​ПРОТОКОЛ № 2 від 25.02.2019

Submitted byadmin_its onнд, 08/12/2019 - 19:13

Протокол № 2

ЗАСІДАННЯ  ВЧЕНОЇ  РАДИ

ІНСТИТУТУ  ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ  СИСТЕМ

КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

від 25.02.19 р.

 

На Вченій раді присутні члени Ради згідно „Листа присутності”, що додається до протоколу.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Доповідь студента Осокіна М. про освіту в Китаї (Китай)

Доповідач: Осокін М.

2. Підсумки наукової та інноваційної діяльності ІТС за 2018 рік та завдання на 2019 рік.

Доповідач: Кравчук С.О.

3. Підсумки зимової сесії.

Доповідач: Якорнов Є.А. 

4. Поточні справи.

4.1. Підготовка до проведення Міжнародної конференції з Інформаційних та телекомунікаційних технологій та радіоелектроніки UkrMiCo-2019.

Доповідач: Глоба Л.С.

4.2.Затвердження звітів аспірантів ІТС (1, 2 року підготовки в аспірантурі) за перший семестр 2018/2019 навчального року.

Доповідачі: завідувачі кафедр

4.3. Затвердження програм комплексного фахового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра.

Доповідач: Правило В.В.

4.4 Затвердження норм представництва делегатів від кафедр на конференцію трудового колективу інституту та визначення дати проведення конференції трудового колективу інституту.

Доповідач: О.В. Мікляєв

1. СЛУХАЛИ: Доповідь студента Осокіна М. про освіту в Китаї.

ВИСТУПИЛИ:

- в обговоренні прийняли участь д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н., проф. Глоба Л.С.

УХВАЛИЛИ:

1.  Інформацію прийняти до відома та розташувати на сайті Вченої ради ІТС.

2. СЛУХАЛИ:  Підсумки наукової та інноваційної діяльності ІТС за 2018 рік та завдання на 2019 рік. . Заст. директора ІТС д.т.н., проф. Кравчук С.О. прозвітував про науковий напрямок діяльності ІТС за 2018р.

ВИСТУПИЛИ:

- доповідач: к.т.н., проф. Кравчук С.О.

- в обговоренні прийняли участь акад. НАН України, д.т.н., проф. Ільченко М.Ю.,  д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н., проф. Романов О.І.,  д.т.н., проф. Глоба Л.С.

УХВАЛИЛИ:

1.  Інформацію прийняти до уваги

2. Звіт заступника директора ІТС Кравчука С.О. з наукового напрямку діяльності ІТС за 2018 рік затвердити.

3.              СЛУХАЛИ: Підсумки зимової сесії.

ВИСТУПИЛИ:

- доповідач: перший заступник директора ІТС, к.т.н., проф. Якорнов Є.А.

- в обговоренні прийняли участь акад. НАН України, д.т.н., проф. Ільченко М.Ю., к.т.н., доц. Правило В.В., к.т.н., доц. Явіся В.С.

УХВАЛИЛИ:

1.    Інформацію прийняти до уваги

2.    Посилити виховну роботу кураторам груп для підвищення навчального рівня студентів 1,2 курсів.

4. Поточні справи.

4.1 СЛУХАЛИ: Підготовка до проведення Міжнародної конференції з Інформаційних та телекомунікаційних технологій та радіоелектроніки UkrMiCo-2019..

ВИСТУПИЛИ:

- доповідач: проф., д.т.н. Глоба Л.С.

УХВАЛИЛИ:

1.    Інформацію прийняти до відома.

2.    д.т.н., проф. Глобі Л.С. подати електронну заявку на проведення конференції.

4.2  СЛУХАЛИ: Затвердження звітів аспірантів ІТС (1, 2 підготовки в аспірантурі) за перший семестр 2018/2019 навчального року. . Членам вченої ради було представлено інформацію завідувачів кафедр (зав. кафедрою ІТМ д.т.н., проф. глоба Л.С., заст. зав. кафедрою ТЗ, к.т.н., доц. Явіся В.С.) про виконання індивідуального плану роботи аспірантів ІТС першого року навчання за період 01.10.2018 р.– 28.02.2019 р. Звітну інформацію наведено у таблиці:

Назва кафедри/

код спеціальності

Прізвище, ініціали наукового керівника

Прізвище, ініціали аспіранта

Відмітки про виконання індивідуального плану роботи аспіранта за 2017-2018 навч. рік

освітня складова:

перелік складених дисциплін з позначенням кількості кредитів

наукова складова:

виконана робота по дисертації, публікації, конференції, тощо

ІТМ/172

Глоба Л.С.

Гаєвий В.В.

1.         Мовна компетентність проведення досліджень, наукової л-ри в галузі ІКТ

2.         Сучасні технології надання сервісів та обробки великих даних - 3

3.         Прикладні аспекти системного аналізу в телекомунікаціях та радіотехніці – 2

4.         Методологія наукових досліджень

5.         Імітаційне моделювання в телекомунікаціях та радіотехніці

1.              Гаевой В. В., Глоба Л. С., Мазанка Р. М., Омельченко А. И. Анализ и усовершенствование инфраструктуры единой информационной среды НАНЦ // Український антарктичний журнал. - №16. - 2017. - 295—303 стр.

2.              Гаевой В.В., Глоба Л.С., «Анализ архитектур для построения вычислительных рабочих процессов в распределённой среде»,

подано до опублікування в журнал «ВІСНИК

Харківського національного

університету імені В. Н. Каразіна»,  Серія «Математичне моделювання.

Інформаційні технології.

Автоматизовані системи управління»

ІТМ/172

Глоба Л.С.

Бугаєнко Ю.М.

- Іноземна мова для наукової діяльності-1 (3 кред.)

- Соц. проектування в дослідницькій діяльності – 1 (1.5 кред.)

- Огляд методів обробки великих обсягів даних
- Аналіз методів кластиризації

- Конференція OSTIS-2019
- Аналіз та вибір методу очистки даних
- Реалізація методу очистки даних

ТК/172

Романов О.І.

Верес Л.А.

1. Телекомунікаційні технології та методи управління телекомунікаційними мережами-1. Екзамен оцінка: A

2. Інноваційні напрямки розвитку телекомунікацій  та радіотехніки-1. Екзамен оцінка: A

3. Іноземна мова для наукової діяльності-1. Залік: зараховано.

4. Філософська гносеологія та епістемологія-1. Соціальне проектування в дослідницький діяльності Залік: зараховано.

5. Математичні методи наукових досліджень в телекомунікаціях та радіотехніці-1. Екзамен оцінка: А

Ознайомлення з головними елементами архітектури IMS.

Ознацомлення та callflow Хендовера в мережах 4G

ТК/172

Живков

О.П.

Камаралі Р.В.

Іноземна мова для наукової діяльності (3 кредити)

 

Соціальне проектування у дослідницькій діяльності (1,5 кредити)

Обзор літератури у полному обсязі, 1 стаття у конференції, планується до березня опублікувати 1 статтю

ТК/172

Романов О.І.

Сайченко І.О.

Іноземна мова для наукової діяльності (3 кредити)

 

Соціальне проектування у дослідницькій діяльності (1,5 кредити)

Огляд літератури у повному обсязі,

 1 стаття у конференції, планується до березня опублікувати 1 статтю

ТС/172

Уривський Л.О.

Шмігель Б.О.

- Іноземна мова для наукової діяльності-1 (3 кред.)

- Соц. проектування в дослідницькій діяльності – 1 (1.5 кред.)

Огляд літератури у повному обсязі,

 1 стаття у конференції, планується до березня опублікувати 1 статтю

УХВАЛИЛИ:

1.    За звітний період вважати індивідуальний план роботи аспірантів Гаєвого В.В., Бугаєнко Ю.М., Верес Л.А., Камаралі Р.В., Сайченко І.О., Шмігель Б.О. виконаним в повному обсязі і рекомендувати подовжити навчання в аспірантурі.

4.3      СЛУХАЛИ: Затвердження програм комплексного фахового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра.

ВИСТУПИЛИ:

- доповідач: к.т.н., доц. Правило В.В.

УХВАЛИЛИ:

1.  Затвердити програму комплексного фахового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра.

4.4 СЛУХАЛИ: Затвердження норм представництва делегатів від кафедр на конференцію трудового колективу інституту та визначення дати проведення конференції трудового колективу інституту. Заст. директора ІТС Мікляєв О.В. підготував та представив на засіданні Вченої ради проект рішення щодо норм представництва делегатів від кафедр на конференцію трудового колективу інституту

УХВАЛИЛИ:

 Затвердити норми представництва делегатів від кафедр на конференцію трудового колективу інституту

 

Голова Вченої ради ІТС                                            М.Ю. Ільченко

В.о. вченого секретаря                                             Л.О. Афанасьєва​

Дата прийняття
25.02.2019
Номер протоколу
2