ПРОТОКОЛ № 4 від 22.04.2019

Submitted byadmin_its onнд, 08/12/2019 - 19:37

Протокол № 4

ЗАСІДАННЯ  ВЧЕНОЇ  РАДИ

ІНСТИТУТУ  ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ  СИСТЕМ

КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

від 22.04.19 р.

На Вченій раді присутні члени Ради згідно „Листа присутності”, що додається до протоколу.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Доповідь молодого вченого Вереса Л.А. про стан науки в області телекомунікацій за квітень 2019.​ 

Доповідач: Верес Л.А.

2. Підсумки навчально-методичної діяльності ІТС в 2018 р. та завдання на 2019 рік.

Доповідач: Правило В.В.

3. Поточні справи.

3.1. Підсумки проведення Міжнародної Науково-технічної Конференції "ПЕРСПЕКТИВИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 2019".

Доповідач: Кравчук С.О.

3.2 Розгляд конкурсних справ (Кравчук І.М., Афанасьєвої Л.О., Скулиш М.А.).

Доповідач: Правило В.В.

3.3 Щодо переходу сайтів кафедр ІТС на платформу КПІ Телеком.

Доповідач: Правило В.В.

3.4 Про навчальний та робочий інтегровані навчальні плани набору 2017-2019 рр. зі змінами підготовки бакалаврів зі спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка за програмою професійного спрямування (спеціалізація) Телекомунікаційні системи та мережі на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст для студентів денної форми навчання.

1. СЛУХАЛИ: Доповідь молодого вченого Вереса Л.А. про стан науки в області телекомунікацій за квітень 2019.

ВИСТУПИЛИ:

- в обговоренні прийняли участь д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н., проф. Глоба Л.С.

УХВАЛИЛИ:

1.  Інформацію прийняти до відома та розташувати на сайті Вченої ради ІТС.

2. СЛУХАЛИ:  Підсумки навчально-методичної діяльності ІТС в 2018 р. та завдання на 2019 рік.

ВИСТУПИЛИ:

- доповідач: перший заступник директора ІТС, к.т.н., доц. Правило В.В.

- в обговоренні прийняли участь акад. НАН України, д.т.н., проф. Ільченко М.Ю.,  д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н.,  д.т.н., проф. Глоба Л.С.

УХВАЛИЛИ:

1.      Інформацію прийняти до уваги

2.      Звіт першого заступника директора ІТС Правило В.В. з навчально-методичної діяльності ІТС за 2018 рік затвердити.

3.      Для забезпечення високої якості випускників ІТС, що відповідає Європейським стандартам, вимогам ринку праці кафедрам інституту зосередити свою роботу на глибокій інтеграції навчального, наукового та інноваційного процесів, підвищенні якісного складу НПП і контингенту студентів, впровадженні нових методів і технологій навчання, підсиленні фундаментальної та практичної підготовки.

4.       Керівництву інституту та завідувачам кафедр зосередити роботу на забезпеченні кадрового резерву, широко залучаючи випускників аспірантури і магістратури до викладацької роботи.

5.       Визначити основними завданнями забезпечення якості АБІТУРІЄНТІВ:

• запровадження на кафедральному рівні заходів щодо привабливості і популяризації освітніх програм;

• перехід до рівня індивідуальної роботи з кожним абітурієнтом, надання інформації про освітні програми кафедр на позитивних (успішних) прикладах кар'єрного зростання випускників кафедри тощо;

• залучення кафедр до профорієнтаційної роботи у середніх навчальних закладах всіх типів з представленням переваг якісної інноваційної освіти та конкурентоспроможності випускників інституту;

6.       Забезпечити подальший розвиток навчально-лабораторної бази кафедр, продовжити практику створення навчально-наукових центрів і лабораторій за участю вітчизняних і міжнародних підприємств та організацій на засадах спонсорської допомоги, а також залучаючи міжнародні гранти і проекти.

7.      Продовжити роботу кафедр інституту з роботодавцями на основі діючих та нових угод про співпрацю з метою покращання практичної підготовки випускників.

8.      Удосконалити роботу зі створення цілісної інформаційної системи навчального процесу: продовжити роботу з інформаційного наповнення системи “Електронний кампус”, забезпечити користування системою усіма викладачами та студентами без винятку.

3. Поточні справи.

3.1. СЛУХАЛИ: Підсумки проведення Міжнародної Науково-технічної Конференції "ПЕРСПЕКТИВИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 2019". Директора ІТС, д.т.н., проф. Кравчук С.О. прозвітував про результати проведення конференції. Цього року конференція проводиться в дванадцятий раз. На конференції було представлено 130 доповідей, Була проведена виставка за підтримки радіоклубу «Політехнік», також на виставці були представлені експонати співробітників ІТС, які є виконавцями гос.договірних тематик.

ВИСТУПИЛИ:

- доповідач: д.т.н., проф. Кравчук С.О.

УХВАЛИЛИ:

1.   Результати роботи конференції прийняти до уваги.

2.   Продовжити співробітництво з представниками організацій, які брали участь у виставці при конференції.

3.2. СЛУХАЛИ: Розгляд конкурсних справ (Кравчук І.М., Афанасьєвої Л.О., Скулиш М.А.).

ВИСТУПИЛИ:

- перший заступник директора ІТС к.т.н., доц.. Правило В.В.

УХВАЛИЛИ:

  На підставі результатів голосування ухвалили на заміщення посади старшого викладача кафедри телекомунікацій Кравчук І.М., Афанасьєву Л.О. та доцента кафедри інформаційно-телекомунікаційних мереж - Скулиш М.А.

3.3. . СЛУХАЛИ: Щодо переходу сайтів кафедр ІТС на платформу КПІ Телеком.

ВИСТУПИЛИ:

- доповідач: к.т.н., доц.. Правило В.В.

- в обговоренні прийняли участь акад. НАН України, д.т.н., проф. Ільченко М.Ю.,  д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н.,  д.т.н., проф. Глоба Л.С.

УХВАЛИЛИ:

 Забезпечити перехід сайту ІТС та кафедр на технічну платформу КПІ-телеком та їх подальший розвиток і функціонування, включаючи англомовні ресурси, а також регулярне оновлення їх розділів

3.4.  СЛУХАЛИ: Про навчальний та робочий інтегровані навчальні плани набору 2017-2019 рр. зі змінами підготовки бакалаврів зі спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка за програмою професійного спрямування (спеціалізація) Телекомунікаційні системи та мережі на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст для студентів денної форми навчання.

ВИСТУПИЛИ:

- доповідач: проф., д.т.н. Уривський Л.О.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити навчальний та робочий інтегровані навчальні плани набору 2017-2019 рр. зі змінами підготовки бакалаврів зі спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка за програмою професійного спрямування (спеціалізація) Телекомунікаційні системи та мережі на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст для студентів денної форми навчання.

 

Голова Вченої ради ІТС                                            М.Ю. Ільченко

В.о. вченого секретаря                                            Л.О. Афанасьєва

Дата прийняття
22.04.2019
Номер протоколу
4