ПРОТОКОЛ № 10 від 26.11.2018

Submitted byadmin_its onнд, 08/12/2019 - 16:41

На Вченій раді присутні члени Ради згідно „Листа присутності”, що додається до протоколу.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Доповідь молодого вченого про стан науки в області телекомунікацій за вересень-жовтень 2018 р. СТАН НАУКИ В ОБЛАСТІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

Доповідач: Cуліма С.

2. Підсумки першої атестації 2018/2019 навчального року та питання з підготовки до зимової сесії.  

Доповідач: Якорнов Є.А. 

3. Про доцільність переходу всіх сайтів ІТС до єдиної інфраструктури КПІ Телеком.

Доповідач: Правило В.В., Цурін О.П.,Донченко Ю.П.

ПОТОЧНІ СПРАВИ:
3.1. Пропозиції кафедр щодо замовлення бюджетних місць в докторантуру та аспірантуру на 2019 рік.

Доповідачі: Завідувачі кафедрами.

3.2 Про зміну назви спеціалізації кафедри телекомунікацій.

Доповідач: Явіся В.С.

3.3 Затвердження тем дисертацій та індивідуальних планів наукової роботи аспірантів 2018 року зарахування.

Доповідачі: Завідувачі кафедрами.

3.4 Закріплення приміщень корпусу №30 за підрозділами ІТС.

Доповідач: О.В. Мікляєв

3.5 Підготовка до проведення конференції UkrMiCo-2019. Забезпечення безпеки сайту конференції UkrMico.

Доповідачі: Уривський Л.О., Глоба Л.С.

3.6. Щодо неучасті в конференції BlackSeaCom-2019.
Доповідач: Глоба Л.С.
3.7. Перереєстрація членів секції IEEE «Communications» Ukraine.
Доповідач: Глоба Л.С.

3.8. Обговорення та затвердження кошторису закупівель ІТС та НДІ на 2019 рік.
Доповідач: провідний бухгалтер Дуля Ю.А.


1. СЛУХАЛИ: Доповідь молодого вченого С. Суліми про стан науки в області телекомунікацій за жовтень 2018.
ВИСТУПИЛИ:
- в обговоренні прийняли участь д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н., проф. Глоба Л.С.
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію прийняти до відома та розташувати на сайті Вченої ради ІТС.
2. СЛУХАЛИ: Підсумки першої атестації 2018/2019 навчального року та питання з підготовки до зимової сесії.
ВИСТУПИЛИ:
- доповідач: к.т.н., проф. Якорнов Є.А.
- в обговоренні прийняли участь акад. НАН України, д.т.н., проф. Ільченко М.Ю., д.т.н., проф. Уривський Л.О., проф. Глоба Л.С
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію прийняти до відома.
3. СЛУХАЛИ: Про доцільність переходу всіх сайтів ІТС до єдиної інфраструктури КПІ Телеком.
ВИСТУПИЛИ:
- в обговоренні прийняли участь д.т.н., доц. Правило В.В., акад. НАН України, д.т.н., проф. Ільченко М.Ю., Цурін О.П., Донченко Ю.П.
УХВАЛИЛИ:
1. Ухвалити необхідність перенесення інформаційних ресурсів ІТС (сайтів) на технічну платформу підрозділу “КПІ Телеком”.
2. Виконання пілотного проекту по створенню сайту у відповідності до вимог КПІ ім. Ігоря Сікорського на новій платформі доручити кафедрі Телекомуніукацій (відповідальні доц. Цурін О.П. та ст. викладач Прищепа Т.О.). Термін виконання з корекцією інформаційного наповнення 6 місяців.
3. Керівникам підрозділів ІТС в термін до 30 листопада 2018 року призначити та подати кандидатури осіб, відповідальних за супровід сайту та технічну реалізацію переходу на нову платформу.
4. Відповідальним за супровід сайту реалізувати перенесення інформації на нову платформу без порушення роботи попередньої версії сайту.
5. Підрозділам ІТС здійснити перехід на оновлену версію сайтів тільки після повної її готовності.

ПОТОЧНІ СПРАВИ:
3.1. СЛУХАЛИ: Пропозиції кафедр щодо замовлення бюджетних місць в докторантуру та аспірантуру на 2019 рік.
ВИСТУПИЛИ:
- доповідачі: д.т.н., проф. Уривський Л.О., проф. Глоба Л.С, к.т.н., доц. Явіся В.С.
УХВАЛИЛИ:
Затвердити пропозиції кафедр щодо замовлення бюджетних місць в докторантуру та аспірантуру на 2019 рік.
3.2. СЛУХАЛИ: Про зміну назви спеціалізації кафедри телекомунікацій.
ВИСТУПИЛИ:
- доповідач: к.т.н., доц. Явіся В.С.
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію прийняти до відома.
3.3 СЛУХАЛИ: Затвердження тем дисертацій та індивідуальних планів наукової роботи аспірантів 2018 року зарахування.
ВИСТУПИЛИ:
- доповідачі: д.т.н., проф. Глоба Л.С., д.т.н., проф. Уривський Л.О., к.т.н., доц. Явіся В.С.
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити теми дисертацій та індивідуальних планів наукової роботи аспірантів 2018 року зарахування.
3.4 СЛУХАЛИ: Про закріплення приміщень корпусу №30 за підрозділами ІТС.
- доповідач: заст. директора ІТС, заступник голови профбюро ІТС Мікляєв О.В.
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити рішення щодо розподілу відповідальності підрозділів ІТС між приміщеннями корпусу №30.
3.5 СЛУХАЛИ: Підготовка до проведення конференції UkrMiCo-2019. Забезпечення безпеки сайту конференції UkrMico.
ВИСТУПИЛИ:
-доповідачі: д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н., проф. Глоба Л.С.
УХВАЛИЛИ:
1. Зберегти графік (регламент) подачі публікацій та програми конференції UkrMiCo-2019.
2. Доповнити на сайті конференції правила подачі публікацій із урахуванням вимого до академічної доброчесності.
3. Доручити проф. Глобі Л.С. визначити умови альтернативної публікації матеріалів конференції у виданні Springer.
3.6 СЛУХАЛИ: Щодо неучасті в конференції BlackSeaCom-2019.
ВИСТУПИЛИ:
-доповідач: д.т.н., проф. Глоба Л.С.
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію прийняти до відома.
3.7 СЛУХАЛИ: Перереєстрація членів секції IEEE Communication Society Ukraine.
ВИСТУПИЛИ:
-доповідач: д.т.н., проф. Глоба Л.С.
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію прийняти до відома.
2. Рекомендувати членам секції IEEE Communication Society Ukraine пройти перереєстрацію.и

3.8 СЛУХАЛИ: Обговорення та затвердження кошторису закупівель ІТС та НДІ на 2019 рік.
ВИСТУПИЛИ:
-доповідач: провідний бухгалтер Дуля Ю.А.
УХВАЛИЛИ:
1. Відповідно до наказу КПІ ім. Ігоря Сікорського №4/178 від 23.11.2018р. «Про підготовку проекту кошторису та плану закупівель
на 2019 рік» затвердити проект кошторису доходів і видатків спеціального фонду та план закупівель ІТС та НДІ ТК на 2019 рік.

Голова Вченої ради ІТС                                        М.Ю. Ільченко
В.о. вченого секретаря                                        Л.О. Афанасьєва

Дата прийняття
26.11.2018
Номер протоколу
10