Вступ до магістратури НН ІТС в 2024 році

ВСТУП ДО МАГІСТРАТУРИ

1. Консультація з фахового випробування (для всіх освітніх програм магістерського рівня НН ІТС): 17.07.2024р, 10-00, https://us02web.zoom.us/j/84012485838?pwd=2lkf83L4CxXJW5jQM1yqJjLnMxYHW7.1

2. Фахове випробування:

1а сесія: 18.07.2024р, 10-00, https://us02web.zoom.us/j/84012485838?pwd=2lkf83L4CxXJW5jQM1yqJjLnMxYHW7.1

2а сесія: 22.07.2024р, 10-00, https://us02web.zoom.us/j/84012485838?pwd=2lkf83L4CxXJW5jQM1yqJjLnMxYHW7.1

3я сесія: 24.07.2024р, 10-00, https://us02web.zoom.us/j/84012485838?pwd=2lkf83L4CxXJW5jQM1yqJjLnMxYHW7.1

4а сесія: 26.07.2024р, 10-00, https://us02web.zoom.us/j/84012485838?pwd=2lkf83L4CxXJW5jQM1yqJjLnMxYHW7.1

Навчально-науковий інститут телекомунікаційних систем проводить набір  до магістратури на спеціальність 172 Електронні комунікації та радіотехніка за освітніми прог​рамами:

1) Професійного спрямування (ОПП):

(Cертифікат про акредитацію освітньої програми)

(Сертифікат про акредитацію освітньої програми)

(Сертифікат про акредитацію освітньої програми)

 

2) Наукового спрямування (ОНП):

(Сертифікат про акредитацію освітньої програми)

 

Строки навчання:

  • "Магістр за освітньо-науковою програмою підготовки - 1 рік 9 місяців

Офіційні документи Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського (Актуальна  інформація про правила прийому, дати проведення іспитів/співбесід, вартість навчання, ліцензійні обсяги, обсяги державного замовлення тощо)

  1. Порядок прийому для здобуття вищої освіти в 2024 році

  2. Додатки до порядку прийому для здобуття вищої освіти в 2024 році:

  1. ПРАВИЛА ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО» в 2024 РОЦІ

  2. Додатки до правил прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2024 році:

  1. Вартість навчання КПІ ім. Ігоря Сікорського (другий (магістерський) рівень)

  2. Телефони "гарячих ліній" та електронних пошт Відбіркових комісій

  3. Карта КПІ ім. Ігоря Сікорського

  4. Розклад роботи Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського

  5. Інформаційні матеріали Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського (прохідні бали минулих років)

======================================================================================================

Контакти Відбіркової комісії НН ІТС