ПРОТОКОЛ №3 від 25.03.2019

Submitted byadmin_its onнд, 08/12/2019 - 19:25

Протокол № 3

ЗАСІДАННЯ  ВЧЕНОЇ  РАДИ

ІНСТИТУТУ  ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ  СИСТЕМ

КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

від 25.03.2019р.

На Вченій раді присутні члени Ради згідно „Листа присутності”, що додається до протоколу.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Доповідь молодого вченого Шмігеля Б.О. про стан науки в областітелекомунікацій за березень 2019​. 

Доповідач: Шмігель Б.О.

2.Звіт з навчально-виховної роботи за 2018 р.

Доповідач: Якорнов Є.А.

3. Поточні справи.

3.1. Стан підготовки до проведення Міжнародної Науково-технічної Конференції "ПЕРСПЕКТИВИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 2019".

Доповідач: Кравчук С.О.

3.2 Розгляд конкурсної справи Кононової І.В. на заміщення посади доцента кафедри Інформаційно-телекомунікаційних мереж.

Доповідач: Правило В.В.

3.3 Затвердження вступних програм додаткового та основного вступних іспитів  та комплекту білетів до аспірантури.

Доповідач: Правило В.В.

3.4 Про лекцію від компанії-партнера ІТС «Глобал-Лоджик» для викладачів та студентів 26.03.19 о 15-30 401 ауд. корпусу .

Доповідач: Уривський Л.О.

3.5 Затвердження навчальних планів за освітньо-професійним напрямом бакалавра, магістра, та аспіранта на 2019 рік.

Доповідач: Правило В.В.

1. СЛУХАЛИ: Доповідь молодого вченого Шмігеля Б.О. про стан науки в області телекомунікацій за березень 2019.

ВИСТУПИЛИ:

- в обговоренні прийняли участь д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н., проф. Глоба Л.С.

УХВАЛИЛИ:

1.  Інформацію прийняти до відома та розташувати на сайті Вченої ради ІТС.

2. СЛУХАЛИ:  Підсумки навчально-виховної діяльності ІТС в 2018 р. та завдання на 2019 рік.

ВИСТУПИЛИ:

- доповідач: заступник директора ІТС, к.т.н., проф. Якорнов Є.А.

- в обговоренні прийняли участь акад. НАН України, д.т.н., проф. Ільченко М.Ю.,  ст. групи ТС-71 Бойченко Н., ст. групи ТС-61 Пащенко А., д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н., проф. Глоба Л.С., д.т.н., проф. Кравчук С.О., к.т.н., доц. Трубаров І.В., ст. групи ТЗ-71мн Немченко К.В.

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію прийняти до уваги

2. Має місце позитивна динаміка в створенні єдиної навчальної, наукової, виховної, культурно-соціальної загально інститутської атмосфери з високими вимогами дотримання демократичних засад у роботи зі студентами (практично не участь студентів ІТС в осінніх акціях, крім Кирила Немченко).

3. Недостатньою є увага кафедр ІТС щодо посилення індивідуальної роботи зі студентами серед магістрів першого курсу (особливо мотиваційної і інноваційної складових), що знайшло свій прояв у відрахуванні 4-х студентів по кафедрі ТС і 4-х - по ІТМ.

4. Не в повній мірі реалізується можливості кураторів груп для підвищення контролю за результатами навчання студентів 1,2 курсів. Для підвищення активності кураторів їм пропонується доводити інформацію до відома батьків (атестації, рішення предметних комісії з перескладання) та деканату. В кращу сторону по роботі зі студентами 1,2 курсів показали куратори кафедри ТК Афанасьєва Л.О. і Прищепа Т.О.

5. Роботу Деканату та заступника директора ІТС Якорнова Є.А. у 2018 році з урахуванням зроблених зауважень схвалити.

3. Поточні справи.

3.1. СЛУХАЛИ: Стан підготовки до проведення Міжнародної Науково-технічної Конференції "ПЕРСПЕКТИВИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 2019". Заступник директора, д.т.н., проф. Кравчук С.О. висвітлив основні організаційні питання стосовно проведення конференції. До присутніх було доведено кількість поданих тез, прийнятих тез, кількість тез для студентської секції конференції.

ВИСТУПИЛИ:

- в обговоренні прийняли участь д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н., проф. Романов О.І., д.т.н., проф. Глоба Л.С.

УХВАЛИЛИ:

1.  Інформацію прийняти до відома.

2.  Керівникам секції надати орг. комітету конференції пропозиції стосовно доповідей на пленарному засіданні.

3.2. СЛУХАЛИ: Розгляд конкурсних справ (Кравчук І.М., Афанасьєвої Л.О., Скулиш М.А.).

ВИСТУПИЛИ:

- перший заступник директора ІТС к.т.н., доц.. Правило В.В.

УХВАЛИЛИ:

  На підставі результатів голосування ухвалили на заміщення посади старшого викладача кафедри телекомунікацій Кравчук І.М., Афанасьєву Л.О. та доцента кафедри інформаційно-телекомунікаційних мереж - Скулиш М.А.

3.3. . СЛУХАЛИ: Затвердження вступних програм додаткового та основного вступних іспитів  та комплекту білетів до аспірантури. 

ВИСТУПИЛИ:

- перший заступник директора ІТС к.т.н., доц.. Правило В.В.

УХВАЛИЛИ:

 Затвердити вступні програми додаткового та основного вступних іспитів  та комплекту білетів до аспірантури та розташувати на сайті ІТС.

3.4. СЛУХАЛИ: Про лекцію від компанії-партнера ІТС «Глобал-Лоджик» для викладачів та студентів 26.03.19 о 15-30 401 ауд. корпусу .

ВИСТУПИЛИ:

- доповідач: проф., д.т.н. Уривський Л.О.

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію прийняти до відома.

3.5 СЛУХАЛИ: Затвердження навчальних планів за освітньо-професійним напрямом бакалавра, магістра, та аспіранта на 2019 рік.

ВИСТУПИЛИ:

- перший заступник директора ІТС к.т.н., доц.. Правило В.В.

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити навчальних планів за освітньо-професійним напрямом бакалавра, магістра, та аспіранта на 2019 рік.

 

Голова Вченої ради ІТС                                            М.Ю. Ільченко

В.о. вченого секретаря                                            Л.О. Афанасьєва

Дата прийняття
25.03.2019
Номер протоколу
3