Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
  
  
  
  
27.01.2020

ПРОТОКОЛ №1

                                                                                                                                              ЗАСІДАННЯ  ВЧЕНОЇ  РАДИ

ІНСТИТУТУ  ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ  СИСТЕМ

КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

від 27.01.2020 р. 

 

 

 

СЛУХАЛИ: Доповідь молодого вченого з огляду останніх публікацій у сфері телекомунікацій

Доповідач: Шмигель Богдан  Доповідь.pptxДоповідь.pptx

 

УХВАЛИЛИ:

Інформацію прийняти до відома та викласти на сайт ІТС та телеграм канал Деканат ІТС

 

1.  СЛУХАЛИ: Реформи освіти в Україні. Форми фінансування вишів.

ВИСТУПИЛИ:

- доповідач: д.т.н., проф., акад. НАНУ Ільченко М.Ю.

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію прийняти до відома.

 

2.  СЛУХАЛИ: Кадрові питання.

ВИСТУПИЛИ:

- доповідач: д.т.н., проф., акад. НАНУ Ільченко М.Ю.

УХВАЛИЛИ:

1. Погодити подання директора ІТС щодо призначення к.т.н. Кононової Ірини Віталіївни на посаду заступника директора з навчально-виховної роботи з 01.02.2020 року. Професору Якорнову Євгенію Аркадійовичу оголошена подяка за багаторічну роботу на цій посаді.

 

3.  СЛУХАЛИ: Підсумки міжнародної діяльності ІТС за 2019р. та завдання на 2020 рік.

ВИСТУПИЛИ:

- доповідач: заступник директора з міжнародних зв’язків д.т.н. Скулиш М.А.

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію прийняти до відома.

2. Звіт з міжнародної діяльності ІТС за 2019 рік затвердити.

3. Завідувачам кафедр довести інформацію до співробітників кафедр та визначити викладачів, що можуть приймати участь у програмах з міжнародного співробітництва.

4.Інформацію щодо можливості участі студентів ІТС розмістити в телеграм-каналі «Деканат ІТС»

 

4.  СЛУХАЛИ: Щодо акредитації університетів згідно з «Новації від НАЗЯВО»

Доповідачі: Пащенко Андрій, Романов О.І.

ВИСТУПИЛИ:

 - д.т.н. проф Романов О.І., студент групи ТС-61 Пащенко А., студент гр.ТМ-81 Пономаренко І.

УХВАЛИЛИ:

1.     Інформацію прийняти до відома.

2.     Затвердити поточну редакцію освітньої програми PhD-підготовки аспірантів.

3.     Створити робочу групу у складі Романова О.І., Пащенка А, Пономаренко І., Явісі В.С., Уривського Л.О., Глоби Л.С.

4.     Робочій групі проаналізувати освітню програму PhD-підготовки аспірантів та провести внутрішню акредитаційну експертизу.

5.     Звіт про результати акредитаційної експертизи представити на Вченій раді у березні.

 

Поточні справи:

5.  СЛУХАЛИ: Затвердження вступних програм додаткового та основного вступних іспитів  та комплекту білетів до аспірантури та магістратури.

 

УХВАЛИЛИ:

1.     Затвердити вступні програми додаткового та основного вступних іспитів  та комплекту білетів до аспірантури та магістратури.

 

6.  СЛУХАЛИ: Про затвердження норм представництва делегатів від кафедр на конференцію трудового колективу ІТС.  

УХВАЛИЛИ:

1.     Затвердити норми представництва делегатів від кафедр на конференцію трудового колективу ІТС.Голова Вченої ради ІТС                                                М.Ю. Ільченко

     Вчений секретар                                                          Л.О. Афанасьєва​ 

  
28.10.2019

Протокол № 9

ЗАСІДАННЯ  ВЧЕНОЇ  РАДИ

ІНСТИТУТУ  ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ  СИСТЕМ

КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

від 28.10.19 р.

 

На Вченій раді присутні члени Ради згідно „Листа присутності”, що додається до протоколу.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.     Доповідь молодого вченого про стан науки в області телекомунікацій за жовтень 2019 р.

Доповідач: О. Осипчук

 

2.     Підсумки проведеного самоаналізу кафедр щодо виконання вимог акредитації.

Доповідачі: Завідувачі кафедр ІТС

 

3.     Щодо змішаного навчання студентами старших курсів ІТС

Доповідач: В.В. Правило

 

4.     Поточні справи.

4.1Розгляд та затвердження тем наукових досліджень магістрантів 2019 року набору.

4.2Розгляд конкурсних справ Суліма С.В., Осипчук С.О.

4.3 Про рекомендацію до друку монографії "Досягнення в телекомунікаціях 2019" (за науковою редакцією Ільченка М.Ю., Кравчука С.О.)

Доповідачі: Завідувачі кафедр ІТС


 

1.      СЛУХАЛИ: Доповідь молодого вченого О. Осипчука з огляду останніх статей у сфері телекомунікацій за жовтень 2019.

Доповідь.pptДоповідь.ppt

ВИСТУПИЛИ:

- в обговоренні прийняли участь д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н., проф. Глоба Л.С.

 

УХВАЛИЛИ:

1.  Інформацію прийняти до відома та розташувати на сайті Вченої ради ІТС.

 

2.     СЛУХАЛИ:  Підсумки проведеного самоаналізу кафедр щодо виконання вимог акредитації..

 

ВИСТУПИЛИ:

- д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н., проф. Глоба Л.С., .т.н., доц. Явіся В.С.  

- в обговоренні прийняли участь акад. НАН України, д.т.н., проф. Ільченко М.Ю., д.т.н., проф. Романов О.І.,  д.т.н., проф. Кравчук С.О.,  к.т.н., доц. Правило В.В.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію прийняти до відома.

2. Завідувачам кафедр прийняти заходів щодо усунення найближчим часом зазначених у звітах невідповідностей.

 

3.     СЛУХАЛИ: Щодо змішаного навчання студентами старших курсів ІТС

 

ВИСТУПИЛИ:

- доповідач: перший заступник директора ІТС, д.т.н., доц. Правило В.В.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію прийняти до відома.

4.     Поточні справи.

 

4.1СЛУХАЛИ: Розгляд та затвердження тем наукових досліджень магістрантів 2019 року набору.

 

ВИСТУПИЛИ:

- доповідачі: д.т.н., проф. Глоба Л.С., д.т.н., проф. Уривський Л.О., к.т.н., доц. Явіся В.С.

 

УХВАЛИЛИ:

1.  Затвердити теми наукових досліджень магістрантів 2019 року набору.

4.2СЛУХАЛИ: Розгляд конкурсних справ Суліми С.В., Осипчука С.О.

Відповідно до “Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського ”, затвердженого наказом ректора від 03.11.2017р. №7-97, та рекомендації кафедри Інформаційно-телекомунікаційних мереж про обрання Суліми Світлани Валеріївни на посаду старшого викладача кафедри Інформаційно-телекомунікаційних мереж, та рекомендації кафедри Телекомунікаційних систем про обрання Осипчука Сергія Олександровича на посаду доцента кафедри Телекомунікаційних систем

УХВАЛИЛИ:

1.     На підставі обговорення та результатів таємного голосування (“за” __15__; “проти”___-__; “недійсних бюлетенів” __-___ ) вважати обраним Суліму Світлану Валеріївну на зайняття посади старшого викладача кафедри Інформаційно-телекомунікаційних мереж строком на __5_ років та заключити контракт.

2.     На підставі обговорення та результатів таємного голосування (“за” __15__; “проти”___-__; “недійсних бюлетенів” __-___ ) вважати обраним Осипчука Сергія Олександровича на зайняття посади доцента кафедри Телекомунікаційних систем строком на __5_ років та заключити контракт.

 

4.3 СЛУХАЛИ: Про рекомендацію до друку монографії "Досягнення в телекомунікаціях 2019" (за науковою редакцією Ільченка М.Ю., Кравчука С.О.)

УХВАЛИЛИ:

Клопотати перед Вченою радою університету про рекомендацію до друку монографії «Досягнення в телекомунікаціях 2019»  (за науковою редакцією Ільченка М.Ю., Кравчука С.О.).

 

Голова Вченої ради ІТС                                                М.Ю. Ільченко

 

Вчений секретар                                                          Л.О. Афанасьєва

  
30.09.2019

​   Протокол № 8

 

                                                                                                                                             ЗАСІДАННЯ  ВЧЕНОЇ  РАДИ

ІНСТИТУТУ  ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ  СИСТЕМ

КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

від 30.09.19 р.

 

На Вченій раді присутні члени Ради згідно „Листа присутності”, що додається до протоколу.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.     Доповідь молодого вченого –  доповідає Камараллі І.Доклад.pptxДоклад.pptx

 

2.     Підготовка кафедр до проведення 3-го етапу самоаналізу для подальшої акредитації.

Доповідач: Правило В.В.

 

3. Поточні справи.

3.1. Результати проведення конференції UkrMico-2019. Підготовка до публікації матеріалів конференції в системі IEEE Digital Library.

Доповідач: Уривський Л.О., Глоба Л.С.

3.2 Інформація завідувачів кафедр про виконання індивідуального плану роботи аспірантів першого року навчання за період 01.10.2018 р.– 30.09.2019 р.

Доповідач: Явіся В.С., Уривський Л.О., Глоба Л.С.


 

1.      СЛУХАЛИ: Доповідь молодого вченого І. Камараллі про стан науки в області телекомунікацій за жовтень 2019.

 

ВИСТУПИЛИ:

- доповідач: І. Камараллі

- в обговоренні прийняли участь д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н., проф. Романов О.І.

 

УХВАЛИЛИ:

1.  Інформацію прийняти до відома та розташувати на сайті Вченої ради ІТС.

 

2.     СЛУХАЛИ:  Про підготовку кафедр до проведення 3-го етапу самоаналізу для подальшої акредитації.

 

ВИСТУПИЛИ:

- доповідач: перший заступник директора ІТС, к.т.н., доц. Правило В.В. 

- в обговоренні прийняли участь акад. НАН України, д.т.н., проф. Ільченко М.Ю., перший заступник директора ІТС к.т.н., доц. Правило В.В. , д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н., проф. Кравчук С.О.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію прийняти до відома.

2. Завідувачам кафедр вжити заходів щодо зменшення кількості критеріїв акредитації, що не виконуються.

3. Завідувачам кафедр протягом місяця провести самоаналіз кафедр  на предмет виконання ними критеріїв акредитації та поінформувати про результат.

 

3. Поточні справи.

3.1. СЛУХАЛИ: Результати проведення конференції UkrMico-2019. Підготовка до публікації матеріалів конференції в системі IEEE Digital Library.

Членам вченої ради було представлено інформацію д.т.н., проф.  Уривським Л.О. по результам проведення конференції UkrMico-2019.

3.     Кількість організацій, шо прийняли участь у конференції цього року збільшилась в 1,5 рази порівняно з минулим роком. До розгляду було подано 109 тез доповідей, з них прийнято до участі 94 тези доповіді та представлено на конференції- 88 доповідей. Вперше прийняли участь у конференції науковці з Ірану та Турції, також були присутні автори з Грузії та Ізраїлю. Оформлено анкету до IEEE Digital Library. Матеріали конференції направлені до IEEE

 

УХВАЛИЛИ:

1. Підтримати Рекомендації, прийняті на заключному пленарному засіданні Міжнародної конференції з інформаційно-телекомунікаційних технологій та радіоелектроніки (УкрМіКо’2019/UkrMiCo’2019). Прийняти до виконання Рекомендації в частині зобов’язань співробітників ІТС.

2. Прикласти додаткові зусилля для залучення у роботу конференції закордонних вчених, зокрема, через обмін інформацією науковців ІТС, які беруть участь в закордонних наукових конференціях.

3. Запросити викладачів, наукових співробітників, аспірантів, магістрів до активної участі в організації та проведенні конференції УкрМіКо’2020. Завдання щодо організації УкрМіКо’2020 обговорити на засіданні Вченої ради ІТС в січні 2020 року.

 

3.2. СЛУХАЛИ: Інформацію завідувачів кафедр про виконання індивідуального плану роботи аспірантів першого та другого року навчання за період 01.03.2019 р.– 30.09.2019 р.

Членам вченої ради було представлено інформацію завідувачами кафедр про виконання індивідуального плану роботи аспірантів ІТС першого та другого року навчання. Звітну інформацію наведено у таблиці:

Назва кафедри/

код спеціальності

Прізвище, ініціали наукового керівника

Прізвище, ініціали аспіранта

Відмітки про виконанняіндивідуального плануроботиаспіранта за 2018-2019 навч.рік

Освітняскладова:

перелікскладенихдисциплін з позначеннямкількостікредитів

науковаскладова:

виконана робота по дисертації, публікації, конференції, тощо

 

Телекомунікацій /172

Живков О.П.

Камаралі Р.В.

«Філософська гносеологія та епістемологія.Теорія пізнання обробки інформації».оцінка «задовільно»

«Іноземна мова для наукової діяльності -2. Іноземна мова для наукової комунікації», оцінка «добре»

«Формування професійно-мовного стилю спілкування», оцінка «відмінно»

ПТ-2019 «Вразливості та типи атак в сучасних мережах IP-телефонії»

UkrMiCo-2019 «Fano resonance and metamaterial cells equivalent circuits»

Написаний перший розділ дисертації «Огляд літератури»

У середовищі HFSS були розраховані моделі фільтрів

Проведені вимірювання параметрів фільтрів

Телекомунікацій/172

Романов О.І.

Сайченко І.О.

«Філософська гносеологія та епістемологія.Теорія пізнання обробки інформації».оцінка «задовільно»

«Іноземна мова для наукової діяльності -2. Іноземна мова для наукової комунікації», оцінка «добре»

«Формування професійно-мовного стилю спілкування», оцінка «відмінно»

Резонанс Фано в микроволновых фильтрах с параллельными каналами передачи энергии // Матеріали 13-МНТК «Перспективи телекомунікацій », Київ, 2019 р. С 96-99.

Перспективи побудови екологічно безпечних мереж передачі даних з використанням технології LIFI // Матеріали 13-МНТК «Перспективи телекомунікацій », Київ, 2019 р., С 128-131.

Вразливості та типи атак в сучасних мережах IP-телефонії // Матеріали 19 МНТК «Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах», Одеса, 2019 р., С 65-66.

Телекомунікацій/172

Уривський Л.О.

Шмігель Б.О.

«Філософська гносеологія та епістемологія.Теорія пізнання обробки інформації».

«Іноземна мова для наукової діяльності -2. Іноземна мова для наукової комунікації»

«Формування професійно-мовного стилю спілкування»

 

Телекомунікацій/172

Глоба Л.С.

Бугаєнко Ю.М.

«Філософська гносеологія та епістемологія.Теорія пізнання обробки інформації».

«Іноземна мова для наукової діяльності -2. Іноземна мова для наукової комунікації»

«Формування професійно-мовного стилю спілкування»

 

Телекомунікацій/172

Проф. Романов О.І.

Верес Л.А.

Прикладні аспекти системного аналізу в телекомунікаціях та радіотехніці-2

Методологія наукових досліджень-1

Імітаційне моделювання в телекомунікаціях та радіотехніці-1

Методи забезпечення пропускної спроможності та якості  функціонування телеком. мереж-2

Формування професійно-мовного стилю спілкування-1

Романов О.І., Верес Л.А. Нестеренко М.М., Models for calculating the reliability of ims operation when introducing new services on the mobile operator’s network. // UkrMiCo-2019 notification for paper 88

Шляхи підвищення надійності функціонування системи IMS при впровадженні нових послуг // Верес Л.А. Нестеренко М.М., Камаралі Р.В.- «Проблеми телекомунікацій» - К.: НТУУ «КПІ», 2019.

УХВАЛИЛИ:

1.            Освітня складова підготовки в аспірантурі Вереса Л.А. та Бугаєнко Ю.М., Шмігеля Б.О.,.Сайченко І.О., Камараллі Р.В.  виконана в повному обсязі відповідно навчального плану на 2018/2019 навч. рік.

2.            За звітний період вважати індивідуальний план роботи аспірантів Вереса Л.А. та Бугаєнко Ю.М., Шмігеля Б.О.,.Сайченко І.О., Камараллі Р.В. виконаним в повному обсязі і рекомендувати подовжити навчання в аспірантурі.

 

Голова Вченої ради ІТС                                                М.Ю. Ільченко

 

В.о. вченого секретаря                                                  Л.О. Афанасьєва​

  
03.06.2019

Протокол № 5

ЗАСІДАННЯ  ВЧЕНОЇ  РАДИ

ІНСТИТУТУ  ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ  СИСТЕМ

КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

від 03.06.19 р.

 

На Вченій раді присутні члени Ради згідно „Листа присутності”, що додається до протоколу.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Доповідь молодого вченого про стан науки в області телекомунікацій за травень 2019 р.

Доповідач: Бугаєнко Ю.

 

2. Удосконалення взаємодії між адміністрацією ІТС та студактивом ІТС.

Доповідачі: Правило В.В., Якорнов Е.А., Кравчук С.О., Мікляєв О.В., представники студради ІТС.

 

3. Підготовка до вступної компанії

Доповідач: Правило В.В.

 

4. Про хід взаємодії кафедр ІТС із компаніями-партнерами ІТС

Доповідачі: керівники кафедр

5.Поточні справи.

4.1. Результати ректорського контролю.

Доповідач: Правило В.В.

 

4.2. Розгляд конкурсних справ.

Доповідач: Правило В.В.

 

 

 

1.    СЛУХАЛИ: ДоповідьБугаєнко Ю. про стан науки в області телекомунікацій за травень 2019 р.​

 

УХВАЛИЛИ:

1.  Інформацію прийняти до відома та розташувати на сайті Вченої ради ІТС.

 

2.    СЛУХАЛИ: Про удосконалення взаємодії між адміністрацією ІТС та студактивом ІТС.

 

ВИСТУПИЛИ:

- доповідачі: д.т.н., проф. Кравчук С.О., к.т.н., доц. Правило В.В., к.т.н., проф.  Якорнов Е.А., Мікляєв О.В.

- в обговоренні прийняли участь акад. НАН України, д.т.н., проф. Ільченко М.Ю.,  д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н., проф. Романов О.І.,  д.т.н., проф. Глоба Л.С., представники студради ІТС (Цимбал Г, Буглак Д., Дорошенко А., Ганжа Я., Пономаренко І, Бойченко Н, Жара К.)

 

УХВАЛИЛИ:

1.    З метою поширення інформації та координації дій між керівництвом ІТС та студентами ІТС рекомендувати Студраді ІТС визначити відповідальних із числа активу студентів за основними напрямками діяльності інституту: навчально-методична робота, організаційно-виховна робота, науково-інноваційна робота та господарська робота.

 

2.     Для покращення науково- інноваційної складової поширити інформацію щодо науково-дослідницьких груп та гуртків ІТС у соціальних мережах, зазначивши також посилання на дану інформацію на сайті ІТС http://www.its.kpi.ua та сайтах кафедр (http://tk-its.kpi.ua/uk/node/114, http://www.its.kpi.ua/ts/Pages/ScienceWork/, http://www.its.kpi.ua/ndcmd/).

 

3.    Організувати у 2019-2020 навчальному році відкриту лекцію щодо ознайомлення студентів з основними напрямкам наукових досліджень в ІТС.

 

4.    Розповсюдження між студактивом та співробітниками ІТС інформації, що стосується питань повсякденної діяльності, реалізувати через секретарів кафедр.

 

5.    Для покращення умов навчання а також благоустрою корпусу №30 та прилеглої території запропонувати Студраді ІТС розглянути питання щодо організації чергування студентів в корпусі №30 та періодичного наведення порядку на закріпленій за інститутом території.

 

6.    Рекомендувати адміністрації ІТС активно сприяти ініціативним проектам студентів щодо покращення умов навчання, доступу до мережі Інтернет, благоустрою корпусу №30 та прилеглої території.

7.    Питання, які стосуються повсякденного забезпечення життєдіяльності студентів, вирішувати на рівні керівництва кафедр та інституту. Пропозиції, що стосуються загальноуніверситетських питань, попередньо обговорювати з керівництвом ІТС.

8.    Проводити зі студентами роботу з питань збереження та дбайливого відношення до майна та матеріальних цінностей в приміщеннях та навчальних аудиторіях корпусу №30.

 

3      СЛУХАЛИ: Підготовка до вступної компанії. Правило В.В. повідомив присутніх про строки подачі документів.

 

ВИСТУПИЛИ:

- доповідач: перший заступник директора ІТС, к.т.н., доц. Правило В.В.

 

УХВАЛИЛИ:

1.    Інформацію прийняти до відома

 

4.Поточні справи.

4.1 СЛУХАЛИ: Результати ректорського контролю.

 

ВИСТУПИЛИ:

- доповідач: перший заступник директора ІТС, к.т.н., доц. Правило В.В.

 

УХВАЛИЛИ:

1.    Інформацію прийняти до відома.

 

4.2  СЛУХАЛИ: Розгляд конкурсних справ на заміщення посади : Явіся В.С., Мошинська А.В..

 

ВИСТУПИЛИ:

- перший заступник директора ІТС к.т.н., доц.. Правило В.В.

- в обговоренні прийняли участь акад. НАН України, д.т.н., проф. Ільченко М.Ю., д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н., проф. Глоба Л.С., к.т.н., проф. Якорнов Є.А.

УХВАЛИЛИ:

1.  На підставі результатів голосування ухвалили на заміщення посади доцента кафедри телекомунікацій Явісю В.С. та доцента кафедри телекомунікаційних систем - Мошинську А.В.

 

 

Голова Вченої ради ІТС                                            М.Ю. Ільченко

 

В.о. вченого секретаря                                               Л.О. Афанасьєва

  
22.04.2019

Протокол № 4

ЗАСІДАННЯ  ВЧЕНОЇ  РАДИ

ІНСТИТУТУ  ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ  СИСТЕМ

КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

від 22.04.19 р.

 

На Вченій раді присутні члени Ради згідно „Листа присутності”, що додається до протоколу.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Доповідь молодого вченого Вереса Л.А. про стан науки в областітелекомунікацій за квітень 2019.​ 

Доповідач: Верес Л.А.

 

2. Підсумки навчально-методичної діяльності ІТС в 2018 р. та завдання на 2019 рік.

Доповідач: Правило В.В.

 

3. Поточні справи.

3.1. Підсумки проведення Міжнародної Науково-технічної Конференції "ПЕРСПЕКТИВИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 2019".

Доповідач: Кравчук С.О.

 

3.2 Розгляд конкурсних справ (Кравчук І.М., Афанасьєвої Л.О., Скулиш М.А.).

Доповідач: Правило В.В.

 

3.3 Щодо переходу сайтів кафедр ІТС на платформу КПІ Телеком.

Доповідач: Правило В.В.

 

3.4 Про навчальний та робочий інтегровані навчальні плани набору 2017-2019 рр. зі змінами підготовки бакалаврів зі спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка за програмою професійного спрямування (спеціалізація) Телекомунікаційні системи та мережі на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст для студентів денної форми навчання.

 

1. СЛУХАЛИ: Доповідь молодого вченого Вереса Л.А. про стан науки в області телекомунікацій за квітень 2019.

 

ВИСТУПИЛИ:

- в обговоренні прийняли участь д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н., проф. Глоба Л.С.

 

УХВАЛИЛИ:

1.  Інформацію прийняти до відома та розташувати на сайті Вченої ради ІТС.

 

2.              СЛУХАЛИ:  Підсумки навчально-методичної діяльності ІТС в 2018 р. та завдання на 2019 рік.

 

ВИСТУПИЛИ:

- доповідач: перший заступник директора ІТС, к.т.н., доц. Правило В.В.

- в обговоренні прийняли участь акад. НАН України, д.т.н., проф. Ільченко М.Ю.,  д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н.,  д.т.н., проф. Глоба Л.С.

 

УХВАЛИЛИ:

1.      Інформацію прийняти до уваги

2.      Звіт першого заступника директора ІТС Правило В.В. з навчально-методичної діяльності ІТС за 2018 рік затвердити.

3.      Для забезпечення високої якості випускників ІТС, що відповідає Європейським стандартам, вимогам ринку праці кафедрам інституту зосередити свою роботу на глибокій інтеграції навчального, наукового та інноваційного процесів, підвищенні якісного складу НПП і контингенту студентів, впровадженні нових методів і технологій навчання, підсиленні фундаментальної та практичної підготовки.

4.       Керівництву інституту та завідувачам кафедр зосередити роботу на забезпеченні кадрового резерву, широко залучаючи випускників аспірантури і магістратури до викладацької роботи.

5.       Визначити основними завданнями забезпечення якості АБІТУРІЄНТІВ:

• запровадження на кафедральному рівні заходів щодо привабливості і популяризації освітніх програм;

• перехід до рівня індивідуальної роботи з кожним абітурієнтом, надання інформації про освітні програми кафедр на позитивних (успішних) прикладах кар'єрного зростання випускників кафедри тощо;

• залучення кафедр до профорієнтаційної роботи у середніх навчальних закладах всіх типів з представленням переваг якісної інноваційної освіти та конкурентоспроможності випускників інституту;

6.       Забезпечити подальший розвиток навчально-лабораторної бази кафедр, продовжити практику створення навчально-наукових центрів і лабораторій за участю вітчизняних і міжнародних підприємств та організацій на засадах спонсорської допомоги, а також залучаючи міжнародні гранти і проекти.

7.      Продовжити роботу кафедр інституту з роботодавцями на основі діючих та нових угод про співпрацю з метою покращання практичної підготовки випускників.

8.      Удосконалити роботу зі створення цілісної інформаційної системи навчального процесу: продовжити роботу з інформаційного наповнення системи “Електронний кампус”, забезпечити користування системою усіма викладачами та студентами без винятку.

 

3.              Поточні справи.

 

3.1. СЛУХАЛИ: Підсумки проведення Міжнародної Науково-технічної Конференції "ПЕРСПЕКТИВИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 2019". Директора ІТС, д.т.н., проф. Кравчук С.О. прозвітував про результати проведення конференції. Цього року конференція проводиться в дванадцятий раз. На конференції було представлено 130 доповідей, Була проведена виставка за підтримки радіоклубу «Політехнік», також на виставці були представлені експонати співробітників ІТС, які є виконавцями гос.договірних тематик.

 

ВИСТУПИЛИ:

- доповідач: д.т.н., проф. Кравчук С.О.

 

УХВАЛИЛИ:

1.   Результати роботи конференції прийняти до уваги.

2.   Продовжити співробітництво з представниками організацій, які брали участь у виставці при конференції.

 

3.2. СЛУХАЛИ: Розгляд конкурсних справ (Кравчук І.М., Афанасьєвої Л.О., Скулиш М.А.).

ВИСТУПИЛИ:

- перший заступник директора ІТС к.т.н., доц.. Правило В.В.

УХВАЛИЛИ:

  На підставі результатів голосування ухвалили на заміщення посади старшого викладача кафедри телекомунікацій Кравчук І.М., Афанасьєву Л.О. та доцента кафедри інформаційно-телекомунікаційних мереж - Скулиш М.А.

 

3.3. . СЛУХАЛИ: Щодо переходу сайтів кафедр ІТС на платформу КПІ Телеком.

 

ВИСТУПИЛИ:

- доповідач: к.т.н., доц.. Правило В.В.

- в обговоренні прийняли участь акад. НАН України, д.т.н., проф. Ільченко М.Ю.,  д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н.,  д.т.н., проф. Глоба Л.С.

 

УХВАЛИЛИ:

 Забезпечити перехід сайту ІТС та кафедр на технічну платформу КПІ-телеком та їх подальший розвиток і функціонування, включаючи англомовні ресурси, а також регулярне оновлення їх розділів

 

3.4.  СЛУХАЛИ: Про навчальний та робочий інтегровані навчальні плани набору 2017-2019 рр. зі змінами підготовки бакалаврів зі спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка за програмою професійного спрямування (спеціалізація) Телекомунікаційні системи та мережі на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст для студентів денної форми навчання.

 

ВИСТУПИЛИ:

- доповідач: проф., д.т.н. Уривський Л.О.

 

УХВАЛИЛИ:

Затвердити навчальний та робочий інтегровані навчальні плани набору 2017-2019 рр. зі змінами підготовки бакалаврів зі спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка за програмою професійного спрямування (спеціалізація) Телекомунікаційні системи та мережі на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст для студентів денної форми навчання.

 

Голова Вченої ради ІТС                                            М.Ю. Ільченко

 

В.о. вченого секретаря                                               Л.О. Афанасьєва

  
25.03.20193

Протокол № 3

ЗАСІДАННЯ  ВЧЕНОЇ  РАДИ

ІНСТИТУТУ  ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ  СИСТЕМ

КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

від 25.03.2019р.

 

На Вченій раді присутні члени Ради згідно „Листа присутності”, що додається до протоколу.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Доповідь молодого вченого Шмігеля Б.О. про стан науки в областітелекомунікацій за березень 2019​

Доповідач: Шмігель Б.О.

 

2.Звіт з навчально-виховної роботи за 2018 р.

Доповідач: Якорнов Є.А.

 

3. Поточні справи.

3.1. Стан підготовки до проведення Міжнародної Науково-технічної Конференції "ПЕРСПЕКТИВИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 2019".

Доповідач: Кравчук С.О.

 

3.2 Розгляд конкурсної справи Кононової І.В. на заміщення посади доцента кафедри Інформаційно-телекомунікаційних мереж.

Доповідач: Правило В.В.

 

3.3 Затвердження вступних програм додаткового та основного вступних іспитів  та комплекту білетів до аспірантури.

Доповідач: Правило В.В.

 

3.4 Про лекцію від компанії-партнера ІТС «Глобал-Лоджик» для викладачів та студентів 26.03.19 о 15-30 401 ауд. корпусу .

Доповідач: Уривський Л.О.

 

3.5 Затвердження навчальних планів за освітньо-професійним напрямом бакалавра, магістра, та аспіранта на 2019 рік.

Доповідач: Правило В.В.

 

1. СЛУХАЛИ: Доповідь молодого вченого Шмігеля Б.О. про стан науки в області телекомунікацій за березень 2019.

 

ВИСТУПИЛИ:

- в обговоренні прийняли участь д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н., проф. Глоба Л.С.

 

УХВАЛИЛИ:

1.  Інформацію прийняти до відома та розташувати на сайті Вченої ради ІТС.

 

2.              СЛУХАЛИ:  Підсумки навчально-виховної діяльності ІТС в 2018 р. та завдання на 2019 рік.

 

ВИСТУПИЛИ:

- доповідач: заступник директора ІТС, к.т.н., проф. Якорнов Є.А.

- в обговоренні прийняли участь акад. НАН України, д.т.н., проф. Ільченко М.Ю.,  ст. групи ТС-71 Бойченко Н., ст. групи ТС-61 Пащенко А., д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н., проф. Глоба Л.С., д.т.н., проф. Кравчук С.О., к.т.н., доц. Трубаров І.В., ст. групи ТЗ-71мн Немченко К.В.

 

УХВАЛИЛИ:

1.          Інформацію прийняти до уваги

2. Має місце позитивна динаміка в створенні єдиної навчальної, наукової, виховної, культурно-соціальної загально інститутської атмосфери з високими вимогами дотримання демократичних засад у роботи зі студентами (практично не участь студентів ІТС в осінніх акціях, крім Кирила Немченко).

3. Недостатньою є увага кафедр ІТС щодо посилення індивідуальної роботи зі студентами серед магістрів першого курсу (особливо мотиваційної і інноваційної складових), що знайшло свій прояв у відрахуванні 4-х студентів по кафедрі ТС і 4-х - по ІТМ.

4. Не в повній мірі реалізується можливості кураторів груп для підвищення контролю за результатами навчання студентів 1,2 курсів. Для підвищення активності кураторів їм пропонується доводити інформацію до відома батьків (атестації, рішення предметних комісії з перескладання) та деканату. В кращу сторону по роботі зі студентами 1,2 курсів показали куратори кафедри ТК Афанасьєва Л.О. і Прищепа Т.О.

5. Роботу Деканату та заступника директора ІТС Якорнова Є.А. у 2018 році з урахуванням зроблених зауважень схвалити.

 

3.              Поточні справи.

3.1. СЛУХАЛИ: Стан підготовки до проведення Міжнародної Науково-технічної Конференції "ПЕРСПЕКТИВИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 2019". Заступник директора, д.т.н., проф. Кравчук С.О. висвітлив основні організаційні питання стосовно проведення конференції. До присутніх було доведено кількість поданих тез, прийнятих тез, кількість тез для студентської секції конференції.

 

ВИСТУПИЛИ:

- в обговоренні прийняли участь д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н., проф. Романов О.І., д.т.н., проф. Глоба Л.С.

 

УХВАЛИЛИ:

1.  Інформацію прийняти до відома.

2.  Керівникам секції надати орг. комітету конференції пропозиції стосовно доповідей на пленарному засіданні.

 

3.2. СЛУХАЛИ: Розгляд конкурсних справ (Кравчук І.М., Афанасьєвої Л.О., Скулиш М.А.).

ВИСТУПИЛИ:

- перший заступник директора ІТС к.т.н., доц.. Правило В.В.

УХВАЛИЛИ:

  На підставі результатів голосування ухвалили на заміщення посади старшого викладача кафедри телекомунікацій Кравчук І.М., Афанасьєву Л.О. та доцента кафедри інформаційно-телекомунікаційних мереж - Скулиш М.А.

 

3.3. . СЛУХАЛИ: Затвердження вступних програм додаткового та основного вступних іспитів  та комплекту білетів до аспірантури. 

 

ВИСТУПИЛИ:

- перший заступник директора ІТС к.т.н., доц.. Правило В.В.

 

УХВАЛИЛИ:

 Затвердити вступні програми додаткового та основного вступних іспитів  та комплекту білетів до аспірантури та розташувати на сайті ІТС.

 

 

3.4. СЛУХАЛИ: Про лекцію від компанії-партнера ІТС «Глобал-Лоджик» для викладачів та студентів 26.03.19 о 15-30 401 ауд. корпусу .

 

ВИСТУПИЛИ:

- доповідач: проф., д.т.н. Уривський Л.О.

 

УХВАЛИЛИ:

1.    Інформацію прийняти до відома.

 

3.5 СЛУХАЛИ: Затвердження навчальних планів за освітньо-професійним напрямом бакалавра, магістра, та аспіранта на 2019 рік.

 

ВИСТУПИЛИ:

- перший заступник директора ІТС к.т.н., доц.. Правило В.В.

 

УХВАЛИЛИ:

1.    Затвердити навчальних планів за освітньо-професійним напрямом бакалавра, магістра, та аспіранта на 2019 рік.

 

Голова Вченої ради ІТС                                            М.Ю. Ільченко

 

В.о. вченого секретаря                                               Л.О. Афанасьєва

  
25.02.20192
 

Протокол № 2

ЗАСІДАННЯ  ВЧЕНОЇ  РАДИ

ІНСТИТУТУ  ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ  СИСТЕМ

КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

від 25.02.19 р.

 

На Вченій раді присутні члени Ради згідно „Листа присутності”, що додається до протоколу.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Доповідь студента Осокіна М. про освіту в Китаї (Китай.pptx)

Доповідач: Осокін М.

2. Підсумки наукової та інноваційної діяльності ІТС за 2018 рік та завдання на 2019 рік.

Доповідач: Кравчук С.О.

3. Підсумки зимової сесії.

Доповідач: Якорнов Є.А. 

4. Поточні справи.

 

4.1. Підготовка до проведення Міжнародної конференції з Інформаційних та телекомунікаційних технологій та радіоелектроніки UkrMiCo-2019.

Доповідач: Глоба Л.С.

4.2.Затвердження звітів аспірантів ІТС (1, 2 року підготовки в аспірантурі) за перший семестр 2018/2019 навчального року.

Доповідачі: завідувачі кафедр 

4.3. Затвердження програм комплексного фахового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра.

Доповідач: Правило В.В.

4.4 Затвердження норм представництва делегатів від кафедр на конференцію трудового колективу інституту та визначення дати проведення конференції трудового колективу інституту.

Доповідач: О.В. Мікляєв

 

 

1. СЛУХАЛИ: Доповідь студента Осокіна М. про освіту в Китаї.

 

ВИСТУПИЛИ:

- в обговоренні прийняли участь д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н., проф. Глоба Л.С.

УХВАЛИЛИ:

1.  Інформацію прийняти до відома та розташувати на сайті Вченої ради ІТС.

 

2. СЛУХАЛИ:  Підсумки наукової та інноваційної діяльності ІТС за 2018 рік та завдання на 2019 рік. . Заст. директора ІТС д.т.н., проф. Кравчук С.О. прозвітував про науковий напрямок діяльності ІТС за 2018р.

 

ВИСТУПИЛИ:

- доповідач: к.т.н., проф. Кравчук С.О.

- в обговоренні прийняли участь акад. НАН України, д.т.н., проф. Ільченко М.Ю.,  д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н., проф. Романов О.І.,  д.т.н., проф. Глоба Л.С.

УХВАЛИЛИ:

1.  Інформацію прийняти до уваги

2. Звіт заступника директора ІТС Кравчука С.О. з наукового напрямку діяльності ІТС за 2018 рік затвердити.

 

3.              СЛУХАЛИ: Підсумки зимової сесії.

ВИСТУПИЛИ:

- доповідач: перший заступник директора ІТС, к.т.н., проф. Якорнов Є.А.

- в обговоренні прийняли участь акад. НАН України, д.т.н., проф. Ільченко М.Ю., к.т.н., доц. Правило В.В., к.т.н., доц. Явіся В.С.

УХВАЛИЛИ:

1.    Інформацію прийняти до уваги

2.    Посилити виховну роботу кураторам груп для підвищення навчального рівня студентів 1,2 курсів.

4.Поточні справи.

4.1 СЛУХАЛИ: Підготовка до проведення Міжнародної конференції з Інформаційних та телекомунікаційних технологій та радіоелектроніки UkrMiCo-2019..

 

ВИСТУПИЛИ:

- доповідач: проф., д.т.н. Глоба Л.С.

УХВАЛИЛИ:

1.    Інформацію прийняти до відома.

2.    д.т.н., проф. Глобі Л.С. подати електронну заявку на проведення конференції.

 

4.2  СЛУХАЛИ: Затвердження звітів аспірантів ІТС (1, 2 підготовки в аспірантурі) за перший семестр 2018/2019 навчального року. . Членам вченої ради було представлено інформацію завідувачів кафедр (зав. кафедрою ІТМ д.т.н., проф. глоба Л.С., заст. зав. кафедрою ТЗ, к.т.н., доц. Явіся В.С.) про виконання індивідуального плану роботи аспірантів ІТС першого року навчання за період 01.10.2018 р.– 28.02.2019 р. Звітну інформацію наведено у таблиці:

 

Назва кафедри/

код спеціальності

Прізвище, ініціали наукового керівника

Прізвище, ініціали аспіранта

Відмітки про виконання індивідуального плану роботи аспіранта за 2017-2018 навч. рік

освітня складова:

перелік складених дисциплін з позначенням кількості кредитів

наукова складова:

виконана робота по дисертації, публікації, конференції, тощо

ІТМ/172

Глоба Л.С.

Гаєвий В.В.

1.         Мовна компетентність проведення досліджень, наукової л-ри в галузі ІКТ

2.         Сучасні технології надання сервісів та обробки великих даних - 3

3.         Прикладні аспекти системного аналізу в телекомунікаціях та радіотехніці – 2

4.         Методологія наукових досліджень

5.         Імітаційне моделювання в телекомунікаціях та радіотехніці

1.              Гаевой В. В., Глоба Л. С., Мазанка Р. М., Омельченко А. И. Анализ и усовершенствование инфраструктуры единой информационной среды НАНЦ // Український антарктичний журнал. - №16. - 2017. - 295—303 стр.

2.              Гаевой В.В., Глоба Л.С., «Анализ архитектур для построения вычислительных рабочих процессов в распределённой среде»,

подано до опублікування в журнал «ВІСНИК

Харківського національного

університету імені В. Н. Каразіна»,  Серія «Математичне моделювання.

Інформаційні технології.

Автоматизовані системи управління»

ІТМ/172

Глоба Л.С.

Бугаєнко Ю.М.

- Іноземна мова для наукової діяльності-1 (3 кред.)

- Соц. проектування в дослідницькій діяльності – 1 (1.5 кред.)

- Огляд методів обробки великих обсягів даних
- Аналіз методів кластиризації

- Конференція OSTIS-2019
- А
наліз та вибір методу очистки даних
- Реалізація методу очистки даних

ТК/172

Романов О.І.

Верес Л.А.

1. Телекомунікаційні технології та методи управління телекомунікаційними мережами-1. Екзамен оцінка: A

2. Інноваційні напрямки розвитку телекомунікацій  та радіотехніки-1. Екзамен оцінка: A

3. Іноземна мова для наукової діяльності-1. Залік: зараховано.

4. Філософська гносеологія та епістемологія-1. Соціальне проектування в дослідницький діяльності Залік: зараховано.

5. Математичні методи наукових досліджень в телекомунікаціях та радіотехніці-1. Екзамен оцінка: А

Ознайомлення з головними елементами архітектури IMS.

Ознацомлення та callflow Хендовера в мережах 4G

ТК/172

Живков

О.П.

Камаралі Р.В.

Іноземна мова для наукової діяльності (3 кредити)

 

Соціальне проектування у дослідницькій діяльності (1,5 кредити)

Обзор літератури у полному обсязі, 1 стаття у конференції, планується до березня опублікувати 1 статтю

ТК/172

Романов О.І.

Сайченко І.О.

Іноземна мова для наукової діяльності (3 кредити)

 

Соціальне проектування у дослідницькій діяльності (1,5 кредити)

Огляд літератури у повному обсязі,

 1 стаття у конференції, планується до березня опублікувати 1 статтю

ТС/172

Уривський Л.О.

Шмігель Б.О.

- Іноземна мова для наукової діяльності-1 (3 кред.)

- Соц. проектування в дослідницькій діяльності – 1 (1.5 кред.)

Огляд літератури у повному обсязі,

 1 стаття у конференції, планується до березня опублікувати 1 статтю

 

 

УХВАЛИЛИ:

1.    За звітний період вважати індивідуальний план роботи аспірантів Гаєвого В.В., Бугаєнко Ю.М., Верес Л.А., Камаралі Р.В., Сайченко І.О., Шмігель Б.О. виконаним в повному обсязі і рекомендувати подовжити навчання в аспірантурі.

4.3      СЛУХАЛИ: Затвердження програм комплексного фахового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра.

 

ВИСТУПИЛИ:

- доповідач: к.т.н., доц. Правило В.В.

УХВАЛИЛИ:

1.  Затвердити програму комплексного фахового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра.

 

4.4 СЛУХАЛИ: Затвердження норм представництва делегатів від кафедр на конференцію трудового колективу інституту та визначення дати проведення конференції трудового колективу інституту. Заст. директора ІТС Мікляєв О.В. підготував та представив на засіданні Вченої ради проект рішення щодо норм представництва делегатів від кафедр на конференцію трудового колективу інституту

УХВАЛИЛИ:

 Затвердити норми представництва делегатів від кафедр на конференцію трудового колективу інституту

 

 

Голова Вченої ради ІТС                                            М.Ю. Ільченко

 

В.о. вченого секретаря                                               Л.О. Афанасьєва​  
25.01.20199


ЗАСІДАННЯ  ВЧЕНОЇ  РАДИ

ІНСТИТУТУ  ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ  СИСТЕМ

КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

від 25.01.19 р.

 

На Вченій раді присутні члени Ради згідно „Листа присутності”, що додається до протоколу.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1.  Доповідь молодого вченого про стан науки в області телекомунікацій

Доповідач: Авдєєнко Г.Л.

 

2.  Особливості правил прийому до КПІ ім.Ігоря Сікорського у 2019 н.р.

Доповідач: Правило В.В.

 

3.   Обговорення плану набору до магістратури та аспірантури.

Доповідач: Правило В.В.

 

4.  Підсумки міжнародної діяльності ІТС в 2018р. та завдання на 2019 рік.

Доповідач: Трубаров І.В.

 

 


 

1.     СЛУХАЛИ: Доповідь молодого вченого Авдєєнко Г.Л. про стан науки в області телекомунікацій за січень 2019 (Доклад Авдеенко)

 

ВИСТУПИЛИ:

- в обговоренні прийняли участь д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н., проф. Глоба Л.С.

 

УХВАЛИЛИ:

1.  Інформацію прийняти до відома та розташувати на сайті Вченої ради ІТС.

 

2.    СЛУХАЛИ:  Особливості правил прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2019 н.р.

 

ВИСТУПИЛИ:

- доповідач: к.т.н., доц. Правило В.В.

 

УХВАЛИЛИ:

1.

 

3.    СЛУХАЛИ: Обговорення плану набору до магістратури та аспірантури.

Перший заст. директора ІТС к.т.н., доц. Правило В.В. прозвітував про обсяги прийому студентів на 5 курс ІТС КПІ ім. Ігоря Сікорського за держзамовленням на 2019 рік.

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Ліцензовані обсяги

ОС МАГІСТР

Кафедра

Галузь знань

Код і назва спеціальності,

денна

заочна

денна

заочна

 

назва спеціалізації

ОС маг

ОС маг

ОПП

ОНП

ОПП

 

Інформаційно-телекомунікаційних мереж

17 Електроніка та телекомунікації

172 Телекомунікації та радіотехніка

30

5

19

2

 

Інформаційно-комунікаційні технології

 

Телекомунікаційних систем

17 Електроніка та телекомунікації

172 Телекомунікації та радіотехніка

30

10

7

1

 

Телекомунікаційні системи та мережі

 

Телекомунікацій

17 Електроніка та телекомунікації

172 Телекомунікації та радіотехніка

60

10

25

2

 

Інженерія та програмування інфокомунікацій

 

 

 

4.    СЛУХАЛИ: Підсумки міжнародної діяльності ІТС в 2018р. та завдання на 2019 рік.

 

ВИСТУПИЛИ:

- доповідач: к.т.н., доц. Трубаров І.В.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію прийняти до відома.

2. Звіт з міжнародної діяльності ІТС за 2018 рік затвердити.

 

 

Голова Вченої ради ІТС                                            М.Ю. Ільченко

 

В.о. вченого секретаря                                               Л.О. Афанасьєва

  
26.11.201810

​На Вченій раді присутні члени Ради згідно „Листа присутності”, що додається до
протоколу.

                                             ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Доповідь молодого вченого про стан науки в області телекомунікацій за вересень-
жовтень 2018 р.Суліма листопад 2018_СТАН НАУКИ В ОБЛАСТІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ.pptxСТАН НАУКИ В ОБЛАСТІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

Доповідач: Cуліма С.

2. Підсумки першої атестації 2018/2019 навчального року та питання з підготовки до
зимової сесії.  

Доповідач: Якорнов Є.А. 

3. Про доцільність переходу всіх сайтів ІТС до єдиної інфраструктури КПІ Телеком.

Доповідач: Правило В.В., Цурін О.П.,Донченко Ю.П.

                                               Поточні справи:
3.1. Пропозиції кафедр щодо замовлення бюджетних місць в докторантуру та аспірантуру
на 2019 рік.

Доповідачі: Завідувачі кафедрами.

3.2 Про зміну назви спеціалізації кафедри телекомунікацій.

Доповідач: Явіся В.С.

3.3 Затвердження тем дисертацій та індивідуальних планів наукової роботи аспірантів
2018 року зарахування.

Доповідачі: Завідувачі кафедрами.

3.4 Закріплення приміщень корпусу №30 за підрозділами ІТС.

Доповідач: О.В. Мікляєв

3.5 Підготовка до проведення конференції UkrMiCo-2019. Забезпечення безпеки сайту
конференції UkrMico.

Доповідачі: Уривський Л.О., Глоба Л.С.

3.6. Щодо неучасті в конференції BlackSeaCom-2019.
Доповідач: Глоба Л.С.
3.7. Перереєстрація членів секції IEEE «Communications» Ukraine.
Доповідач: Глоба Л.С.

3.8. Обговорення та затвердження кошторису закупівель ІТС та НДІ на 2019 рік.
Доповідач:провідний бухгалтер Дуля Ю.А.


1. СЛУХАЛИ: Доповідь молодого вченого С. Суліми про стан науки в
області телекомунікацій за жовтень 2018.
ВИСТУПИЛИ:
- в обговоренні прийняли участь д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н.,
проф. Глоба Л.С.
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію прийняти до відома та розташувати на сайті Вченої ради
ІТС.
2. СЛУХАЛИ: Підсумки першої атестації 2018/2019 навчального року
та питання з підготовки до зимової сесії.
ВИСТУПИЛИ:
- доповідач: к.т.н., проф. Якорнов Є.А.
- в обговоренні прийняли участь акад. НАН України, д.т.н.,
проф. Ільченко М.Ю., д.т.н., проф. Уривський Л.О., проф. Глоба Л.С
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію прийняти до відома.
3. СЛУХАЛИ: Про доцільність переходу всіх сайтів ІТС до єдиної
інфраструктури КПІ Телеком.
ВИСТУПИЛИ:
- в обговоренні прийняли участь д.т.н., доц. Правило В.В., акад. НАН
України, д.т.н., проф. Ільченко М.Ю., Цурін О.П., Донченко Ю.П.
УХВАЛИЛИ:
1. Ухвалити необхідність перенесення інформаційних ресурсів ІТС
(сайтів) на технічну платформу підрозділу “КПІ Телеком”.
2. Виконання пілотного проекту по створенню сайту у відповідності до
вимог КПІ ім. Ігоря Сікорського на новій платформі доручити кафедрі
Телекомуніукацій (відповідальні доц. Цурін О.П. та ст. викладач Прищепа
Т.О.). Термін виконання з корекцією інформаційного наповнення 6 місяців.
3. Керівникам підрозділів ІТС в термін до 30 листопада 2018 року
призначити та подати кандидатури осіб, відповідальних за супровід сайту та
технічну реалізацію переходу на нову платформу.
4. Відповідальним за супровід сайту реалізувати перенесення інформації
на нову платформу без порушення роботи попередньої версії сайту.
5. Підрозділам ІТС здійснити перехід на оновлену версію сайтів тільки
після повної її готовності.

Поточні справи:
3.1. СЛУХАЛИ: Пропозиції кафедр щодо замовлення бюджетних
місць в докторантуру та аспірантуру на 2019 рік.
ВИСТУПИЛИ:
- доповідачі: д.т.н., проф. Уривський Л.О., проф. Глоба Л.С, к.т.н.,
доц. Явіся В.С.
УХВАЛИЛИ:
Затвердити пропозиції кафедр щодо замовлення бюджетних місць в
докторантуру та аспірантуру на 2019 рік.
3.2. СЛУХАЛИ: Про зміну назви спеціалізації кафедри
телекомунікацій.
ВИСТУПИЛИ:
- доповідач: к.т.н., доц. Явіся В.С.
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію прийняти до відома.
3.3 СЛУХАЛИ: Затвердження тем дисертацій та індивідуальних
планів наукової роботи аспірантів 2018 року зарахування.
ВИСТУПИЛИ:
- доповідачі: д.т.н., проф. Глоба Л.С., д.т.н., проф. Уривський Л.О., к.т.н.,
доц. Явіся В.С.
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити теми дисертацій та індивідуальних планів наукової роботи
аспірантів 2018 року зарахування.
(додаються).
3.4 СЛУХАЛИ: Про закріплення приміщень корпусу №30 за
підрозділами ІТС.

- доповідач: заст. директора ІТС, заступник голови профбюро ІТС
Мікляєв О.В.
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити рішення щодо розподілу відповідальності підрозділів
ІТС між приміщеннями корпусу №30.
3.5 СЛУХАЛИ: Підготовка до проведення конференції UkrMiCo-
2019. Забезпечення безпеки сайту конференції UkrMico.
ВИСТУПИЛИ:
-доповідачі: д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н., проф. Глоба Л.С.
УХВАЛИЛИ:
1. Зберегти графік (регламент) подачі публікацій та програми
конференції UkrMiCo-2019.
2. Доповнити на сайті конференції правила подачі публікацій із
урахуванням вимого до академічної доброчесності.
3. Доручити проф. Глобі Л.С. визначити умови альтернативної
публікації матеріалів конференції у виданні Springer.
3.6 СЛУХАЛИ: Щодо неучасті в конференції BlackSeaCom-2019.
ВИСТУПИЛИ:
-доповідач: д.т.н., проф. Глоба Л.С.
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію прийняти до відома.
3.7 СЛУХАЛИ: Перереєстрація членів секції IEEE Communication
Society Ukraine.
ВИСТУПИЛИ:
-доповідач: д.т.н., проф. Глоба Л.С.
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію прийняти до відома.
2. Рекомендувати членам секції IEEE Communication Society Ukraine
пройти перереєстрацію.и

3.8 СЛУХАЛИ: Обговорення та затвердження кошторису закупівель
ІТС та НДІ на 2019 рік.
ВИСТУПИЛИ:
-доповідач: провідний бухгалтер Дуля Ю.А.
УХВАЛИЛИ:
1. Відповідно до наказу КПІ ім. Ігоря Сікорського №4/178 від
23.11.2018р. «Про підготовку проекту кошторису та плану закупівель
на 2019 рік» затвердити проект кошторису доходів і видатків
спеціального фонду та план закупівель ІТС та НДІ ТК на 2019 рік.


 

Голова Вченої ради ІТС М.Ю. Ільченко
В.о. вченого секретаря Л.О. Афанасьєва

  
30.10.20189

На Вченій раді присутні члени Ради згідно „Листа присутності”, що

додається до протоколу.


                                                ПОРЯДОК ДЕННИЙ:


1.1. Доповідь молодого вченого про стан науки в області телекомунікаційза вересень-жовтень 2018 р.​

ieee papers view Buhaienko.pptx

                                                     Доповідач: Ю. Бугаєнко


2. Стан відвідування занять студентами ІТС та заходи щодо поліпшення відвідуваності студентів.

                                                    Доповідачі: Є.А. Якорнов, В.В. Правило


3. Підсумки рейтингування НПП у 2017/2018 навчальному році та проміжний самоаналіз кафедр щодо виконання вимог акредитації.

                                                    ​Доповідач: В.В. Правило


4. Про участь співробітників ІТС у виконанні наукової роботи «Розробка дослідного зразку термінала супутникового зв’язку для експлуатації у

складних кліматичних та метеорологічних умовах.

                                                    ​Доповідач: І.В. Трубаров


5. Про участь професорсько-викладацького складу ІТС у підготовці учнівМАН України

                                                    ​Доповідач: О.І. Романов


6. Поточні справи.

6.1. Розгляд та затвердження тем наукових досліджень магістрантів 2018 року набору.

                                                    ​Доповідачі: Завідувачі кафедр ІТС

6.2. Про стан розподілу відповідальності підрозділів ІТС між

приміщеннями корпусу №30

                                                    Доповідач: О.В. Микляєв


6.3. Про забезпечення безпеки сайту конференції UkrMiСo.

                                                    ​Доповідач: Л.О. Уривський


6.4. Інформація керівників про виконання індивідуального плану роботи аспірантів третього року навчання за друге півріччя.

                                                    Доповідачі: Т.М.Наритник, О.І. Лисенко


6.5. Про подання кандидатури професора кафедри телекомунікацій Наритника Т.М. на здобуття державної стипендії для видатних діячів

науки.

                                                    ​Доповідач: М.Ю.Ільченко


6.6. Про зустріч керівництва ІТС із представниками студентства інституту

                                                    ​Доповідач: В.В. Правило​​

1 - 10Далі