ПРОТОКОЛ №1 від 25.01.2019

Submitted byadmin_its onнд, 08/12/2019 - 17:01

ЗАСІДАННЯ  ВЧЕНОЇ  РАДИ

ІНСТИТУТУ  ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ  СИСТЕМ

КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

від 25.01.19 р.

На Вченій раді присутні члени Ради згідно „Листа присутності”, що додається до протоколу.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.  Доповідь молодого вченого про стан науки в області телекомунікацій

Доповідач: Авдєєнко Г.Л.

2.  Особливості правил прийому до КПІ ім.Ігоря Сікорського у 2019 н.р.

Доповідач: Правило В.В.

3.   Обговорення плану набору до магістратури та аспірантури.

Доповідач: Правило В.В.

4.  Підсумки міжнародної діяльності ІТС в 2018р. та завдання на 2019 рік.

Доповідач: Трубаров І.В.

1.     СЛУХАЛИ: Доповідь молодого вченого Авдєєнко Г.Л. про стан науки в області телекомунікацій за січень 2019 (Доклад Авдеенко)

ВИСТУПИЛИ:

- в обговоренні прийняли участь д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н., проф. Глоба Л.С.

УХВАЛИЛИ:

1.  Інформацію прийняти до відома та розташувати на сайті Вченої ради ІТС.

2.    СЛУХАЛИ:  Особливості правил прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2019 н.р.

ВИСТУПИЛИ:

- доповідач: к.т.н., доц. Правило В.В.

3.    СЛУХАЛИ: Обговорення плану набору до магістратури та аспірантури.

Перший заст. директора ІТС к.т.н., доц. Правило В.В. прозвітував про обсяги прийому студентів на 5 курс ІТС КПІ ім. Ігоря Сікорського за держзамовленням на 2019 рік.

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Ліцензовані обсяги

ОС МАГІСТР

Кафедра

Галузь знань

Код і назва спеціальності,

денна

заочна

денна

заочна

 

назва спеціалізації

ОС маг

ОС маг

ОПП

ОНП

ОПП

 

Інформаційно-телекомунікаційних мереж

17 Електроніка та телекомунікації

172 Телекомунікації та радіотехніка

30

5

19

2

 

Інформаційно-комунікаційні технології

 

Телекомунікаційних систем

17 Електроніка та телекомунікації

172 Телекомунікації та радіотехніка

30

10

7

1

 

Телекомунікаційні системи та мережі

 

Телекомунікацій

17 Електроніка та телекомунікації

172 Телекомунікації та радіотехніка

60

10

25

2

 

Інженерія та програмування інфокомунікацій

 

4.    СЛУХАЛИ: Підсумки міжнародної діяльності ІТС в 2018р. та завдання на 2019 рік.

ВИСТУПИЛИ:

- доповідач: к.т.н., доц. Трубаров І.В.

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію прийняти до відома.

2. Звіт з міжнародної діяльності ІТС за 2018 рік затвердити.

 

Голова Вченої ради ІТС                                            М.Ю. Ільченко

В.о. вченого секретаря                                             Л.О. Афанасьєва

Дата прийняття
25.01.2019
Номер протоколу
1