Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
 

 Про кафедру

 
Кафедра Телекомунікаційних систем створена згідно наказу ректора університету № 1-170 від 27 грудня 2004 року. Кафедра  Телекомунікаційних систем проводить підготовку за напрямом "Телекомунікації" зі спеціальності "Телекомунікаційні системи та мережі", яка акредитована за IV рівнем (сертифікат про акредитацію серія НД-IV № 112361 від 21 червня 2005 року). 

Враховуючи побажання молоді, яка працює на виробництві та в установах, кафедра веде підготовку фахівців і без відриву від виробництва за спеціальністю "Телекомунікаційні системи та мережі".

Підготовку фахівців здійснює професорсько-викладацький склад кафедри Телекомунікаційних систем в кількості 12 осіб: професорів - 3 (в тому числі д.т.н.), доцентів - 5 (в тому числі к.т.н.), старших викладачів - 3 (один к.т.н.). асистентів - 1.

Штат професорсько-викладацького складу кафедри на навчальний рік затверджено у кількості 12 осіб, з них:

Завідувач кафедри

Кількість штатних викладачів (посад/фізичних осіб)

Профе­сор

Доцент

Профе­сорів

Доцентів

Старших викладачів

Асистентів

Всього

За сумісницт­вом (осіб)

 1/1

-

1,25/2

3,25/5

2/3

0,5/1

8/12

2,5/6

 

Штат навчально-допоміжного складу затверджено у кількості 5 осіб.

На момент складання плану роботи кафедри:
- штат НДП  –  5 осіб:
- завідувачів лабораторій  –  1 особа;
- інженерів лабораторій  –  1 особа;
- навчальних майстрів  –  3 особи.

Матеріально-технічна база кафедри:


п/п

Показники

Кількість

Площа (м2)

1.

Навчальні приміщення, що закріплені за кафедрою

 

 

2.

Кількість приміщень (площа, м2):

 

 

            – аудиторій

3

(№ 403, 507, 511)

90

            – навчальних лабораторій

1

(№ 404,)

67,65

            – комп’ютерних класів

4

(№406, 408,506, 508)

42,2

            – методичних кабінетів

-

 

            – кабінетів курсового та дипломного проектування

-

 

            – лабораторій НДР

-

 

3.

Наявність: – кафедральної локальної комп’ютерної мережі

-

 

            – виходу до Internet

так

4.

Кількість комп’ютерів (всього):

24

з них сучасних:

12