Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
 

 Наукові напрями та групи

 

      З метою вирішення актуальних завдань науково-технічного розвитку сфери телекомунікацій, створення умов для якісної та ефективної підготовки науковців, магістрів і спеціалістів, сформувано науково-навчальні творчі групи викладачів, науковців, аспірантів і студентів ІТС, які проводять науково-дослідні роботи за наступними напрямами:

 

1. Дослідники безпроводових технологій передавання інформації для побудови систем Інтернету речей

Керівник: к.т.н., доцент, доцент кафедри ТС Мошинська А.В.

1.1.                 Метою створення Гуртка є підвищення якості підготовки та рівня знань і практичних навичок бакалаврів та магістрів Інституту телекомунікаційних систем в рамках забезпечення єдності навчальної та науково-пізнавальної роботи студентів, вивчення сучасних технологій передавання інформації та їх практичного застосування.

1.2.                 Завдання Гуртка:

-          створення сприятливих умов для ефективної та  науково-пізнавальної діяльності студентів;

-          сприяння виявленню найбільш здібних і талановитих, схильних до наукової роботи студентів;

-          систематизація набутих студентами теоретичних знань і практичних навичок у галузі побудови систем безпроводових для передавання інформації для застосунків Інтренету речей, тлумачення і використання їх у науково-пізнавальній та практичній діяльності;

-          узагальнення, аналіз та презентація результатів власної науково-дослідницької діяльності студентів у ході підготовки публікацій, доповідей на наукових конференціях та семінарах технічного спрямування за спеціальністю;

-          активізація творчих здібностей студентів при написанні наукових робіт, що визначає готовність до створення принципово нових ідей на базі поєднання якісної технічної освіти та знань з технічних дисциплін;

-          накопичення студентами знань технічних наук, безперервне підвищення їх інтелектуального рівня шляхом самоосвіти;

-          забезпечення сприятливих умов для розвитку та організації дозвілля студентів, їх інтелектуального розвитку в студентському середовищі КПІ ім. Ігоря Сікорського;

-          підготовка студентської молоді до самостійної творчої діяльності.2. Дослідники безпроводових технологій стандартів IEEE 802.11 для передавання інформації

Керівник: к.т.н., ст.викладач кафедри ТС Осипчук С.О.


1.1.                 Метою створення Гуртка є підвищення якості підготовки та рівня знань і практичних навичок бакалаврів та магістрів Інституту телекомунікаційних систем в рамках забезпечення єдності навчальної та науково-пізнавальної роботи студентів, вивчення сучасних технологій передавання інформації та їх практичного застосування.

1.2.                 Завдання Гуртка:

-          створення сприятливих умов для ефективної та  науково-пізнавальної діяльності студентів;

-          сприяння виявленню найбільш здібних і талановитих, схильних до наукової роботи студентів;

-          систематизація набутих студентами теоретичних знань і практичних навичок у галузі побудови систем безпроводових для передавання інформації на основі стандартів IEEE 802.11, тлумачення і використання їх у науково-пізнавальній та практичній діяльності;

-          узагальнення, аналіз та презентація результатів власної науково-дослідницької діяльності студентів у ході підготовки публікацій, доповідей на наукових конференціях та семінарах технічного спрямування за спеціальністю;

-          активізація творчих здібностей студентів при написанні наукових робіт, що визначає готовність до створення принципово нових ідей на базі поєднання якісної технічної освіти та знань з технічних дисциплін;

-          накопичення студентами знань технічних наук, безперервне підвищення їх інтелектуального рівня шляхом самоосвіти;

-          забезпечення сприятливих умов для розвитку та організації дозвілля студентів, їх інтелектуального розвитку в студентському середовищі КПІ ім. Ігоря Сікорського;

-          підготовка студентської молоді до самостійної творчої діяльності.3. Дослідження інформаційних можливостей каналів телекомунікацій в перспективних технологіях безпроводового зв'язку

1.1.         Науковий керівник групи: д.т.н., проф. зав. кафедри  Л.О. Уривський

1.2.         Основні завдання групи:

-                     Розробка загальнотеоретичних аспектів розвитку прикладної теорії інформації та практичне впровадження при аналізі інформаційних можливостей систем на фізичному та канальних рівнях, впровадження наукових результатів роботи групи в учбовий процес у вигляді нових лекцій і лабораторних робіт з дисциплін  «Прикладна теорія інформації для телекомунікацій». Дослідження інформаційних можливостей каналів з багатопозиційними сигналами в перспективних технологіях безпровідного зв'язку.

Наукові кадри (аспіранти і магістри) беруть участь в процесі:

·           Проведення наукових конференцій;

·           Проведення науко-дослідних робіт, зокрема ініціативних;

·           Публікацій наукових досягнень в наукових журналах, у тому числі в наукометричних і зарубіжних виданнях.

 

1.3.         Включені до складу групи такі фахівці з визначенням напрямів їх роботи:

·     к.т.н., ст. викладач Мошинська А.В. за напрямом «Розвиток принципів прикладної теорії інформації на прикладах перспективних технологій безпроводового зв'язку»;

·     к.т.н., ст.викладач Прокопенко К.А. за напрямом «Підвищення інформаційних можливостей каналів з багатопозиційними сигналами в технологіях безпроводового зв'язку»;

·     аспірант Осипчук С.О. за напрямом «Інформаційні моделі технологій Multiway»;

·      Ляхович Віталій Вікторович (ТС-31м) за напрямком: "Аналіз методів підвищення пропускної здатності в сучасних безпроводових технологіях зв'язку";

·     Вергун Світлана Миколаївна (ТС-01) за напрямком: "Дослідження екстремумів продуктивності в радіо лініях безпроводового радіо доступу";

·      Гальонко Євген Вікторович (ТС-01) за напрямком: "Порівняльна характеристика сучасних безпроводових технологій зв'язку за показниками продуктивності";

·      Іонець Іон Іліч (ТС-01) за напрямком: "Особливості забезпечення завадостійкості в багатопроменевих каналах мобільного зв'язку";

·      Шмігель Богдан Олегович (ТС-01) за напрямком: "Оцінка продуктивності систем мобільного зв'язку з на-но та пікосотами";

·      Куляс Анна Анатоліївна (ТС-01) за напрямком: "Використання EFP технології у сучасних мережах доступу";

·     Шилов Павло Сергійович (ТС-81с) за напрямком: "Дослідження методів оцінки критеріїв функціонування систем управління телекомунікаційними мережами";

·     Ляхович Віталій Вікторович (ТС-31м) за напрямком: "Аналіз методів підвищення пропускної здатності в сучасних безпроводових технологіях зв'язку";

·      Вергун Світлана Миколаївна (ТС-01) за напрямком: "Дослідження екстремумів продуктивності в радіо лініях безпроводового радіо доступу";

·     Гальонко Євген Вікторович (ТС-01) за напрямком: "Порівняльна характеристика сучасних безпроводових технологій зв'язку за показниками продуктивності";

·      Іонець Іон Іліч (ТС-01) за напрямком: "Особливості забезпечення завадостійкості в багатопроменевих каналах мобільного зв'язку";

·      Шмігель Богдан Олегович (ТС-01) за напрямком: "Оцінка продуктивності систем мобільного зв'язку з на-но та пікосотами";

·      Куляс Анна Анатоліївна (ТС-01) за напрямком: "Використання EFP технології у сучасних мережах доступу";

·      Шилов Павло Сергійович (ТС-81с) за напрямком: "Дослідження методів оцінки критеріїв функціонування систем управління телекомунікаційними мережами".

1.4.         Основні організаційні задачі забезпечення діяльності групи:

-                     Участь в конкурсах наукових робіт студентів;

-                     Виконання ініціативних проектів, зареєстрованих в установленому порядку.

 

  

4. Дослідження технологій передавання мультимедійного трафіку в мережах зв'язку наступного покоління

2.1.         Науковий керівник групи:  к.т.н, доцент кафедри ТС В.В. Максимов.

2.2 Основні завдання групи:

Розробка концепції конвергенції існуючих аналогових телекомунікаційних і інформаційних ятерів на базі протоколу IP, впровадження наукових результатів роботи групи в учбовий процес у вигляді нових лекцій і лабораторних робіт з дисциплін «Теорія ятерів управління і комутації»  і «Прикладна теорія інформації для телекомунікацій».

 

Підготовка наукових кадрів (магістрів) в процесі:

·           участі в наукових конференціях;

·           участі в науко-дослідних роботах, зокрема ініціативних;

·           публікацій наукових досягнень в наукових журналах, у тому числі в наукометричних і зарубіжних виданнях.

2.2.         Загальний напрям робіт групи: Розробка концепції конвергенції існуючих аналогових телекомунікаційних і інформаційних ятерів на базі протоколу IP, впровадження наукових результатів роботи групи в учбовий процес у вигляді нових лекцій і лабораторних робіт з дисциплін «Теорії мереж управління і комутації».

2.3.         Включено до складу групи таких фахівців з визначенням напрямів їх роботи:

·     професор Горицький В.М. за напрямком управління інформаційною безпекою на основі управління ризиками;

·     доцент Бердников О. М. за напрямком "Розробка мультисервісного доступу мереж нового покоління";

·     доцент Гаттуров В.К. за напрямком "Розробка мультисервісного доступу мереж нового покоління";

·     старший викладач Лісковський І.О. за напрямом дослідження методів управління якістю послуг в мережах нового покоління;

·     старший викладач Новіков В.І. за напрямом розробки та вдосконалення ІР мереж, побудованих на базі систем супутникового зв'язку DVB, - RCS і SCPC;

·      Кравченко Дмитро Олександрович (ТС-31м) за напрямком : "Аналітичні вирази кількості службової інформації IS-IS і OSPF";

·     Панасюк Микола Сергійович (ТС-31м) за напрямком: "Службова імпортація в протокол OLSR 2-х та 3-х скачкових MPR вузлів";

·      Чмихун Сергій Олександрович (ТС-31м) за напрямком: "Дослідження алгоритму перегрузки TCP-Reno";

·      Балабан  Анна Вікторівна (ТС-01) за напрямком: "Порівняльний аналіз xDSL технологій та їх використання в мережах зв'язку";

·      Бондаренко Євген Ігорович(ТС-01) за напрямком: "Розподілені вузли  комутації послуг. Аналіз та розробка";

·      Дмитриєв Василь Васильович (ТС-01) за напрямком:" Аналіз основних сервісів технології IMPLS;

·      Ципанов Володимир Олександрович (ТС-01) за напрямком:" Системи створення мультисервісних локальних мереж з урахуванням надійності та безпеки запропонованих послуг";

·      Побута Олег Володимирович (ТС-01) за напрямком:" Анализ технологии MPLS Traffic Engineering (TE)" ;

·     Мажаренко Євген Віталійович (ТС-01) за напрямком:" Аналіз використання FreeSwitsh в корпоративних мережах";

·      Сліпець Юрій Юрійович (ТС-01) за напрямком:" Алгоритми взаємодії протоколів в телекомунікаційних мережах на базі Softswich";

·     Семініченко Вікторія Вікторівна (ТС-01) за напрямком:" Використання 3Gроутерів для моніторингу та управління віддаленими об’єктами";

·      Михайлюк  Марина Василівна (ТС-01) за напрямком:" Використання NG SDH у сучасних транспортних мережах";

·      Кевшин Світлана Петрівна (ТС-01) за напрямком:" Аналіз технічних рішень побудови проводової мережі";

·     Лазарев Костянтин Дмитрович(ТС-01) за напрямком:" Криптографічні системи з безумовною стійкістю на основі концепції відвідного каналу";

·     Нещерет Олександр Олегович (ТС-31) за напрямком:" Розробка територіально розширеної мережі підприємствами на основі технології MPLS";

·      Тихоненко Тетяна Іванівна (ТС-81с) за напрямком: " Побудова VoIP мережі підприємства на базі платформи Asterisk";

·     Темчур Іван Олександрович (ТС-81с) за напрямком:" Дослідження методів оцінки продуктивності серверних платформ";

·      Коваленко Олексій Євгенович (ТС-81с) за напрямком:" Розробка варіантів побудови абонентського доступу на базі  FTTx мереж";

·      Полтавська Аделіна Глібівна (ТС-81с) за напрямком:" Дослідження методик оцінки ризиків інформаційної безпеки";

·      Пузько Оксана Сергіївна (ТС-81с) за напрямком: " Дослідження принципів управління якістю IP – телефонії";

·     Пхайко Ірина Валеріївна (ТС-81с) за напрямком:" Управління службою захисту інформації в установі".

 

2.4.         Основні організаційні задачі забезпечення діяльності групи вважати такі:

-                     Участь в конкурсах наукових робіт студентів;

-                     Виконання ініціативних проектів, зареєстрованих в установленому порядку.

 

 


5. Дослідження і розробка смугових фільтрів і антен на основі діелектричних резонаторів

 

          I.          Найменування групи: "Діелектроніка". (Наук. кер. О.О. Трубін).

        II.          Загальний напрямок робіт групи: Розробка концепції та побудови широкого кола частотно-селективних пристроїв, побудованих із застосуванням діелектричних резонаторів для систем зв'язку міліметрового та інфрачервоного діапазону довжин хвиль.

      III.          Науковий керівник групи: проф. О.О. Трубін.

      IV.          Склад наукової групи:

–        М.н.с. Трубаров І.В. (напрям досліджень: «Частотно-селективні антени на діелектричних резонаторах»);

–        Аспірант Існюк Т.В. (напрям досліджень: «Моделювання елементів систем зв'язку на основі використання пристроїв з діелектричними резонаторами»);

 

Доробок, виконаний в групі:

–        М.н.с. Трубаров І.В. – підготовлена до захисту дисертація.

–        Аспірант Підгурська Т.В. Проведено огляд наукової літератури за методами моделювання власних коливань діелектричних резонаторів.

–        Аспірант Моховиков О.С. Доробок за напрямом досліджень: «Методи оптимізації фільтрів та антен на діелектричних резонаторах»;

–        Магістрант Власенко А.О. Доробок за напрямком: «Розповсюдження оптичних імпульсів у частото селективних пристроях оптичного зв'язку»;

 

Публікації:

1.     Трубин А.А., Каневский В.И. Численные методы моделирования условий излучения при расчете диэлектрических резонаторов в открытом пространстве. Часть 2. Зв'язок, 2012. N1, С. 71 - 74.

2.     Трубин А.А. Собственные колебания вакансий в многослойных решетках цилиндрических диэлектрических резонаторов Вісник НТУУ “КПІ”. Серія – Радіотехніка. Радіоапаратобудування. Вип. 49, 2012, с.13-17.

3.     Трубин А.А.  Рассеяние электромагнитных импульсов на решетках диэлектрических резонаторов. Шоста міжн. наук. технічна конференція “Проблеми телекомунікацій 2012”. Київ 2012.

4.     Трубин А.А.Власенко А.А. Эволюция импульсов при прохождении мультиплексеров оптических систем связи.  22-я Межд. Крымская конференция “СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии”. Севастополь. 2012. с. 317-319.

5.     Трубин А.А. Рассеяние электромагнитных импульсов на решетках диэлектрических резонаторов в открытом пространстве22-я Межд. Крымская конференция “СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии”. Севастополь. 2012. с. 570-572.

6.     Власенко А.А., Трубин А.А. Анализ изменения формы импульсов при их передаче через полосовые фильтры оптических систем связи. Электроника и связь. 2012, №2(67), с. 51 - 56.

7.     Трубаров І. В. Вплив довжини шлейфу на параметри діелектричної резонаторної антени на мікросмужковій лінії. Науково-технічна конференція «Проблеми телекомунікацій»: Матеріали конференції. – К.: НТУУ «КПІ». – 2012. – с. 176–178.

8.     Trubarov I. V. Antenna on Microstrip Line With Orthogonally Placed Dielectric Resonator // Telecommunication Sciences. – 2012. – Vol. 3, No. 1. – p. 61–66. – ISSN 2219-9454.

9.     Downconverter based on metamaterials and multilayer technologies / Т.В. Иснюк, В. Н. Рыжаев, Б. Н. Шелковников // 6-я Международная конференции «Проблемы телекоммуникаций – 2012 (ПТ-12): материалы конференции [Киев, 24-27 апреля 2012] – Киев: Политехника, 2012. – С.223-225.

10. Downconverter modelling with subharmonically pumped diode mixer and F-class power amplifier / Т.В. Иснюк, В. Н. Рыжаев, Б.Н.Шелковников // 22-я Междунар. Крымская конф. «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии» (КрыМиКо’2012): материалы конференции [Севастополь, 10-14 сент. 2012г.] – Севастополь: Вебер, 2012, с. 147-150.

11. An Embedded 60-GHz Low Temperature cofired ceramics Multilayer bandpass filter / T.V. Isnyuk, V.N. Ryzhaiev, B.N. Shelkovnikov // 8-а Міжнародна молодіжна науково-технічна конференція «Сучасні проблеми радіотехніки та телекомунікації» (РТ-2012): матеріали конференції [Севастополь, 23-27 квітня 2012р.] – Севастополь: Вебер, 2012 с. 210.

12. Isniuk T.V. V-band Subharmonically Pumped Diode Mixer on the CPW/ T.V. Isniuk, B.N. Shelkovnikov// Proceedings of XIV International PhD Workshop OWD 2012: матеріали конференції [Вісла, Польща, 20–23 жовтня 2012] –2012, с.194-195.

 

Участь у розробці звіту по темі: "Дослідження та розробка частотно-селективних пристроїв на основі діелектричних резонаторів інфрачервоного діапазону довжин хвиль" - м.н.с. Трубаров І.В., асп. Підгурська Т.В., асп. Моховиков О.С., магістрант Власенко А.О.

Впровадження розробки в навчальний процес:

- Результати роботи використовуються в НТУУ "КПІ" у навчальному процесі при підготовці фахівців за спеціальностями “Технології та засоби телекомунікацій” та “Телекомунікаційні системи та мережі” у курсах з дисциплін: „Електричні та оптичні кабельні лінії передачі” (новий розділ „фотонні кристали”) та „методи оптимізації в телекомунікаційних системах” (новий розділ „оптимізація пристроїв НВЧ”) а також у курсі: “Перспективні технології волоконно-оптичних систем зв'язку" (новий розділ: „Принципи побудови частотно-селективних пристроїв оптичного діапазону”).

- Результати роботи також впроваджено в МГТУ "МИРЭА" м. Фрязіно (Російська Федерація) у навчальному процесі в курсах: "Технічна електродинаміка", "Пристрої НВЧ та антени", "Розповсюдження радіохвиль та антенно-фідерні пристрої".