Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
 

 ТЕМИ ДИПЛОМНИХ РОБІТ спеціалістів 2017 року випуску

 
​ПІБ студента
Тема дипломної роботи​
Бардяк Максим Мар'янович Методпідвищення якості обслуговування мобільних абонентів відомчої мережі
Гаврилюк Яків Михайлович Імітаційнамодель територіально-розподіленої ІР мережі підприємства з використаннямдекількох протоколів динамічної маршрутизації
Клименко Максим Андрійович Дослідження завадостійкості приймачів системисупутникової радіонавігації GPS
Макаліш Владислав Олегович Дослідження особливостейзастосування технології МРТСР в мережах зв’язку LTE 4G
Мишко Михайло Сергійович Дослідження прийомусигналів різних радіослужб за допомогою SDR приймача
Ніколаєнко Євген Вікторович Алгоритми неперервноїпередачі обслуговування в системах мобільного зв’язку 5G
Осипчук Тарас Михайлович Методика визначеннякоординат сенсорів мобільної сенсорної мережі
Поліник Сергій Андрійович Алгоритммаршрутизації для мобільної сенсорної мережі
Тарасюк Вікторія Олександрівна Методика побудови системи управління безпроводовимисенсорними мережами з мобільними сенсорами
Тимченко Сергій Анатолійович Методи захисту мережі передачі даних від перенавантажень
Ярмолюк Софія Ігорівна Методика побудови системи захисту інформації в мобільнихсенсорних мережах
 
 

 ТЕМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ магістрів 2015_2017 року навчання

 
​ПІБ студента ​Тема наукового дослідження
Будзан Андрій Ігорович Методи передачі обслуговування в мобільних мережах технології WiMAX  802.16Е
Верес Леонід Анатолійович Побудова телекомунікаційної інфраструктури all-IP відповідно до концепції IMS
Дакаєв Олександр Васильович Практичне застосування мобільних сенсорних мереж
Залозний Олександр Олександрович Роль та місце надширокосмуговихімпульсних сигналів (UWB) в системах радіозвязку
Камінський Роман Валерійович Схема швидкої передачі обслуговування для мереж з Mobile IPv6
Кравець Олександра Олександрівна Дослідження впливу зменшення радіусу соти на ресурси каналу
Кулик Олег Вадимович Системи машинного зору на основі лінійного дискримінантного аналізу
Лукашук Василь Вячеславович Маршрутизація в безпроводових сенсорних мережах
Орищук Максим Володимирович Принципи мультиплексування  в системах безпроволового звязку  з просторово-часовою обробкою сигналів
Парадовський Антон Олександрович Оптимізація роботи телеметричної апаратури телекомунікаційних супутників
Чугай Артем Андрійович Побудова корпоративних мереж на базі технології Ethrrnet
 
 

 ТЕМИ МАГІСТЕРСЬКИХ ДИСЕРТАЦІЙ магістрів 2016 року випуску

 
​ПІБ студента Тема магістерської дисертації​
Адамович Олег Михайлович Розробка методу передавання сигналів цифрового телебачення стандартів DVB-T/T2 по радіорелейній лінії з частотною модуляцією
Давидюк Вадим Олександрович Методи підвищення пропускної здатності каналів безпроводових сенсорних мереж
Димид Мар'яна Дмитрівна Метод синтезу раціональної топології безпроводових сенсорних мереж
Кот Андрій Сергійович Дослідження принципів побудови та функціональних можливостей радіоприймача програмно-реконфігурованого радіо на базі ІМС RTL2832U
Кушніренко Іван Олександрович Механізми передачі обслуговування в супутникових мережах зв’язку
Москвитіна Анастасія Олександрівна Дослідження алгоритмів управління мережами передачі даних в умовах перенавантажень
Набока Борислав Юрійович Розробка радіолінії із гігабітною пропускною здатністю терагерцевого діапазону для над- високошвидкісних розподільчих мереж доступу
Рак Роман Іванович Покращення характеристик  передачі обслуговування мережі LTE за допомогою інтерференційної координації
Балабан Анна Вікторівна

Метод безпечної маршрутизації у БСМ

Бондаренко Євгеній Ігорович Підвищення ефективності передачі обслуговування з урахуванням вимог до мобільності та навантаження безпроводової мережі
Гальонко Євген Вікторович Дослідження якості надання послуг в мультисервісних мережах з урахуванням механізмів забезпечення гарантованого сервісу
Дяченко Анатолій Петрович Передача сигналів частоти та часу в мережах PON
Семініченко Вікторія Вікторівна Метод підвищення зв'язності безпроводових сенсорних мереж
Штепа Віктор Олегович Побудова високопродуктивних телекомунікаційних мереж на базі технології SDN та протоколу Open Flow
Юрченко Сергій Ігорович Метод використання технології GSM в задачах підвищення ефективності охоронних систем

 

 

 

 ТЕМИ ДИПЛОМНИХ ТА МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ 2015 РОКУ