Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
 

 Історія кафедри

 

Згідно наказу ректора університету № 1-170 від 27 грудня 2004 року, в Навчально-науковому інституті телекомунікаційних систем створена кафедра телекомунікаційних систем (ТС).

Кафедра ТС акредитована за IV рівнем.

Завідувач кафедри телекомунікаційних систем: д.т.н., професор Уривський Леонід Олександрович.

Кафедра готує фахівців за спеціалізацією "Телекомунікаційні системи та мережі", і спеціальністю №172 "Телекомунікації та радіотехніка".

Склад кафедри
 
 Kaf TS 08.2018.jpg

 

 

            Навчальною програмою передбачається підготовка інженерних і наукових кадрів, які можуть працювати у різних галузях розробки та професійного використання сучасних телекомунікаційних систем та мереж, використання новітніх інформаційних технологій та для проведення науково-дослідних робіт у цій області.

            Основним напрямом інженерної підготовки студентів є вивчення принципів побудови і проектування мереж наступного покоління (Next Generation Network, NGN), що забезпечують взаємодію існуючих і нових телекомунікаційних мереж, які підтримуються єдиною інфраструктурою для передачі будь-яких видів інформації (голосу, даних, відео), і надання повного набору послуг з гнучкими можливостями по їх управлінню, персоналізації і створенню нових послуг за рахунок уніфікації мережевих рішень. Студенти володіють методами проектування мереж NGN для передачі великих потоків інформації з великою швидкістю, здатні вирішувати задачі маршрутизації цих потоків, забезпечувати високу якість передачі даних, управляти і синхронізувати мережу зв'язку в цілому і в кожній її ланці окремо, використовувати цифрові системи та інтелектуальні комп'ютерні технології           

            Студенти кафедри отримують глибоку фундаментальну та спеціальну підготовку під час лекційних та практичних занять, при виконанні лабораторних робіт, а також при проходженні практики на провідних підприємствах галузі зв'язку м. Києва.

            Для проведення практичних та лабораторних занять кафедра має спеціалізовані лабораторії, які укомплектовані діючою апаратурою зв'язку та вимірювальним обладнанням.

            Професорсько-викладацький склад кафедри - це відомі спеціалісти галузі зв'язку, які мають багаторічний педагогічний досвід, досконало володіють сучасною методикою викладання навчальних дисциплін.

            Кафедра активно займається науково-дослідною роботою, залучаючи найбільш успішних та активних студентів. Випускникам, які мають схильність до науково-дослідної діяльності та які успішно закінчили навчання за фахом, надається можливість навчання в аспірантурі.

      Кафедра плідно співпрацює з провідними підприємствами зв'язку, такими як "Укртелеком", "Укркосмос", УНДІЗ та з іншими НДІ, КБ та заводами, які розробляють системи та елементи зв'язку, а також комерційними операторами зв'язку: "Київстар", "Голден Телеком", МТС, на яких працюють наші випускники.

               Кафедра ТС – це кафедра мереж NGN, яка об'єднує в базових дисциплінах вивчення традиційних цифрових мереж і новітніх IP-мереж, передбачаючи вивчення:

-             сучасних комутаційних станцій фіксованого та мобільного зв'язку, а також процес їх конвергенції FMC;

-             устаткування комутації каналів і стандартів ISDN, протоколу DSS1, елементів мережі спільноканальної сигналізації № 7;

-             архітектури та елементів Інтелектуальної мережі проводового, безпроводового та оптичного абонентського доступу, інтерфейсу V5;

-             шлюзів, гейткиперів, проксі-серверів та інших елементів мережі пакетної комутації;

-             протоколи IP-телефонії: Н.323, SIP, MEGACO / Н.248;

-             методів і оцінок якості обслуговування (QoS), включаючи протоколи RSVP і технологію MPLS;

-             програмних комутаторів (Softswitch) та інших елементів взаємодії мереж різних поколінь і технологій;

-             принципів, методів і засобів технічної експлуатації NGOSS

              Всі ці та багато інших напрямків сучасних інфокомунікаційних технологій розглядаються в наступних фундаментальних навчальних дисциплінах:  «Основи теорії телекомунікацій», «Телекомунікаційні мережі», «Телекомунікаційні кабельні та оптоволоконні системи», «Телекомунікаційні безпроводові системи», «Мережі з комутацією пакетів», «IP-комунікації та NGN», «Інформаційне забезпечення телекомунікацій», «Захист інформації в телекомунікаціях».