Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
 

 Бакалаврат

 
 

Абітурієнте - майбутній бакалавр!

 

Спеціалізація "Телекомунікаційні системи та мережі", і спеціальність №172 "Телекомунікації та радіотехніка", за якою готує спеціалістів кафедра телекомунікаційних систем - має фундаментальну назву, є спадкоємницею спеціалізації, і характеризується перспективою: бакалавр -> магістр​ -> кандидат наук -> доктор наук, із однойменною назвою "Телекомунікаційні системи та мережі".

Навчання за програмою бакалавра триває 4 роки.​

Іногородні студенти кафедри ТС будуть поселені в гуртожиток №12 студмістечка НТУ «КПІ». Гуртожиток має коридорну систему, всі необхідні умови для комфортного життя та навчання: кухні, душові, спортзал, кімната для навчання.

На протязі навчання в ІТС на кафедрі ТС протягом перших кількох семестрів ти отримаєш знання з базових дисциплін – вищої математики, інформатики, фізики, хімії, іноземної мови;  ознайомишся зі спеціальністю «з висоти польоту птаха» в дисципліні «Вступ до спеціальності».
1 семестр: Вступ до спеціальності, Вища математика, Фізика, Інженерна та комп"ютерна графіка, Інформатика,  Хімія та електрорадіоматеріали.
 
2 семестр: Теорія електричних кіл, Фізика, Вища математика, Спеціальні розділи математики, Інформатика, Метрологія.​
 
 
Починаючи вже з 3-го семестру ти почнеш ознайомлюватися з різносторонніми дисциплінами, присвяченими галузі телекомунікацій:
3 семестр: Програмні засоби та прикладне програмування в ТКС, Технічна електродинаміка та поширення радіохвиль, Теорія електричних кіл, Схемотехніка, Вища математика.​
Уже в 4-му семестрі буде детальне вивчення телекомунікаційних систем, мереж та інших необхідних дисциплін:
4 семестр: Телекомунікаційні мережі, Основи теорії телекомунікацій, Термінальне устаткування ТК систем, Інформаційне забезпечення ТК систем.
5 семестр: Схемотехніка, Системи радіо і телевізійного мовлення, Термінальне устаткування,
Програмні засоби в ТКС, Цифрова обробка сигналів.
 
 
               

6 семестр: Технології безпроводових ТКС, Мережні технології, ТК мережі і комутація та керування ними, Передавальні та приймальні пристрої систем радіозв’язку.
 
Протягом 7-8 семестрів навчання, традиційним етапом вдосконалення себе як майбутнього технічного спеціаліста з телекомунікацій є написання бакалаврської дипломної роботи, що включає результати проведення цілеспрямованого дослідження. Тому на початку 7 семестру ти вибереш собі наукового керівника для написання роботи в бажаному напрямі. Таким чином, починаючи із 7 семестру ти матимеш змогу оцінити свою схильність до наукової діяльності, що є одним із життєвих шляхів після закінчення навчання в магістратурі.
 
7 семестр: Менеджмент в телекомунікаціях, Системи радіо і телевізійного мовлення, Технології безпроводових ТКС, Кабельні ТКС
Мережні технології, Цифрова обробка сигналів.


 
 
 
Проведення практичних та лабораторних занять з дослідження ТК систем і мереж відбувається у відповідно оснащених приладами та обчислювальною технікою лабораторіях. Тут ти матимеш змогу застосовувати отримані на лекціях знання, і на фізичних пристроях чи за допомогою комп’ютерного моделювання налаштовувати і отримувати потрібні характеристики системи.
 
 


 
 Після 8 семестрів навчання, успішно захистивши диплом бакалавра, ти матимеш змогу продовживши навчання в магістратурі. Тут ти більш глибоко ознайомишся з теоретичними і практичними аспектами побудови ТК систем і мереж.
 
Разом з цим, на початку 9 семестру ти обереш собі наукового керівника для написання магістерської дисертації протягом наступних двох років, і будеш тісно з ним взаємодіяти при проведенні вибраного дослідження для досягнення поставленого результату.  
 

 

Випускники-бакалаври нашої кафедри працюють в провідних компаніях та організаціях телекомунікаційного профілю:  
 
МТС,
КиївСтар,
Укр-Сат,  
Укртелеком,
Голден Телеком,
ЗАТ “Воля Кабель”,  
“Банкомзв’язок”,  
ТОВ “Комп’ютер та сервіс”,  
ТОВ “Телеком – дистрибюшен”,
СП ТОВ  “Інтернешнл 
Телеком’юнікешен Компані”,

АТ "ЕЛМІЗ"  
тощо,  
на  таких первинних посадах:        


1. Інженер електрозв’язку;
2. Інженер-електронік з експлуатації обладнання електрозв’язку;
3. Інженер з організації виробничих процесів електрозв’язку;
4. Інженер з керування й обслуговування систем;
5. Системний адміністратор мереж електрозв’язку.

 

 

 

 

 

 

 

    

Професійна діяльність бакалавра з фаху “Телекомунікаційні системи та мережі” на первинних посадах полягає у:
– прийнятті тактичних і стратегічних рішень з технологічних задач роботи обладнання систем та мереж зв’язку в межах своєї компетенції;
– реалізації загальних функцій управління шляхом здійснення переважно евристичних та адміністраторських і частково операторських процедур праці.
За умов набуття відповідного досвіду бакалавр може адаптуватися до управлінської, маркетингової, освітньої, науково-дослідницької професійної діяльності.​