УВАГА ! ВІДНОВЛЮЄМО НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС в НН ІТС !

Submitted byGleb Avdeyenko onсб, 26/03/2022 - 19:30

         З метою організації виконання рішень ректорату щодо здійснення навчання в умовах воєнного стану за результатами розширеного засідання методичної комісії НН ІТС 25.03.2022 року інформуємо викладачів і студентів про таке:
Основне завдання - організовано відновити та якісно завершити навчальний семестр. Окремі підходи до організації процесу навчання стосуються випускових курсів (4 курс бакалаврату, 2 курс магістратури) та перехідних курсів (1, 2, 3 курси бакалаврату, 1 курс магістратури).

          В КПІ ім. Ігоря Сікорського навчальний процес поновлюється з 4 квітня 2022 р. (за розкладом 1-го тижня).

        Навчання буде проходити в синхронному та асинхронному режимах. Синхронний режим передбачає проведення занять он-лайн (згідно з розкладом занять), асинхронний режим – передбачає надання знань студентам, які не мають можливості підключатися до он-лайн занять, дистанційних завдань та матеріалів дисципліни з подальшою перевіркою виконання таких завдань. В залежності від ситуації у навчальній групі, викладач може обирати формат спілкування зі студентами та проведення занять.

          У систему «Електронний кампус» необхідно вносити дані про успішність студентів до модулю «Поточний контроль».

          Календарний контроль (атестація) проводитися не буде.

      На платформі дистанційного навчання «Сікорський» розміщено відкриті дистанційні курси. Будь-який студент, має можливість приєднатися до будь-якого курсу, пройти цей курс і отримати залік з навчальної дисципліни нормативного чи вибіркового циклу, яка передбачена навчальним планом (за умови, що курс з платформи «Сікорський» є подібним до навчальної дисципліни передбаченої навчальним планом).

          Навчальний семестр на перехідних курсах закінчується 30.06.2022р.

       Семестровий контроль на перехідних курсах проводиться у вигляді заліків (тобто, у цьому семестрі екзаменів немає). В зв’язку з цим, усі РСО, які були розроблені для дисциплін з яких було заплановано екзамени у якості семестрового контролю, необхідно адаптувати під заліки.

        Практика на 4 курсі бакалаврату розпочинається з другого травня 2022 року з використанням можливостей випускових кафедр НН ІТС.

     Студенти випускового курсу бакалаврату здають кваліфікаційний іспит в період з 20.06.2022р. по 30.06.2022р. Захист магістерських дисертацій буде проведено з 13.06.2022-26.06.2022р.

      При викладанні навчальних дисциплін необхідно проявляти максимальну гнучкість у спілкуванні зі студентами з урахуванням ситуації проведення навчального процесу у режимі воєнного стану.

Стосовно допомоги університетів Німеччини:
      Проведено зустрічі з представниками ТУ Дрезден і університету прикладних наук міста Анхальт. ТУ Дрезден готовий максимально підтримувати наших студентів. Збільшено квоти на кількість студентів НН ІТС для навчання за програмою подвійної магістратури. Студентам, які будуть вступати на програму подвійної магістратури, запропоновано пройти навчання на 1ому курсі магістратури на території ТУ Дрезден. Студентам запропоновано зараз відвідувати заняття за «перехідним семестром», з вивченням німецької мови, отриманням стипендії за програмою ERASMUS та житлом у гуртожитках університету.
       Анхальт університет прикладних наук на засадах академічної мобільності пропонує студентам навчатися за “Bridge semester”, який передбачає вивчення німецької мови і вибіркових дисциплін.
      Найближчим часом відбудеться зустріч з представниками організації DAAD, на якій планується обговорити питання надання стипендії студентам, які зараз знаходяться у Анхальт університеті. Усі студенти, що зараз тимчасово знаходяться у Анхальт університеті, забезпечені житлом.

     Вчена рада НН ІТС позитивно оцінює той факт, що за винятком одного доцента, практично всі викладачі НН ІТС підтвердили свої можливості проводити навчальний процес в дистанційному режимі в умовах воєнного стану.