Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ: апаратно-програмні засоби електронних комунікацій

Практично всі аспекти людської діяльності пов’язані з обміном інформацією, що не можливо без сучасних засобів електронних комунікацій, які складають основу новітніх телекомунікаційних систем. Зростання попиту на комунікаційні послуги, розвиток систем і технологій телекомунікацій вимагає постійного удосконалення відповідних засобів: від простих електронних пристроїв - до складних апаратно-програмних комплексів, що вирішують не тільки задачі безпосереднього прийому, передачі, обробки і відтворення інформації, а також збільшення гнучкості, продуктивності та надійності при створенні різноманітних програмованих структур комунікацій. Крім цього сучасний розвиток галузі телекомунікацій характеризується зростанням її конвергенції з комп'ютерними та інформаційними технологіями і, як наслідок, все більшим наповненням телекомунікаційних систем програмними засобами. Дана тенденція та потреба в прискоренні процесів створення та реалізації таких засобів вказує на необхідність підготовки фахівців, що володітимуть не лише знаннями зі створення та експлуатації засобів електронних комунікацій, розповсюджених загальних засад програмування, а й знаннями з реалізації спеціалізованих програмних засобів обробки даних для телекомунікацій.

Спеціалізація «Апаратно-програмні засоби електронних комунікацій» забезпечує фундаментальну теоретичну, прикладну і практичну підготовку за загальною програмою галузі знань «Електроніка та телекомунікації», спеціальності «Телекомунікації та радіотехніка» на трьох рівнях вищої освіти:

  1. Рівень бакалавра забезпечує надбання випускниками компетенцій стосовно теоретичних основ побудови, монтажу та налагодження, контролю і діагностування стану, профілактики і відновлювального техобслуговування апаратно-програмних засобів електронних комунікацій.
  2. Рівень магістра забезпечує надбання компетенцій по вдосконаленню, проектуванню та створенню апаратно-програмних комплексів електронних комунікацій та протидії хакерським атакам​.
  3. Рівень доктора філософії забезпечує надбання компетенцій по здійсненню наукових досліджень, пошукових робіт та прогнозуванню напрямків розвитку апаратно-програмних телекомунікаційних засобів, проектуванню та впровадженню прототипів апаратно-програмних комплексів електронних комунікацій наступних поколінь.

Спеціалізація спрямована на опанування випускниками спеціальних знань із:

  • розробки та експлуатації апаратно-програмних засобів зв’язку: мобільні телефони, модеми безпроводового зв’язку, мережні комутатори, модулі сенсорних мереж охорони та сигналізації, термінали платіжних систем і т.д.;
  • програмування мовами: С/С++, Java, HTML, Java, script/XML, VHDL;
  • розробки програмного забезпечення для мобільних пристроїв на платформі Android з урахуванням всіх потреб в визначенні місцеположення, зберігання, обробки та захищеної передачі даних користувача;
  • розробки апаратно-програмних засобів електронних комунікацій сучасних та майбутніх поколінь 5G та «Smart Ubiquitous Networks» (розумних всепроникних мереж).
Випускники працюють на підприємствах, що займаються електронікою, комунікаціями, програмним забезпеченням та інформаційними технологіями на інженерних та адміністративних посадах; в якості розробників і виробників апаратно-програмних засобів проводових і безпроводових телекомунікацій. (Такі виробники телекомунікаційного обладнання як Alcatel-Lucent, Nokia Corporation, а також оператори мобільного зв’язку Київстар, Lifecell, Vodafone).
a_1.jpga_2.jpg