Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
 

Практика  Практика

 
Порядок проходження практики:
 1. Напередодні практики керівник від кафедри проводить інструктаж студентів і видає:
  -заповнений щоденник (або посвідчення про відрядження);
  -робочу програму на групу і для керівника практики від підприємства;
  -індивідуальні завдання з практики;
  -направлення для поселення в гуртожиток (за необхідностю).
 2. Після прибуття на підприємство студент повинен подати керівнику практики від підприємства щоденник і робочу програму практики, ознойомитися зі змістом індивідуального завдання, пройти інструктаж з охорони праці, ознайомитися з робочим місцем, правилами експлуатації устаткування та уточнити план проходження практики.
 3. Під час практики студент має дотримуватися правил внутрішнього розпорядку підприємства. Відлучатися з місця практики студент може лише з дозволу керівника підприємства.
 4. Звіт з практики складається студентом відповідно до програми практики та індивідуального завдання. Залік з практики проводиться в останній день практики комісією кафедри, на яку студент подає повністю оформлені щоденник та звіт. Практика студентів оцінюється по чотирьохбальній системі і враховується при призначенні стипендії.
 

 Перелік документів необхідний для проходження практики на 4-му курсі:

 
 

 Перелік документів необхідний для проходження практики на 6-му курсі: