Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

Спеціалізація:мобільні телекомунікації

Головною тенденцією розвитку сучасних телекомунікацій є забезпечення якісних комунікацій обміну інформацією для будь-яких користувачів або інтелектуальних машинних об’єктів незалежно від місця їх розташування та швидкості руху. При цьому користувачі повинні мати повну незалежність і свободу переміщення, тобто – мобільність. Конвергенція технологій, систем та послуг дозволяє поширити підтримку мобільності на всю інфраструктуру телекомунікацій і таким чином вийти на новий сучасний рівень їх розвитку – мобільних телекомунікацій.

Спеціалізація «Мобільні телекомунікації» забезпечує фундаментальну теоретичну, прикладну і практичну підготовку за загальною програмою галузі знань «Електроніка та телекомунікації», спеціальності «Телекомунікації та радіотехніка» на трьох рівнях вищої освіти:

  1. Рівень бакалавра забезпечений підготовкою наступними блоками дисциплін: Основи теорії цифрового зв’язку, Програмні інструменти телекомунікацій, Системи телекомунікацій та управління, Мобільні телекомунікації, Регулювання в телекомунікаціях. З досягненням даного рівня випускник матиме компетенцію зі створення систем та мереж телекомунікацій, їх використання та обслуговування.
  2. Рівень магістра забезпечений підготовкою комплексним блоком дисциплін мобільних телекомунікацій, що дозволяє опанувати основи підтримки мобільності, системи широкосмугового доступу, теорію прийняття рішень та системний аналіз, проектування та моделювання телекомунікаційних систем, організацію наукових досліджень та управління проектами в телекомунікаціях, адміністрування телекомунікаційних серверів та мереж, захист інформаційних ресурсів та протидія хакерським атакам​. Крім цього надаються знання із принципів побудови мереж оператора мобільного зв'язку як складової частини розумних всепроникних мереж. З досягненням даного рівня випускник матиме компетенцію з розробки, побудови і управління гетерогенними телекомунікаційними мережами та методами підтримки в них мобільності.
  3. Рівень доктора філософії у напрямку електроніки та телекомунікацій забезпечений підготовкою комплексним блоком дисциплін докторської програми мобільних телекомунікацій, що дозволяє опанувати організацію наукової діяльності за докторською програмою, математичне моделювання систем та процесів, сучасні тенденції розвитку мобільних телекомунікацій, мистецтво побудови високошвидкісних телекомунікацій, тенденції розвитку розумних всепроникних мереж, створення інноваційно-наукових стартапів в сфері мобільних телекомунікацій.

Центральне місце в спеціалізації займає опанування методами підтримки мобільності в сучасних стільникових системах радіодоступу, в тому числі 5-го покоління, неоднорідних багаторівневих телекомунікаційних розподілених мережах на базі різних технологій та архітектур. Для цього спеціалізація забезпечує підготовку, яка дозволяє опанувати основи
  • цифрових комунікацій;
  • програмної інженерії (С/С++, Java, Python, HTML, РНР, Регl, VHDL);
  • побудови, функціонування, управління і моделювання телекомунікаційних систем і мереж з підтримкою мобільності;
  • налагодження телекомунікаційних систем та адміністрування ними.
Випускники працюють на інженерних та управлінських посадах на підприємствах і організаціях в сфері електроніки, телекомунікацій і інформаційних технологій, а також компаніях операторів мобільного зв’язку (Київстар, Lifecell, Vodafone). При цьому випускники можуть здійснювати розробку, координацію, розгортання та експлуатацію телекомунікаційних систем та їх обладнання; проводити перевірки та сертифікацію відповідного обладнання.
m_1.jpgm_2.png
​​​