Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
 

Науково-технічні розробки - Дозволяє авторам працювати з форматованим текстом.  Науково-технічні розробки

 

НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ РОЗРОБКИ СПІВРОБІТНИКІВ КАФЕДРИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

  
ЕЛЕМЕНТ ЗВ'ЯЗКУ ЦИЛІНДРИЧНОГО ДІЕЛЕКТРИЧНОГО РЕЗОНАТОРА З НЕСИМЕТРИЧНОЮ СМУЖКОВОЮ ЛІНІЄЮ
ЗАВАДОЗАХИЩЕНА СУПУТНИКОВА СИСТЕМА ЗВ'ЯЗКУ
КАНАЛ БЕЗПРОВОДОВОГО ШИРОКОСМУГОВОГО АБОНЕНТСЬКОГО ДОСТУПУ ДО ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ В ТЕРАГЕРЦОВОМУ ДІАПАЗОНІ
КАНАЛ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ В ТЕРАГЕРЦОВОМУ ДІАПАЗОНІ З ПРОПУСКНОЮ ЗДАТНІСТЮ БІЛЬШЕ 1 ГБІТ/С
МІКРОСМУЖКОВИЙ ФІЛЬТР
МІКРОХВИЛЬОВА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА НАДАННЯ ПОСЛУГ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ТЕРАГЕРЦОВОГО ДІАПАЗОНУ
ПРИЙМАЛЬНО-ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ ФОРМУВАЧ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОТОКУ ДЛЯ КАНАЛУ ЗВ'ЯЗКУ ІЗ ПІДВИЩЕНОЮ СПЕКТРАЛЬНОЮ ЕФЕКТИВНІСТЮ ТА ПРОПУСКНОЮ ЗДАТНІСТЮ
ПРИСТРІЙ ДЕКОДУВАННЯ ДАНИХ, ПЕРЕДАНИХ ПОСЛІДОВНІСТЮ МОДУЛЬОВАНИХ ІМПУЛЬСІВ
СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗВ'ЯЗКУ МІЖ ДВОМА РАДІОРЕЛЕЙНИМИ СТАНЦІЯМИ
СПОСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗВ'ЯЗКУ МІЖ ДВОМА РАДІОРЕЛЕЙНИМИ СТАНЦІЯМИ
ФАЗОВА РАДІОСИСТЕМА ВИЗНАЧЕННЯ КООРДИНАТ
ФАЗОВИЙ РАДІОПЕЛЕНГАТОР
БАГАТОРІВНЕВИЙ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ МЕТОД ПЕРЕВІРКИ HTTP-ЗАПИТІВ НА ЛЕГІТИМНІСТЬ
ІНТЕГРОВАНА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНА СИСТЕМА "РОЗУМНОГО БУДИНКУ"
МОДЕМНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ТРОПОСФЕРНОЇ РАДІОРЕЛЕЙНОЇ СТАНЦІЇ
ПОРТАТИВНА ТРОПОСФЕРНА РАДІОРЕЛЕЙНА СТАНЦІЯ ЗВ’ЯЗКУ
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ТА ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ ДЛЯ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ НА ВЕЛИКИХ ВІДСТАНЯХ
ПРИЙОМОПЕРЕДАВАЧ РАДІОМОДУЛЯ АБОНЕНТСЬКОГО ТЕРМІНАЛУ СИСТЕМИ ШИРОКОСМУГОВОГО РАДІОДОСТУПУ «КАМПУС «КПІ» ДІАПАЗОНА 28 ГГЦ
ОРГАНИЗАЦИЯ МУЛЬТИСЕРВИСНЫХ СЕТЕЙ НА БАЗЕ СШР
УНИВЕРСАЛЬНАЯ МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ДИСТРИБУТИВНАЯ СИСТЕМА
УЗАГАЛЬНЕНА МОДЕЛЬ АРХІТЕКТУРИ МЕРЕЖІ ШИРОКОСМУГОВОГО ДОСТУПУ
ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ З ВИКОРИСТАННЯМ МІКРОХВИЛЬОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
СПОСІБ ОПЕРАТИВНОГО ВИЗНАЧЕННЯ РИЗИКІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
СПОСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИСОКОЇ ПРОПУСКНОЇ ЗДАТНОСТІ ЕПІЗОДИЧНОЇ РАДІОМЕРЕЖІ
СПОСІБ ЗНИЖЕННЯ ЕНЕРГОВИТРАТ ПОЛЬОТУ БЕЗПІЛОТНОГО ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТА
СИСТЕМА СТАБІЛІЗАЦІЇ БЕЗПІЛОТНОГО ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТА НА ТРАЄКТОРІЯХ БАРАЖУВАННЯ
СПОСІБ СТАБІЛІЗАЦІЇ ПОЛЬОТУ БЕЗПІЛОТНОГО ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТА НА ТРАЄКТОРІЯХ БАРАЖУВАННЯ
СПОСІБ БЕЗПЕРЕРВНОЇ АЕРОПРОСТОРОВОЇ РЕТРАНСЛЯЦІЇ ПОШУКОВО-РЯТУВАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В УМОВАХ ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ