ім. Ігоря ​Сікорького без виключень. Єдиний вступний іспит з іноземної мови або просто ЗНО з іноземної мови для вступу до магістратури буде проводитись за тією ж програмою, що і для вступу на перший курс на базі повної загальної середньої освіти, окрім частин «Писемне мовлення» та «Розуміння мови на слух». Вступники до магістратури складатимуть лише частини «Читання» та «Використання мови». Цього року можна зарахувати результаті ЄВІ 2020 та 2021 років.

При зміні фаху після одержання диплому бакалавра додаткове вступне випробування цього року складати не потрібно. Але скласти вступне фахове випробування потрібно обов’язково.

Документи для вступу до магістратури подаються виключно електронно. За державним замовленням можна подати до 5 заяв, кількість заяв за кошти фізичних та/або юридичних осіб — максимум 30. Для того, щоб подати документи, потрібно з 1 липня зареєструвати електронний кабінет. Подати заяви можна буде з 15 липня до 23 липня включно. Вступні випробування за обраним фахом можна буде скласти з 24 липня до 30 липня включно відповідно до розкладу робіт атестаційних комісій.
Розрахунок конкурсного балу
​​Конкурсний бал (далі КБ) при вступі для здобуття ступеня магістра на всі спеціальності (крім спеціальності 081 «Право») розраховується за формулою: 
 
КБ = 0,25×П1 + 0,75×П2 +RA,
де П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови,
     П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів),
     RA – чисельний еквівалент оцінки академічного рейтингу вступника.
 
Академічний рейтинг RA вступника розраховується атестаційною комісією на підставі додатка відповідного диплома та поданих документів щодо творчих досягнень вступника за формулою:
 
RA = 2RA + 2RT ,
де: RA – академічний складник​,
      RT – складник творчих досягнень.
 
Інститут телекомунікаційних систем проводить набір на спеціальність 172 Телекомунікації та радіотехніка за освітніми прог​рамами:
 
 
      Терміни навчання:
 
 • Магістр за освітньо-науковою програмою підготовки - 1 рік 9 місяців
 • Магістр за освітньо-професійною програмою підготовки - 1 рік 4 місяці​
 1. Правила прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2021 році ​
 2. Порядок організації та проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти
 3. Положення про прийом на навчання для здобуття освітнього рівня магістра та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» у 2021 році
 4. Порядок нарахування додаткових балів за творчі досягнення при вступі до магістратури

 5. Склад атестаційної комісії ІТС на 2021 рік

 6. Розклад роботи атестаційної комісії (розклад консультацій та екзаменів для вступу до магістратури) ІТС на 2021 рік

 7. Процедура реєстрації на ЄВІ/ЄФВВ випускників КПІ ім. Ігоря Сікорського 2021, які бажають вступити до магістратури

 8. Процедура реєстрації на ЄВІ/ЄФВВ вступників до магістратури, які завершили навчання у попередні роки або вступають після завершення цього року іншого закладу вищої освіти

 9. Вартість навчання у 2021/2022 навчальному році

 10. Програми комплексного фахового випробування для вступу на освітні програми підготовки магістрів:

 •  
Корисні посилання:

Рейтингові списки вступників, які беруть участь в конкурсному відборі на освітньо-професійну (освітньо-наукову) програму підготовки магістра за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка. Літо 2021

Освітньо-професійна програма

 

Освітньо-наукова програма