Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
  
  
  
  
26.11.201810

​На Вченій раді присутні члени Ради згідно „Листа присутності”, що додається до
протоколу.

                                             ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Доповідь молодого вченого про стан науки в області телекомунікацій за вересень-
жовтень 2018 р.Суліма листопад 2018_СТАН НАУКИ В ОБЛАСТІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ.pptxСТАН НАУКИ В ОБЛАСТІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

Доповідач: Cуліма С.

2. Підсумки першої атестації 2018/2019 навчального року та питання з підготовки до
зимової сесії.  

Доповідач: Якорнов Є.А. 

3. Про доцільність переходу всіх сайтів ІТС до єдиної інфраструктури КПІ Телеком.

Доповідач: Правило В.В., Цурін О.П.,Донченко Ю.П.

                                               Поточні справи:
3.1. Пропозиції кафедр щодо замовлення бюджетних місць в докторантуру та аспірантуру
на 2019 рік.

Доповідачі: Завідувачі кафедрами.

3.2 Про зміну назви спеціалізації кафедри телекомунікацій.

Доповідач: Явіся В.С.

3.3 Затвердження тем дисертацій та індивідуальних планів наукової роботи аспірантів
2018 року зарахування.

Доповідачі: Завідувачі кафедрами.

3.4 Закріплення приміщень корпусу №30 за підрозділами ІТС.

Доповідач: О.В. Мікляєв

3.5 Підготовка до проведення конференції UkrMiCo-2019. Забезпечення безпеки сайту
конференції UkrMico.

Доповідачі: Уривський Л.О., Глоба Л.С.

3.6. Щодо неучасті в конференції BlackSeaCom-2019.
Доповідач: Глоба Л.С.
3.7. Перереєстрація членів секції IEEE «Communications» Ukraine.
Доповідач: Глоба Л.С.

3.8. Обговорення та затвердження кошторису закупівель ІТС та НДІ на 2019 рік.
Доповідач:провідний бухгалтер Дуля Ю.А.


1. СЛУХАЛИ: Доповідь молодого вченого С. Суліми про стан науки в
області телекомунікацій за жовтень 2018.
ВИСТУПИЛИ:
- в обговоренні прийняли участь д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н.,
проф. Глоба Л.С.
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію прийняти до відома та розташувати на сайті Вченої ради
ІТС.
2. СЛУХАЛИ: Підсумки першої атестації 2018/2019 навчального року
та питання з підготовки до зимової сесії.
ВИСТУПИЛИ:
- доповідач: к.т.н., проф. Якорнов Є.А.
- в обговоренні прийняли участь акад. НАН України, д.т.н.,
проф. Ільченко М.Ю., д.т.н., проф. Уривський Л.О., проф. Глоба Л.С
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію прийняти до відома.
3. СЛУХАЛИ: Про доцільність переходу всіх сайтів ІТС до єдиної
інфраструктури КПІ Телеком.
ВИСТУПИЛИ:
- в обговоренні прийняли участь д.т.н., доц. Правило В.В., акад. НАН
України, д.т.н., проф. Ільченко М.Ю., Цурін О.П., Донченко Ю.П.
УХВАЛИЛИ:
1. Ухвалити необхідність перенесення інформаційних ресурсів ІТС
(сайтів) на технічну платформу підрозділу “КПІ Телеком”.
2. Виконання пілотного проекту по створенню сайту у відповідності до
вимог КПІ ім. Ігоря Сікорського на новій платформі доручити кафедрі
Телекомуніукацій (відповідальні доц. Цурін О.П. та ст. викладач Прищепа
Т.О.). Термін виконання з корекцією інформаційного наповнення 6 місяців.
3. Керівникам підрозділів ІТС в термін до 30 листопада 2018 року
призначити та подати кандидатури осіб, відповідальних за супровід сайту та
технічну реалізацію переходу на нову платформу.
4. Відповідальним за супровід сайту реалізувати перенесення інформації
на нову платформу без порушення роботи попередньої версії сайту.
5. Підрозділам ІТС здійснити перехід на оновлену версію сайтів тільки
після повної її готовності.

Поточні справи:
3.1. СЛУХАЛИ: Пропозиції кафедр щодо замовлення бюджетних
місць в докторантуру та аспірантуру на 2019 рік.
ВИСТУПИЛИ:
- доповідачі: д.т.н., проф. Уривський Л.О., проф. Глоба Л.С, к.т.н.,
доц. Явіся В.С.
УХВАЛИЛИ:
Затвердити пропозиції кафедр щодо замовлення бюджетних місць в
докторантуру та аспірантуру на 2019 рік.
3.2. СЛУХАЛИ: Про зміну назви спеціалізації кафедри
телекомунікацій.
ВИСТУПИЛИ:
- доповідач: к.т.н., доц. Явіся В.С.
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію прийняти до відома.
3.3 СЛУХАЛИ: Затвердження тем дисертацій та індивідуальних
планів наукової роботи аспірантів 2018 року зарахування.
ВИСТУПИЛИ:
- доповідачі: д.т.н., проф. Глоба Л.С., д.т.н., проф. Уривський Л.О., к.т.н.,
доц. Явіся В.С.
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити теми дисертацій та індивідуальних планів наукової роботи
аспірантів 2018 року зарахування.
(додаються).
3.4 СЛУХАЛИ: Про закріплення приміщень корпусу №30 за
підрозділами ІТС.

- доповідач: заст. директора ІТС, заступник голови профбюро ІТС
Мікляєв О.В.
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити рішення щодо розподілу відповідальності підрозділів
ІТС між приміщеннями корпусу №30.
3.5 СЛУХАЛИ: Підготовка до проведення конференції UkrMiCo-
2019. Забезпечення безпеки сайту конференції UkrMico.
ВИСТУПИЛИ:
-доповідачі: д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н., проф. Глоба Л.С.
УХВАЛИЛИ:
1. Зберегти графік (регламент) подачі публікацій та програми
конференції UkrMiCo-2019.
2. Доповнити на сайті конференції правила подачі публікацій із
урахуванням вимого до академічної доброчесності.
3. Доручити проф. Глобі Л.С. визначити умови альтернативної
публікації матеріалів конференції у виданні Springer.
3.6 СЛУХАЛИ: Щодо неучасті в конференції BlackSeaCom-2019.
ВИСТУПИЛИ:
-доповідач: д.т.н., проф. Глоба Л.С.
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію прийняти до відома.
3.7 СЛУХАЛИ: Перереєстрація членів секції IEEE Communication
Society Ukraine.
ВИСТУПИЛИ:
-доповідач: д.т.н., проф. Глоба Л.С.
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію прийняти до відома.
2. Рекомендувати членам секції IEEE Communication Society Ukraine
пройти перереєстрацію.и

3.8 СЛУХАЛИ: Обговорення та затвердження кошторису закупівель
ІТС та НДІ на 2019 рік.
ВИСТУПИЛИ:
-доповідач: провідний бухгалтер Дуля Ю.А.
УХВАЛИЛИ:
1. Відповідно до наказу КПІ ім. Ігоря Сікорського №4/178 від
23.11.2018р. «Про підготовку проекту кошторису та плану закупівель
на 2019 рік» затвердити проект кошторису доходів і видатків
спеціального фонду та план закупівель ІТС та НДІ ТК на 2019 рік.


 

Голова Вченої ради ІТС М.Ю. Ільченко
В.о. вченого секретаря Л.О. Афанасьєва

  
30.10.20189

На Вченій раді присутні члени Ради згідно „Листа присутності”, що

додається до протоколу.


                                                ПОРЯДОК ДЕННИЙ:


1.1. Доповідь молодого вченого про стан науки в області телекомунікаційза вересень-жовтень 2018 р.​

ieee papers view Buhaienko.pptx

                                                     Доповідач: Ю. Бугаєнко


2. Стан відвідування занять студентами ІТС та заходи щодо поліпшення відвідуваності студентів.

                                                    Доповідачі: Є.А. Якорнов, В.В. Правило


3. Підсумки рейтингування НПП у 2017/2018 навчальному році та проміжний самоаналіз кафедр щодо виконання вимог акредитації.

                                                    ​Доповідач: В.В. Правило


4. Про участь співробітників ІТС у виконанні наукової роботи «Розробка дослідного зразку термінала супутникового зв’язку для експлуатації у

складних кліматичних та метеорологічних умовах.

                                                    ​Доповідач: І.В. Трубаров


5. Про участь професорсько-викладацького складу ІТС у підготовці учнівМАН України

                                                    ​Доповідач: О.І. Романов


6. Поточні справи.

6.1. Розгляд та затвердження тем наукових досліджень магістрантів 2018 року набору.

                                                    ​Доповідачі: Завідувачі кафедр ІТС

6.2. Про стан розподілу відповідальності підрозділів ІТС між

приміщеннями корпусу №30

                                                    Доповідач: О.В. Микляєв


6.3. Про забезпечення безпеки сайту конференції UkrMiСo.

                                                    ​Доповідач: Л.О. Уривський


6.4. Інформація керівників про виконання індивідуального плану роботи аспірантів третього року навчання за друге півріччя.

                                                    Доповідачі: Т.М.Наритник, О.І. Лисенко


6.5. Про подання кандидатури професора кафедри телекомунікацій Наритника Т.М. на здобуття державної стипендії для видатних діячів

науки.

                                                    ​Доповідач: М.Ю.Ільченко


6.6. Про зустріч керівництва ІТС із представниками студентства інституту

                                                    ​Доповідач: В.В. Правило​​

  
24.09.20188

На Вченій раді присутні члени Ради згідно „Листа присутності”, що додається до протоколу.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. Доповідь молодого вченого –  доповідає С. Суліма.Суліма_вересень_2018_СТАН НАУКИ В ОБЛАСТІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ.pptxСуліма_вересень_2018_СТАН НАУКИ В ОБЛАСТІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ.pptx


 1. Стан кафедр щодо відповідності вимогам акредитації

Доповідач: В.В. Правило


 1. Про зміст  положень Закону України «Про освіту» стосовно мови викладання та завдання науково-педагогічних  працівників ІТС щодо їх виконання.

Доповідач: В.В. Правило


4. Поточні справи.

4.1. Результати проведення конференції UkrMico-2018. Підготовка до публікації матеріалів конференції в системі IEEE Digital Library

Доповідач: М.Ю. Ільченко, Л.О. Уривський, Л.С. Глоба


4.2. Про розробку рекомендацій щодо обов’язків та діяльності старост навчальних груп ІТС та організацію їх роботи.

Доповідач: Є.А. Якорнов


4.3 Інформація завідувачів кафедр про виконання індивідуального плану роботи аспірантів першого року навчання за період 01.10.2017 р.– 30.09.2018 р.

Доповідач: О.І. Романов, Л.С. Глоба


4.4 Клопотання Кафедри телекомунікацій про надання доценту Живкову Олександру Петровичу права на наукове керівництво аспірантами за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка.

Доповідач: В.С. Явіся


4.5 Затвердження індивідуальних графіків складання академічної заборгованості студентами групи ТС-п81.

Інформація про академічну заборгованість студентів групи ТС-п81 додається.

Доповідач: Л.О. Уривський

4.6    Про призначення виконувачем обов’язків вченого секретаря Вченої ради ІТС.

Доповідач: М.Ю. Ільченко

 

 1. СЛУХАЛИ: Доповідь молодого вченого С. Суліми про стан науки в області телекомунікацій за квітень 2018.


ВИСТУПИЛИ:

- доповідач: С. Суліма

- в обговоренні прийняли участь д.т.н., проф. Уривський Л.О., к.т.н. Наритник Т.М.


УХВАЛИЛИ:

 1. Інформацію прийняти до відома та розташувати на сайті Вченої ради ІТС.


 1. СЛУХАЛИ:  Про стан кафедр щодо відповідності вимогам акредитації


ВИСТУПИЛИ:

- доповідач: перший заступник директора ІТС, к.т.н., доц. Правило В.В.  

- в обговоренні прийняли участь акад. НАН України, д.т.н., проф. Ільченко М.Ю., перший заступник директора ІТС к.т.н., доц. Правило В.В. , д.т.н., проф. Уривський Л.О.


УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію прийняти до відома.

2. Завідувачам кафедр вжити заходів щодо зменшення кількості критеріїв акредитації, що не виконуються.

3. Завідувачам кафедр протягом місяця провести самоаналіз кафедр  на предмет виконання ними критеріїв акредитації та поінформувати про результат на наступному засіданні Вченої ради.


 1. СЛУХАЛИ: Про зміст  положень Закону України «Про освіту» стосовно мови викладання та завдання науково-педагогічних  працівників ІТС щодо їх виконання.


ВИСТУПИЛИ:

- доповідач: перший заступник директора ІТС, д.т.н., доц. Правило В.В.

- в обговоренні прийняли участь акад. НАН України, д.т.н., проф. Ільченко М.Ю., перший заступник директора ІТС к.т.н., доц. Правило В.В., в.о. завідувача кафедри телекомунікацій,  к.т.н., доц. Явіся В.С., завідувач кафедрою ТС, д.т.н., проф. Уривський Л.О.


УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію прийняти до відома.

2. Завідувачам кафедр додатково провести роз’яснювальну роботу серед НПП кафедр щодо виконання положень ст. 7 Закону України “Про освіту”.

3. Завідувачам кафедр та заступникам керівника інституту здійснювати періодичний контроль проведення навчальних занять викладачами на предмет виконання ними ч. 1 ст. 7 Закону України “Про освіту”.


4. Поточні справи.

4.1. СЛУХАЛИ: Результати проведення конференції UkrMico-2018. Підготовка до публікації матеріалів конференції в системі IEEE Digital Library.


ВИСТУПИЛИ:

- доповідач: д.т.н., проф. Уривський Л.О.


УХВАЛИЛИ:

1. Підтримати Рекомендації, прийняті на заключному пленарному засіданні третьої Міжнародної конференції з інформаційно-телекомунікаційних технологій та радіоелектроніки (УкрМіКо’2018/UkrMiCo’2018). Прийняти до виконання Рекомендації в частині зобов’язань співробітників ІТС.

2. Нагородити Подякою за значний вклад в підготовку та організацію третьої Міжнародної конференції з інформаційно-телекомунікаційних технологій та радіоелектроніки (УкрМіКо’2018/UkrMiCo’2018):

– доцента кафедри ТС Созонник Галину Дмитрівну;

– інженера кафедри ІТМ Сак Ольгу Миколаївну.

3. Висловити неприпустимість практики необґрунтованого втручання в організацію Міжнародної конференції УкрМіКо з боку Української секції ІЕЕЕ, зокрема, у вигляді блокування офіційних документів щодо організації конференції на етапі підписання їх з боку керівних органів ІЕЕЕ; організації додаткового непрозорого рецензування доповідей з незрозумілими висновками щодо підсумків рецензування; непрозорих форм фінансування витрат, пов’язаних з організацією та проведенням конференції.

Врахувати недоліки організації УкрМіКо’2018, зокрема, при взаємодії з Українською секцією ІЕЕЕ, звернувшись до Європейського регіонального органу ІЕЕЕ, при організації наступної конференції УкрМіКо’2019.

Запропонувати науковцям ІТС активніше брати участь безпосередньо в роботі організації ІЕЕЕ на підставі фактичного членства.

4. Прикласти додаткові зусилля для залучення у роботу конференції закордонних вчених, зокрема, через обмін інформацією науковців ІТС, які беруть участь в закордонних наукових конференціях (BlackSeaCom та інш.).

5. Запросити викладачів, наукових співробітників, аспірантів, магістрів до активної участі в організації та проведенні конференції УкрМіКо’2019. Завдання щодо організації УкрМіКо’2019 обговорити на засіданні Вченої ради ІТС в січні 2019 року.


4.2. СЛУХАЛИ: Про розробку рекомендацій щодо обов’язків та діяльності старост навчальних груп ІТС та організацію їх роботи.


ВИСТУПИЛИ:

- доповідач: заступник директора ІТС, проф., к.т.н. Якорнов Є.А.


УХВАЛИЛИ:

 1. Розмістити тимчасове положення щодо обов’язків та діяльності старост навчальних груп ІТС на сайт ІТС в Розділ «Деканат».


4.3. СЛУХАЛИ: Інформацію завідувачів кафедр про виконання індивідуального плану роботи аспірантів першого року навчання за період 01.10.2017 р.– 30.09.2018 р.


ВИСТУПИЛИ:

- доповідач: д.т.н., проф. Романов О.І.


УХВАЛИЛИ:

 1. Освітня складова підготовки в аспірантурі Вереса Л.А. та Гаєвого В.  виконана в повному обсязі відповідно навчального плану на 2017/2018 навч. рік.

 2. За звітний період вважати індивідуальний план роботи аспірантів Вереса Л.А. та Гаєвого В. виконаним в повному обсязі і рекомендувати подовжити навчання в аспірантурі.


4.4. СЛУХАЛИ: Клопотання кафедри телекомунікацій про надання доценту Живкову Олександру Петровичу права на наукове керівництво аспірантами за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка.


ВИСТУПИЛИ:

- доповідач:  в.о. завідувача кафедрою телекомунікацій к.т.н., доц. Явіся В.С.


УХВАЛИЛИ:

 1. Клопотати перед Вченою радою університету про надання доценту Живкову Олександру Петровичу права наукового керівництва аспірантами за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка.


4.5. СЛУХАЛИ: Інформацію завідувача кафедри ТС професора Уривського Л.О. щодо затвердження індивідуальних графіків складання академічної заборгованості студентами групи ТС-п81.

Інформація про академічну заборгованість студентів групи ТС-п81 додається.


ВИСТУПИЛИ:

- доповідач: д.т.н., проф. Уривський Л.О.


УХВАЛИЛИ:

 1. Затвердити індивідуальні графіки складання академічної заборгованості студентами групи ТС-п81.


4.6. СЛУХАЛИ: Про призначення виконувачем обов’язків вченого секретаря Вченої ради ІТС.


УХВАЛИЛИ:

 1. В зв’язку з тимчасовою хворобою Р.Л. Новогрудської покласти виконання обов’язків вченого секретаря Вченої ради ІТС  на Л.О. Афанасьєву.


Голова Вченої ради ІТС                                       М.Ю. Ільченко


В.о. вченого секретаря                                   Л.О. Афанасьєва

  
23.04.2018ПРОТОКОЛ №4

На Вченій раді присутні члени Ради згідно „Листа присутності”, що додається до протоколу.

Порядок денний додається до протоколу.

1. СЛУХАЛИ: Доповідь молодого вченого Авдеенко Г.Л. про стан науки в області телекомунікацій за квітень 2018 квітень 2018.pdf​

ВИСТУПИЛИ:

- в обговоренні прийняли участь д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н., проф. Бунін С.Г., к.т.н., доц. Ільницький А.І., д.т.н., проф. Кравчук С.О., д.т.н., проф. Глоба Л.С.

УХВАЛИЛИ:

1.   Інформацію прийняти до відома.

2.    СЛУХАЛИ:  Підсумки навчально-виховної діяльності ІТС в 2017 р. та завдання на 2018 рік. Заст. директора ІТС к.т.н., проф. Якорнов Є.А. прозвітував про навчально-вихвний напрямок діяльності ІТС за 2017р. Звіт навч-вих роботи_2017.pptЗвіт навч-вих роботи_2017.ppt. Також, було приділено особливу увагу проблемі невідвідування занять студентами ІТС, наведені можливі причини таких пропусків.

ВИСТУПИЛИ:

- в обговоренні прийняли участь акад. НАН України, д.т.н., проф. Ільченко М.Ю.,  ст. групи ТС-41 Ярмоленко Я., ст. групи ТЗ-41 Мінаєва Є., д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н., проф. Глоба Л.С., д.т.н., проф. Бунін С.Г., к.т.н., доц. Мошинська, к.т.н., доц. Новогрудська Р.Л., д.т.н., проф. Кравчук С.О., к.т.н., доц. Трубаров І.В., ст. групи ТЗ-71мн Немченко К.В

УХВАЛИЛИ:

1.    Інформацію прийняти до уваги

2. Недостатньою є увага кафедр ІТС щодо посилення індивідуальної роботи зі студентами 1, 2 курсів, а також творчої складової навчального процесу, особливо серед магістрів з участі у Всеукраїнських олімпіадах і конкурсах студентських наукових робіт та публікації студентів у фахових виданнях.

3. Не в повній мірі реалізується можливості кураторів груп для підвищення навчального рівня студентів 1,2 курсів. Для підвищення активності кураторів їм пропонується доводити інформацію до відома батьків (атестації, рішення предметних комісії з перескладання). Причому кураторів групи рекомендується призначати на весь період навчання. 

4. Зусилля Деканату по створенню творчої та активної навчальної, культурно-масової спортивно-оздоровчої та інтелектуальної атмосфери у студентському середовищі не у повній мірі підтримується на рівні кафедр, що відображається у низькому рівні участі викладачів в заходах, які організують студенти.

5. Прийняти роботу Деканату та заступника директора ІТС Якорнова Є.А. у 2017 році до відому.

6. Організувати на рівні кафедр обмін думками (студенти, НПП, адміністрація) стосовно того як підвищити якість підготовки фахівців.

СЛУХАЛИ: Про закріплення кредитних модулів навчальних дисциплін Інформатика та Основи теорії кіл за кафедрами ІТС.. Перший заст. директора ІТС к.т.н., доц. Правило В.В. виклав присутнім інформацію стосовно того, що робочий навчальний план для 1ого курсу є єдиним для всіх кафедр ІТС. Через це забезпечення викладання дисциплін Інформатика та Основи теорії кіл повинна здійснюватися одними й тими самими викладачами на усіх кафедрах. Після аналізу контингенту НПП кафедр ІТС було прийняте рішення, що для дисципліни Інформатика заняття 1ого семестру будуть забезпечені викладачами кафедри ТЗ, а заняття другого семестру – викладачами кафедри ІТМ; для дисципліни Основи теорії кіл заняття 1ого семестру будуть забезпечені викладачами кафедри ТЗ, а заняття другого семестру – викладачами кафедри ІТМ. 

ВИСТУПИЛИ:

- в обговоренні прийняли участь д.т.н., проф. Глоба Л.С., к.т.н., доц. Явіся В.С., ст. групи ТЗ-71мн Немченко К.В., к.т.н., доц. Ільницький А.І.

УХВАЛИЛИ:

1.   Інформацію прийняти до уваги.

4. Поточні справи.

4.1. СЛУХАЛИ: Затвердження ходу виконання індивідуального плану аспіранта 3 (4-для заочників) року підготовки та підсумки навчання в аспірантурі.

ВИСТУПИЛИ:

- доповідач: к.т.н., доц. Явіся В.С.

УХВАЛИЛИ:

1.   Затвердити результати виконання індивідуального плану аспіранта.

4.2. СЛУХАЛИ: Підсумки проведення ХІІ Міжнародної науково-технічної конференції "Проблеми телекомунікацій 2018". Заст. Директора ІТС, д.т.н., проф. Кравчук С.О. прозвітував про результати проведення конференції. Цього року конференція проводиться в дванадцятий раз. На конференції було представлено 127 доповідей, при конференції працювала виставка, приїздив один іноземний гість, учасники конференції представляли більше 10 міст України, були заявлені доповіді авторів з Молдови та Латвії. Виставка була проведена за підтримки радіоклубу «Політехнік», за результатами участі у виставці було вручено сертифікати.

ВИСТУПИЛИ:

- завідувач кафедрою ТС, д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н., проф. Глоба Л.С., д.т.н., проф. Бунін С.Г., акад. НАН України, д.т.н., проф. Ільченко М.Ю.,  д.т.н., проф. Романов О.І.

УХВАЛИЛИ:

1.    Результати роботи конференції прийняти до уваги.

2.    Продовжити співробітництво з представниками організацій, які брали участь у виставці при конференції.

3.    В рамках проведення майбутніх конференцій сприяти представленню на виставках експонатів співробітників ІТС, які є виконавцями гос. договірних тематик.

4.3. СЛУХАЛИ: Підготовка до проведення Міжнародної конференції з Інформаційних та телекомунікаційних технологій та радіоелектроніки UkrMiCo-2018. Д.т.н., проф. Уривський Л.О. відзначив, що на теперішній момент до програмного комітету надійшло 42 тези доповідей, з яких приблизно по 10 доповідей на кожну з секцій, кінцевий строк приймання тез – 30 квітня 2018р. Д.т.н., проф. Глоба Л.С. роз’яснила необхідність обговорення з авторами тез майбутніми учасниками конференції правил зазначення ФІО авторі для подальшої коректної індексації статей у Scopus.

УХВАЛИЛИ:

1.   Інформацію прийняти до уваги.

2.   Продовжити роботу стосовно підготовки та організації проведення конференції.

4.4. СЛУХАЛИ: Про присвоєння вчених звань співробітникам КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Про присвоєння вчених звань_1.jpgПро присвоєння вчених звань_2.jpg


ВИСТУПИЛИ:

- доповідач: к.т.н., доц. Новогрудська Р.Л.

УХВАЛИЛИ:

1.   Інформацію прийняти до уваги.

4.5. СЛУХАЛИ: Представлення індивідуального графіку студентки 2-ого курсу Нездвецької Є.Д. у зв’язку з перемогою в конкурсі «Вожатий Артек-Буковель».

ВИСТУПИЛИ:

- доповідач: к.т.н., проф. Якорнов Є.А.

УХВАЛИЛИ:

2.    Підтримати клопотання та надати індивідуальний графік.

4.6. СЛУХАЛИ: Про затвердження робочих навчальних планів ІТС.

ВИСТУПИЛИ:

- доповідач: к.т.н., доц. Правило В.В.

УХВАЛИЛИ:

1.   Затвердити робочі навчальні плани.

4.7. СЛУХАЛИ: Про модифіковану форму контракту та додаткової угоди з викладачем  КПІ ім. Ігоря Сікорського.

ВИСТУПИЛИ:

- доповідач: акад. НАН України, д.т.н., проф. Ільченко М.Ю.

УХВАЛИЛИ:

1.   Інформацію прийняти до уваги.

 

Голова Вченої ради ІТС                                            М.Ю. Ільченко

 

Вчений секретар                                                       Р.Л. Новогрудська​

  
26.03.2018ПРОТОКОЛ № 3

На Вченій раді присутні члени Ради згідно „Листа присутності”, що додається до протоколу.

Порядок денний додається до протоколу.

1. СЛУХАЛИ:

Доповідь молодого вченого Мошинської А.В. про стан науки в області телекомунікацій за березень 2018.​ березень 2018.pptxберезень 2018.pptx

ВИСТУПИЛИ:

- в обговоренні прийняли участь д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н.,

проф. Бунін С.Г.

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію прийняти до відома.

2. СЛУХАЛИ: Основні завдання ІТС в напрямку гармонізації освітніх

програм, акредитації та атестації кафедр. Перший заст. директора ІТС к.т.н.,

доц. Правило В.В. доповів про нововведення стосовно освітніх програм.

Діючий сертифікат на освітню програму рівня магістр закінчується. Для студентів ІТС планується навчання за двома освітніми програмами:

телекомунікації та інформаційно-телекомунікаційні технології. Строки затвердження нових освітніх програм – кінець березня 2018 року. До кінця квітня 2018 року необхідно внести пропозиції щодо покращення показників по кафедрам, які були зібрані в процесі проведеного восени 2017 року самоаналізу кафедр. Цей процес повинен вплинути на формування нових освітніх програм. Формат навчання за планом магістратури (згідно з новими освітніми програмами) ще не затверджений. Цикл загальних дисциплін для магістрів буде однаковим для студентів усіх кафедр ІТС. З вересня-жовтня 2018 року розпочнеться робота по формуванню акредитаційних справ. Акредитація планується на листопад 2018 року.


ВИСТУПИЛИ:


ІТС КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО ПРОТОКОЛ № 3 від 26.03.18 р.

- в обговоренні прийняли участь акад. НАН України, д.т.н.,

проф. Ільченко М.Ю., д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н., проф. Глоба Л.С.,

УХВАЛИЛИ:

1. Кафедрам доопрацювати документи для формування нових освітніх програм та акредитаційних справ.

3. СЛУХАЛИ: Структура та процес викладання дисципліни «Інженерна та комп’ютерна графіка». Перший заст. директора ІТС к.т.н., доц. Правило В.В. виклав присутнім результати аналізу (проведеного викладачами кафедри ТЗ) стосовно процесу викладання дисципліни, а також висвітлив проблемні моменти, що стосуються такого процесу. Одним з основних моментів, які викликають занепокоєння є неналежна форма спілкування викладачів дисципліни «Інженерна та комп’ютерна графіка» зі студентами ІТС. Навчальна програма та робоча навчальна програма дисципліни зауважень не викликає, однак є багато негативних відгуків стосовно забезпечення процесу проведення пар з дисципліни (на лекціях викладачі не готують презентації з описом матеріалу, а малюють важкі креслення від руки на дошці, рекомендована література 1980х років, не належним чином проводиться компонента дисципліни, яка присвячена саме комп’ютерній графіці та інше).

ВИСТУПИЛИ:

- в обговоренні прийняли участь д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н.,

проф. Глоба Л.С., к.т.н., проф. Якорнов Є.А., к.т.н., доц. Трубаров І.В., д.т.н.,

проф. Бунін С.Г., д.т.н., проф. Кравчук С.О., д.т.н., проф. Романов О.І.,

Мікляєв О.В., Гаврилюк В.

УХВАЛИЛИ:

1. Першому заступнику директора ІТС Правилу В.В. передати на кафедру нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки матеріали, що включають результати анкетування студентів, рекомендації вченої ради ІТС, перелік проблемних питань та побажання стосовно викладання дисципліни «Інженерна та комп’ютерна графіка» в ІТС.

4. Поточні справи.

4.1. СЛУХАЛИ: Стан підготовки до проведення ХІІ Міжнародної Науково-технічної Конференції;ПРОБЛЕМИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 2018;. Заступник директора, д.т.н., проф. Кравчук С.О. висвітлив основні організаційні


ІТС КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО ПРОТОКОЛ № 3 від 26.03.18 р.

питання стосовно проведення конференції. До присутніх було доведено кількість поданих тез, прийнятих тез, кількість тез для студентської секції конференції. В цьому році вперше в рамках конференції планується проведення семінару та виставки на якій будуть представлені сучасні макети та установки телекомунікаційного обладня.

ВИСТУПИЛИ:

- в обговоренні прийняли участь д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н.,

проф. Бунін С.Г., д.т.н., проф. Глоба Л.С.

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію прийняти до відома.

2. Керівникам секції надати орг. комітету конференції пропозиції

стосовно доповідей на пленарному засіданні.

4.2. СЛУХАЛИ: Про переведення аспіранта Романюка А.В. (науковий

керівник проф. Лисенко О.І.) до складу кафедри телекомунікаційних систем.

ВИСТУПИЛИ:

- завідувач кафедрою ТС, д.т.н., проф. Уривський Л.О.

УХВАЛИЛИ:

1. Погодити переведення.


Голова Вченої ради ІТС М.Ю. Ільченко

Вчений секретар Р.Л. Новогрудська​

  
26.02.2018ПРОТОКОЛ № 2

На Вченій раді присутні члени Ради згідно „Листа присутності”, що

додається до протоколу.

Порядок денний додається до протоколу.

1. СЛУХАЛИ: Доповідь молодого вченого Новогрудської Р.Л. про стан науки в області телекомунікацій за лютий 2018 лютий 2018.pptxлютий 2018.pptx​​.

ВИСТУПИЛИ:

- в обговоренні прийняли участь д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н., проф. Бунін С.Г., д.т.н., проф. Кравчук С.О., к.т.н., д.т.н., проф. Глоба Л.С.

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію прийняти до відома.

2. СЛУХАЛИ: Підсумки наукової та інноваційної діяльності ІТС за 2017 рік та завдання на 2018 рік. Заст. директора ІТС д.т.н., проф. Кравчук С.О. прозвітував про науковий напрямок діяльності ІТС за 2017р.  Звіт з наук. роботи_2017.pptЗвіт з наук. роботи_2017.ppt.

ВИСТУПИЛИ:

- в обговоренні прийняли участь д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н., проф. Бунін С.Г., д.т.н., проф. Глоба Л.С., к.т.н., проф. Якорнов Є.А., акад. НАН України, д.т.н., проф. Ільченко М.Ю.


УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію прийняти до уваги

2. Звіт заступника директора ІТС Кравчука С.О. з наукового напрямку діяльності ІТС за 2018 рік затвердити.

3. Поточні справи.

3.1. СЛУХАЛИ: Диференціація підсумків участі студентів у публікаціях та конференціях при підрахунку рейтингу студента для вступу у магістратуру.

ВИСТУПИЛИ:

- доповідач: д.т.н., проф. Уривський Л.О.

- в обговоренні прийняли участь: д.т.н., проф. Глоба Л.С., к.т.н., проф.

Правило В.В., акад. НАН України, д.т.н., проф. Ільченко М.Ю.


УХВАЛИЛИ:

1. Обговорену інформацію врахувати комісії по вступній роботі,

2. Модифікувати систему кількісної оцінки балів за публікації вступників до магістратури.

3.2. СЛУХАЛИ: Підготовка до проведення Міжнародної конференції з Інформаційних та телекомунікаційних технологій та радіоелектроніки UkrMiCo-2018. Д.т.н., проф. Уривський Л.О. прозвітував про дії виконані в рамках

підготовки до проведення конференції: було розіслано запрошення для участі в конференції у 26 організацій України, 30 організацій закордоном, 40 персональних запрошень закордонним спеціалістам, географія запрошень покриває 12 країн. Кінцевий термін подання матеріалів – 1 квітня 2018 року. Д.т.н., проф. Глоба Л.С. доповіла, що система перевірки на плагіат встановлена, відлагоджена та готова до перевірки поданих матеріалів.


ВИСТУПИЛИ:

к.т.н., проф. Якорнов Є.А., д.т.н., проф. Бунін С.Г., акад. НАН України, д.т.н., проф. Ільченко М.Ю.


УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію прийняти до уваги.

3.3. СЛУХАЛИ: Особливості організації підготовки магістрів в 2018/2019р. по термінам та змісту підготовки. Перший заст. директора ІТС к.т.н., доц. Правило В.В. звернув увагу членів вченої ради на характерні особливості в процесі підготовки магістрів (6 курс): загальні дисципліни будуть начитуватися у потоці, передбачена можливість «змішаної» форми навчання (дистанційне навчання, індивідуальні завдання та заняття).


ВИСТУПИЛИ:

- д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н., проф. Глоба Л.С.


УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію прийняти до уваги.

2. Першому заст. директора ІТС к.т.н., доц. Правилу В.В. підготувати службову записку, у якій відобразити пропозиції стосовно організації підготовки магістрів в 2018/2019р. по процесу та змісту підготовки. Службову записку​

подати у метод. Відділ КПІ ім. Ігоря Сікорського.


3.4. СЛУХАЛИ: Затвердження звітів аспірантів ІТС (1 та 2 рік підготовки в аспірантурі) за перший семестр 2017/2018 навчального року. Членам вченої ради було представлено інформацію завідувачів кафедр (зав. кафедрою ІТМ д.т.н., проф. глоба Л.С., заст. зав. кафедрою ТЗ, к.т.н., доц. Явіся В.С.) про виконання індивідуального плану роботи аспірантів ІТС першого року навчання за період 01.10.2017 р.– 28.02.2018 р. Звітну інформацію наведено у таблиці:​

​​Назва кафедри\код спеціальності ​Прізвище, ініціали наукового керівника ​ ​Прізвище, ініціали аспіранта ​ ​​​Відмітки про виконання індивідуального плану роботи аспіранта за 2017-2018 навч.оік ​
ІТМ/172​​ ​Кафедра телекомунікацій 172 Телекомунікації та радіотехніка​
​Освітня складова: перелік складених дисциплін з позначенням кількості кредитів наукова складова: виконана робота по дисертації, публікації, конференції, тощо​
Глоба​​ Л.С.​​ Гаєвий В.В.​​ Інноваційні напрямки розвитку телекомунікацій та радіотехніки-1 Сучасні технології надання сервісів та обробки великих даних – 1 Математичні методи наукових досліджень в телекомунікаціях та радіотехніці-1 Іноземна мова для наукової діяльності-1 Філософська гносеологія та епістемологія-1. Соціальне проектування в дослідницький діяльності​​​​ ​Одна публікація в Український антарктичний журнал, Анализ и усовершенствование инфраструктуры единой информационной среды НАНЦ, Гаевой В. В., Глоба Л. С., Мазанка Р. М., Омельченко А. И.​
​​​РомановО.І​​​​​.​ ​ ​ ​Верес Л.А.​​ ​ ​ ​1. Телекомунікаційні технології та методи управління телекомунікаційними мережами-1. Екзамен оцінка: A 2. Інноваційні напрямки розвитку телекомунікацій та радіотехніки-1. Екзамен оцінка: A 3. Іноземна мова для наукової діяльності-1. Залік: зараховано. 4. Філософська гносеологія та епістемологія-1. Соціальне проектування в дослідницький діяльності Зал​ік: зараховано. 5. Математичні методи наукових досліджень в телекомунікаціях та радіотехніці-1. Екзамен: оцінка А​​​ ​ ​​1. Романов О.І., Нестеренко М.М., Верес Л.А., Гордашник Є.С. Модель розрахунку пропускної спроможності ІP-мультимедійної підсистеми (IMS) // Збірник наукових праць ВІТІ. – Київ, 2017. – Вип. №2– С. 92 – 100. 2. Романов О.І., Нестеренко М.М., Верес Л.А. Аналіз особливостей функціонування серверів реального часу в системі IMS на базі сучасних протоколів IP-телефонії.// Збірник наукових праць ВІТІ. – Київ, 2017. – Вип. №4​​ ​
 ​​

УХВАЛИЛИ:
     1. За звітний період вважати індивідуальний план роботи аспірантів Гаєвого, В.В., Верес Л.А. виконаним в повному обсязі і рекомендувати подовжити навчання в аспірантурі.

3.5. СЛУХАЛИ: Затвердження переліку питань, білетів та складу комісії до екзамену для вступу на третій рівень підготовки (PhD) на 2018 рік.

ВИСТУПИЛИ:
     - доповідач: заст.. директора ІТС, д.т.н., проф. Кравчук С.О.
УХВАЛИЛИ:
     1. Затвердити перелік питань, білетів та складу комісії до екзамену для​ вступу на третій рівень підготовки (PhD) на 2018 рік.

4.6. СЛУХАЛИ: Затвердження програм комплексного фахового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра.

ВИСТУПИЛИ:
     - доповідач: перший заст. директора ІТС, к.т.н., доц. Правило В.В.
УХВАЛИЛИ:
     1. Затвердити програму комплексного фахового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра.

Голова Вченої ради ІТС М.Ю. Ільченко
Вчений секретар Р.Л. Новогрудська​
  
29.01.2018ПРОТОКОЛ № 1
На Вченій раді присутні члени Ради згідно „Листа присутності”, що додається до протоколу.

Порядок денний додається до протоколу.

1. СЛУХАЛИ: Доповідь молодого вченого Міночкіна Д.А. про стан науки в області телекомунікацій за січень 2018січень 2018.docxсічень 2018.docx​​.
ВИСТУПИЛИ:
- в обговоренні прийняли участь д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н., проф. Бунін С.Г., к.т.н., д.т.н., проф. Глоба Л.С.

УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію прийняти до відома.
2. СЛУХАЛИ: Підсумки господарської діяльності ІТС в 2017 р. та завдання на 2018 рік. Заст. директора ІТС Мікляєв О.В. прозвітував про господарський напрямок діяльності ІТС за 2017рік: співробітники охорони 30-го корпусу були переведені в департамент учбово-виховної роботи, вивіз сміття по тендеру передали стороннім організаціям. За звітній період були виконані наступні дії в напрямку покращення умов господарювання у 30 корпусі: територію довкола корпусу було огороджено парканом, було проведено заміну вікон по корпусу (замінено близько 70ти вікон). У 2017 році відбувалася перевірка 30 корпусу КПІ КРУ, результати перевірки задовільні, зауваження стосувалися наявності пилу на вікнах та не передавання ключів від деяких аудиторій на вахту. Серед основних планів на майбутній рік є проведення ремонту у 207 та 420 ауд. 30 корпусу, у аудиторії 520 планується виконати ремонт та встановити сучасне обладнання за підтримки компанії “IoT Україна”.

ВИСТУПИЛИ:
- в обговоренні прийняли участь д.т.н., проф. Уривський Л.О., к.т.н.,
проф. Якорнов Є.А.

УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію прийняти до уваги
2. Звіт заступника директора Мікляєва О.В. з господарського напрямку
діяльності ІТС за 2018 рік затвердити.

3. СЛУХАЛИ: Огляд критичних позицій результатів самоаналізу кафедр та пропозиції по їх усуненню. Завідувачі кафедр ІТС висвітлили перелік критичних позицій по самоаналізу, які було ліквідовано: - Зав. кафедрою ІТМ д.т.н., проф. Глоба Л.С.: по кафедрі ІТМ невиконаними було 11 вимог, після перегляду залишилися невиконаними 6. Під час проведення самоаналізу було невірно пораховано наукові труди співробітників (розглядали труди по кодам, а не по змісту), на теперішній час на кафедрі працює вже 2 професори, а також були допущення деякі помилки в інших підрахунках. 
- Зав. кафедрою ТС д.т.н., проф. Уривський Л.О.: найбільшою прогалиною по кафедрі є відсутність аспірантів 1ого та 2ого року навчання, на наступний рік планується взяти на навчання двох аспірантів.
- Заст. завідувача кафедрою ТЗ к.т.н., доц. Явіся В.С.: на наступний рік планується набір на навчання двох аспірантів.

ВИСТУПИЛИ:
- в обговоренні прийняли участь к.т.н., доц. Ільницький А.І., д.т.н., проф. Бунін С.Г., акад. НАН України, д.т.н., проф. Ільченко М.Ю..

УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію прийняти до уваги.
4. Поточні справи.
4.1. СЛУХАЛИ: Результати відвідування Технічного Університету Дрездену та узгодження програми навчання за проектом Ерасмус+. Зав. кафедри ІТМ д.т.н., проф. Глоба Л.С. розповіла про основні результати поїздки до ТУ Дрезден:
- співробітників та аспірантів ТУ Дрезден було запрошено до участі у конференції УкрМіКо-2018, двох співробітників було залучено до програмного комітету конференції, - відбулося 2 зустрічі з студентами, які навчаються за програмою
подвійної магістратури та заслухано їх звіти за результатами навчання, 
- було проведено 9 робочих зустрічей з співробітниками факультету інформатики ТУ Дрезден на яких обговорено можливість проведення спільних наукових досліджень, підготовки спільних наукових публікацій, подання запитів за програмою Erasmus+ KA2, відвідування групою студентів у складі 16 чоловік ТУ Дрезден в липні 2018 року в рамках проведення літньої школи,
- відбулася зустріч з представником офісу Erasmus+ при ТУ Дрезден на якій в результаті домовленостей вдалося внести зміни до договору про співпрацю між ТУ Дрезден та КПІ ім. Ігоря Сікорського. В результаті таких змін 4 студенти, які поїдуть на навчання за програмою подвійної магістратури до ТУ Дрезден у 2018 році будуть забезпеченні стипендією за рахунок фінансування за Erasmus+, також 2 співробітники з ТУ Дрезден отримають фінансування на відвідування КПІ ім.. Ігоря Сікорського у 2018 році.

УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію прийняти до уваги.
4.2. СЛУХАЛИ: Розгляд відгуків студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського стосовно навчального процесу та якості викладання в університеті.
1. К.т.н., доц. Новогрудська Р.Л. довела до відома членів вченої ради матеріали стосовно відгуків студентів університету про процес навчання у вузі. Найпопулярнішими зауваженнями є:
- застаріла матеріально-технічна база,
- погане знання матеріалів по предметам викладачами, їх некомпетентність,
- вимагання грошей за здачу екзаменів,
- вимога викладачів по декілька разів роздруковувати дипломи, хоча на теперішній час є можливість користуватися ресурсами Клауд-технологій (відділених сховищ з колективним доступом до них) з безкоштовним доступом,
- непотрібність деяких предметів, наприклад, «Сталий розвиток», «Риторика» та інші.

Зауважень стосовно організації навчального процесу та якості викладання у ІТС виходячи з наявних матеріалів немає.

2. Проблемні моменти стосовно здачі екзамену з дисципліни «Технічна електродинаміка» у зимову сесію 2017/2018 н.р.

ВИСТУПИЛИ:
- д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н., проф. Глоба Л.С., к.т.н., доц. Трубаров І.В., к.т.н., проф. Якорнов Є.А., к.т.н., доц. Мошинська А.В., акад. НАН України, д.т.н., проф. Ільченко М.Ю.

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію прийняти до уваги.
2. Кафедрі ТЗ розглянути зміст, робочий план, робочі і навчальні матеріали та методичне забезпечення з дисципліни «Технічна електродинаміка».
3. Першому заст. директора ІТС к.т.н., доц. Правилу В.В. організувати та документально оформити додаткову перездачу з дисципліни «Технічна електродинаміка».
4. Заст. завідувача кафедрою ТЗ Явісі В.С. затвердити склад комісії для перездачі.
4.3. СЛУХАЛИ: Затвердження назви освітньої програми та складу
проектної групи. Перший заступник директора ІТС к.т.н., доц. Правило В.В. розповів, що для ІТС планується проведення навчання по двом освітнім програмам: «Телекомунікації» та «Інформаційно-телекомунікаційні технології». Для  світньої програми «Телекомунікації» гарантом рівня PhD виступатиме Уривський Л.О., гарантом рівня магістр – Кравчук С.О., гарантом рівня бакалавр – Максимов В.В.; для освітньої програми «Інформаційно-телекомунікаційні технології» гарантом рівня PhD виступатиме Глоба Л.С., гарантом рівня магістр – Правило В.В., гарантом рівня бакалавр – Ільницький А.І. До проектної групи зі спеціальності «Телекомунікації» входять: Явіся В.С., Кравчук С.О., Міночкін Д.А., Максимов В.В., Григореннко О.Г.; до проектної групи зі спеціальності «Інформаційно-телекомунікаційні технології» входять: Правило В.В., Ільницький А.І., Штогрина О.С. 

ВИСТУПИЛИ:
- д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н., проф. Романов О.А., д.т.н., проф. Глоба Л.С., акад. НАН України, д.т.н., проф. Ільченко М.Ю., д.т.н., проф. Бунін С.Г., д.т.н., проф. Кравчук С.О.

УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію прийняти до уваги.
2. Зауважити, що за освітньою програмою «Телекомунікації» будуть проводити навчання усі три кафедри ІТС: ТЗ, ТС, ІТМ для 3 рівнів підготовки: бакалавр, магістр, PhD, за освітньою програмою «Інформаційно-телекомунікаційні технології» буде проводити навчання кафедра ІТМ за трьома рівнями підготовки: бакалавр, магістр, PhD.

4.4. СЛУХАЛИ: Щодо змін в порядку прийому до магістратури в 2018 році. Перший заступник директора ІТС к.т.н., доц. Правило В.В. розповів, що у 2018 році вступ до магістратури планується за однією загальною програмою, по одним білетам, екзамен зі вступу на магістратуру приймаєодна комісія на всьому ІТС. В зв’язку з цим необхідно підготувати єдину для всього ІТС програму вступних екзаменів. 

ВИСТУПИЛИ:
- д.т.н., проф. Глоба Л.С., акад. НАН України, д.т.н., проф. Ільченко М.Ю., д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н., проф. Ільницький А.І.

УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію прийняти до уваги.
2. Підготувати та затвердити програму вступних екзаменів.
4.5. СЛУХАЛИ: Затвердження звіту стипендіата кабінету міністрів Скуліш М.А. за період з вересня 2017 по березень 2018.

ВИСТУПИЛИ:
- доповідач: к.т.н., с.н.с. Скуліш М.А.
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити звіт стипендіата кабінету міністрів Скуліш М.А. за період з вересня 2017 по березень 2018.
4.6. СЛУХАЛИ: Затвердження норм представництва делегатів від кафедр на конференцію трудового колективу інституту та визначення дати проведення конференції трудового колективу інституту.

ВИСТУПИЛИ:
- доповідач: Мікляєв О.В.
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити норми представництва делегатів від кафедр на конференцію трудового колективу інституту
2. Конференцію трудового колективу інститут провести 15 березня 2018року.


Голова Вченої ради ІТС М.Ю. Ільченко

Вчений секретар Р.Л. Новогрудська​
  
26.12.2016ПРОТОКОЛ № 12


На Вченій раді присутні члени Ради згідно „Листа присутності”, що додається до протоколу.

Порядок денний додається до протоколу.

1. СЛУХАЛИ: Наукові новини у сфері телекомунікацій. Асистент Курдеча В.В. доповіла про окремі публікації в журналі №12 за грудень 2016 року «Communications». Огляд включав наступну тематику: методологія SDN в енергетичній мережі Інтернет та відповідна їй архітектура SDEI; спеціалізовані інфраструктури  (AMIs), що представляють собою системи, які вимірюють, збирають і аналізують інформаційні потоки, пов’язані з розподілом і споживанням комунальних послуг, і взаємодіють з приладами обліку; спільне використання спектра і агрегації серед авторизованих вторинних користувачів (A-SUS); бездротові мережі наступного покоління, що будуть підтримувати надзвичайно високі швидкості передачі даних; бездротових локальних мереж на основі стандартів сімейства IEEE 802.11; впровадженню IoT на основі смарт-середовища (анотація виступу додається).

ВИСТУПИЛИ:

- в обговоренні прийняли участь акад. НАН України, д.т.н., проф. Ільченко М.Ю., д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н., проф. Глоба Л.С.

УХВАЛИЛИ:

1.  Інформацію прийняти до відома.

2. СЛУХАЛИ:  Результати другої атестації та хід підготовки до зимової сесії. Заст. директора ІТС к.т.н., проф. Якорнов Є.А. доповів про загальні результати другої атестації, кількість не атестованих студентів (по курсам) за результатами 1-ої та 2-ої атестацій,  результати анкетування студентів. Було наведено діаграми з характеристиками якості викладання по викладачам та порівняльну таблицю рейтингу викладачі (таблиця складена за результатами анкетування). Було проаналізовано 12 зауважень до процесу викладання в ІТС наданих студентами.

ВИСТУПИЛИ:

- в обговоренні прийняли участь акад. НАН України, д.т.н., проф. Ільченко М.Ю.,  д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н., проф. Глоба Л.С., к.т.н., доц.. Трубаров І.В., к.т.н., доц. Правило В.В., д.т.н., проф. Романов О.І., д.т.н., проф. Кравчук С.О., д.т.н., проф. Бунін С.Г.

УХВАЛИЛИ:

1.  Інформацію про результати другої атестації та хід підготовки до зимової сесії прийняти до уваги.

2.  Створити постійно діючу робочу групу з метою вдосконалення процесу навчання в ІТС. До робочої групи включити представників інфо-комунікаційних компаній, викладачів ІТС та випускників ІТС. Обов’язки голови робочої групи покласти на Трубарова І.В.

3.  Першому заст. директора Правилу В.В. прослідкувати за процесом викладання зовнішніх викладачів.

4.  Відповідальним за методичну роботу на кафедрах проаналізувати НП та РНП по всіх дисциплінах та забезпечити логічні переходи між матеріалами, які викладаються в рамках різних дисциплін.

5.  Відповідальним за методичну роботу на кафедрах описати модель спеціалізації та чітко сформулювати якими навиками повинен володіти випускник ІТС.

3.  СЛУХАЛИ: Про основні результати міжнародної діяльності. Заст. директора ІТС к.т.н., доц. Трубаров І.В. прозвітував про основні досягнення у сфері міжнародних відносин ІТС у 2016 році. Доповідь охоплювала наступні тематику: спільні міжнародні структури, які діють в ІТС, міжнародні заходи проведені в 2016 р., міжнародні проекти, які виконувались на базі ІТС в 2016 р., приїзди закордонних фахівців та виїзди співробітників, студентів та аспірантів ІТС за кордон у 2016 р. Було наведено кількісні показники індексів міжнародної активності, а також плани на 2017 рік (презентація звіту додається).
 

ВИСТУПИЛИ:

- в обговоренні прийняли участь акад. НАН України, д.т.н., проф. Ільченко М.Ю.,д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н., проф. Глоба Л.С., к.т.н., проф. Якорнов Є.А.

УХВАЛИЛИ:

1.  Схвалити результати міжнародної роботи та затвердити звіт з міжнародної робити ІТС за 2016 рік з високою оцінкою.

4. Поточні справи.

4.1. СЛУХАЛИ: Про зміни у стратегіях прийому та підготовки магістрів набору 2017 року.

ВИСТУПИЛИ:

- - перший заступник директора ІТС к.т.н., доц.. Правило В.В.

- в обговоренні прийняли участь д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н., проф. Глоба Л.С.
 

УХВАЛИЛИ:

1.    Інформацію прийняти до відома.

4.2. СЛУХАЛИ: Пропозиція по реалізації рекомендацій методичного відділу до виконанню розділу магістерської роботи зі стартапами.

ВИСТУПИЛИ:

- перший заступник директора ІТС к.т.н., доц.. Правило В.В.

- в обговоренні прийняли участь акад. НАН України, д.т.н., проф. Ільченко М.Ю., д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н., проф. Кравчук С.О., д.т.н., проф. Романов О.І.

УХВАЛИЛИ:

1.   Першому заст.. директора ІТС . к.т.н., доц.. Правилу В.В. ознайомитися з підходами та рекомендаціями до виконання розділу магістерської роботи зі стартапами та доповісти про результати на наступному засіданні вченої ради ІТС.

 

4.3. СЛУХАЛИ: Конкурсні справи на заміщення посади: Терновой М.Ю., Алєксєєв М.О., Максимов В.В.

ВИСТУПИЛИ:

-       перший заступник директора ІТС к.т.н., доц.. Правило В.В.

-     в обговоренні прийняли участь акад. НАН України, д.т.н., проф. Ільченко М.Ю., д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н., проф. Глоба Л.С., к.т.н., проф. Якорнов Є.А.

УХВАЛИЛИ:

1.  На підставі результатів голосування ухвалили на заміщення посади доцента: Терновой М.Ю., Алєксєєв М.О., Максимов В.В.

4.4. СЛУХАЛИ: Про рекомендацію наукової роботи «Система розподіленої генерації мікрогрід із застосуванням технології IoT» авторів студента гр. ТС-32 Прокопця В.А. (науковий керівник – д.т.н., проф. Глоба Л.С.) та студента гр. ДС-51м Крилова А.В. (науковий керівник –д.т.н., проф. Ямненко Ю.С.) для участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2016/2017 навчальному році в галузі «Електроніка».

ВИСТУПИЛИ:

-     завідувач кафедри інформаційно-телекомунікаційних мереж, д.т.н., проф. Глоба Л.С.

-     в обговоренні прийняли участь д.т.н., проф. Уривський Л.О., к.т.н., проф. Якорнов Є.А.

УХВАЛИЛИ:

1.  Рекомендувати наукової роботи «Система розподіленої генерації мікрогрід із застосуванням технології IoT» авторів студента гр. ТС-32 Прокопця В.А. (науковий керівник – д.т.н., проф. Глоба Л.С.) та студента гр. ДС-51м Крилова А.В. (науковий керівник –д.т.н., проф. Ямненко Ю.С.) для участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2016/2017 навчальному році в галузі «Електроніка».

4.5. СЛУХАЛИ: Щодо рекомендації статті «Алгоритмы обнаружения сверхширокополосных сигналов неизвестной формы» автора Цуканова О. Ф. до видання в журналі «Наукові вісті НТУУ «КПІ»».

ВИСТУПИЛИ:

- заст. директора ІТС к.т.н., доц. Трубаров І.В.

- в обговоренні прийняли участь д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н., проф. Бунін С.Г.

УХВАЛИЛИ:

1.  Рекомендації статті «Алгоритмы обнаружения сверхширокополосных сигналов неизвестной формы» автора Цуканова О. Ф. до видання в журналі «Наукові вісті НТУУ «КПІ»».

 

4.6. СЛУХАЛИ: Про затвердження норми представництва делегатів на конференцію трудового колективу КПІ ім. Ігоря Сікорського від ІТС, а також визначити дату проведення  конференції трудового колективу ІТС в період з 20.02 до 17.03 2017р.

 

ВИСТУПИЛИ:

- заст. директора ІТС, заступник голови профбюро ІТС Мікляєв О.В.

 

УХВАЛИЛИ:

1.  Інформацію прийняти до відома.

2.  Рекомендувати 10 делегатів від професорсько-викладацького складу ІТС, 2 - від допоміжного складу ІТС та 3 - від студентів ІТС на конференцію трудового колективу КПІ ім. Ігоря Сікорського

3.  Дату конференції трудового колективу ІТС визначити у робочому порядку та повідомити працівникам ІТС.

 

Голова Вченої ради ІТС                                           М.Ю. Ільченко

 

Вчений секретар                                                        Р.Л. Новогрудська
Міжнародна діяльність_2016_v1.pptМіжнародна діяльність_2016_v1.ppt

  
12.12.2016​ПРОТОКОЛ № 11

На Вченій раді присутні члени Ради згідно „Листа присутності”, що додається до протоколу.

Порядок денний додається до протоколу.

1. СЛУХАЛИ: Наукові новини у сфері телекомунікацій. Асистент Штогрина О.С. доповіла про окремі публікації в журналі №11 2016року «Transactions on Visualization & Computer Graphics». Огляд включав наступну тематику: поняття доповненої, змішаної та віртуальної реальності, пристрої, що використовуються для їх створення, сфери їх застосувань, проблеми, що виникають при створенні аватарів для віртуальної реальності, способи та методи усунення спотворень на 3D-мешах.

ВИСТУПИЛИ: 

- в обговоренні прийняли участь акад. НАН України, д.т.н., проф. Ільченко М.Ю., д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н., проф. Романов О.І., д.т.н., проф. Глоба Л.С.

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію прийняти до відома.

2. СЛУХАЛИ:  Аналіз можливості набору в ІТС в 2017 році абітурієнтів на основі диплома молодшого спеціаліста. Перший заст. директора ІТС к.т.н., доц. Правило В.В. доповів про загальний алгоритм відбору абітурієнтів на основі диплому молодого спеціаліста, привів результати порівняльного аналізу навчального плану підготовки бакалаврів ІТС та молодших спеціалістів ККЗ, описав особливості та загальні проблеми, що можуть виникнути при наборі абітурієнтів на основі диплому молодшого спеціаліста.

ВИСТУПИЛИ: 

- в обговоренні прийняли участь акад. НАН України, д.т.н., проф. Ільченко М.Ю.,  д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н., проф. Глоба Л.С., к.т.н., доц. Явіся В.С., к.т.н., проф. Якорнов Є.А.

УХВАЛИЛИ: 

1. Розпочати підготовку до формування навчальних планів для студентів, зарахованих на основі дипломів диплома молодшого спеціаліста.

2. Відповідальним за методичну забезпечення навчального процесу на кафедрах підготувати рекомендації щодо формування навчальних планів для студентів, зарахованих на основі дипломів диплома молодшого спеціаліста.

3. Поточні справи.

3.1. СЛУХАЛИ: Підсумки першої атестації 2016/2017 навчального року і деякі питання з підготовки до зимової сесії.  Заст. директора ІТС к.т.н., проф. Якорнов Є.А. доповів про результати першої атестації 2016/2017 навчального року, привів порівняльний аналіз кількості атестованих та не атестованих студентів по факультетам КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО та порівняльний аналіз кількості не атестованих студентів на ІТС за останні три роки. Разом з тим, до відома членів Вченої ради було доведено інформацію про стан відвідання занять студентами ІТС, обговорено причини поганого навчання студентів, показано рейтинг викладачів факультету складений за критерієм якості проведення ними пар, обговорено результати таємного анкетування студентів 4-ого та 6-ого курсу (4 курс – 32 студенти, 6 курс – 22 студенти) факультету. На розгляд вченої ради запропоновано проект рішення про покращення рівня відвідування студентами ІТС пар.

ВИСТУПИЛИ: 

- в обговоренні прийняли участь д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н., проф. Глоба Л.С., студ. Піщальнікова Ю.В., студ. Гаврилюк В.В., к.т.н., доц.. Трубаров І.В., д.т.н., проф. Романов О.І.

УХВАЛИЛИ: 

1. Підтримати проект рішення про покращення рівня відвідування студентами ІТС занять.

2. Вивчити питання щодо доцільності та необхідності впровадження елементів дидактичного навчання при організації навчального процесу за очною формою навчання.

3.2. СЛУХАЛИ: Короткий аналіз рейтингу НПП ІТС за 2015/2016 н.р. Перший заст. директора ІТС к.т.н., доц. Правило В.В. доповів довів до відома присутніх інформацію про результати рейтингування НПП ІТС, місце, що займає ІТС та кожна з кафедр ІТС у загальному рейтингу університету,  зауваження, які були пред’явленні до рейтинг листів НПП ІТС.

ВИСТУПИЛИ: 

- в обговоренні прийняли участь акад. НАН України, д.т.н., проф. Ільченко М.Ю.

УХВАЛИЛИ: 

1. Аналіз рейтингів науково-педагогічних працівників у 2015/16 н.р. прийняти до відома.

2. Завідувачам кафедр провести аналіз підсумків рейтингування НПП та прийняти відповідні рекомендації.

3. Рекомендувати керівництву ІТС, завідувачам кафедр враховувати показники рейтингування науково-педагогічних працівників при плануванні кадрового забезпечення на новий 2017/2018 навчальний рік.

4. Завідувачам кафедр забезпечити достовірність інформації, що вводиться в АІС науково-педагогічними працівниками, організувати ретельну перевірку рейтинг-листів  до обговорення та затвердження на засіданнях кафедр; особливу увагу приділити виконанню умов щодо включення навчальної літератури, монографій до рейтинг-листів та співавторства.

3.3. СЛУХАЛИ: Перереєстрація членів секції IEEE «Communications» Ukraine.

ВИСТУПИЛИ: 

- завідувач кафедри інформаційно-телекомунікаційних мереж, д.т.н., проф. Глоба Л.С.

- в обговоренні прийняли участь акад. НАН України, д.т.н., проф. Ільченко М.Ю., д.т.н., проф. Уривський Л.О.

УХВАЛИЛИ: 

1. Виконати переєрестрацію членів IEEE для актуалізації секції “ComSoc Ukraine”.

3.4. СЛУХАЛИ: Щодо участі в конференції BlackSeaCom 2017.

ВИСТУПИЛИ: 

- завідувач кафедри інформаційно-телекомунікаційних мереж, д.т.н., проф. Глоба Л.С.

- в обговоренні прийняли участь акад. НАН України, д.т.н., проф. Ільченко М.Ю., проф. Уривський Л.О.

УХВАЛИЛИ: 

1. Розпочати роботи по підготовці матеріалів співробітниками, аспірантами та студентами ІТС для участі у конференції BlackSeaCom 2017.

3.5. СЛУХАЛИ: Підготовка до проведення конференції UkrMiCo-2017.

ВИСТУПИЛИ: 

- завідувач кафедри інформаційно-телекомунікаційних мереж, д.т.н., проф. Глоба Л.С.

 - в обговоренні прийняли участь акад. НАН України, д.т.н., проф. Ільченко М.Ю., д.т.н., проф. Уривський Л.О.

УХВАЛИЛИ: 

1. Розпочати роботи по підготовці до проведення конференції UkrMiCo-2017.

3.6. СЛУХАЛИ: Затвердження індивідуальних планів аспірантів першого року навчання.

ВИСТУПИЛИ: 

- завідувач кафедри телекомунікаційних систем Уривський Л.О., д.т.н., проф. Романов О.І.

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити індивідуальні плани аспірантів першого року навчання.

3.7. СЛУХАЛИ: Пропозиції кафедр щодо замовлення місць в докторантуру та аспірантуру з 2017 року.

ВИСТУПИЛИ: 

- заст. директора д.т.н., проф. Кравчук С.О., завідувач кафедри телекомунікаційних систем Уривський Л.О., завідувач кафедри інформаційно-телекомунікаційних мереж, д.т.н., проф. Глоба Л.С.

УХВАЛИЛИ: 

1. Надати до відділу аспірантури та докторантури КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО замовлення на 5 місць у аспірантуру з 2017 року.

3.8. СЛУХАЛИ: Про відрахування аспірантів кафедри Телекомунікацій 1-ого року навчання Кашуби С.В., Корсак В., Трача В.

 ВИСТУПИЛИ: 

- в.о. зав. кафедри телекомунікацій, к.т.н., доц. Явіся В.С.

- в обговоренні прийняли участь акад. НАН України, д.т.н., проф. Ільченко М.Ю., к.т.н., доц. Явіся В.С.

УХВАЛИЛИ: 

1. Відрахувати аспірантів кафедри Телекомунікацій 1-ого року навчання Кашубу С.В., Корсак В., Трача В. з аспірантури у зв’язку з тривалим науковим стажуванням за кордоном.


Голова Вченої ради ІТС                               М.Ю. Ільченко


Вчений секретар                               Р.Л. Новогрудська


  
31.10.201610

​На Вченій Раді присутні члени Ради згідно „Листа присутності”, що додається до протоколу.
Порядок денний додається до протоколу.

1. СЛУХАЛИ: Наукові новини у сфері телекомунікацій. Ст. викладач Авдєєнко Г.Л. доповів про окремі публікації в журналі №9 2016року «Communications». Огляд включав наступну тематику: концепція побудови майбутніх мереж стільникового зв’язку -  «3С», вирішення проблеми наявності міжстільникових завад в системах мобільного зв’язку наступних поколінь, створення повнодуплексної системи мобільного зв’язку, в якій передавальний та приймальний тракти як базової станції, так й мобільного терміналу одночасно працюють в одній й тій самій смузі радіочастот, питання повторного використання радіочастотного ресурсу в мережах стільникового зв’язку 4G за рахунок введення на базовій станції механізму вертикальної секторизації стільника. 
 
ВИСТУПИЛИ:
- в обговоренні прийняли участь акад. НАН України, д.т.н., проф. Ільченко М.Ю., д.т.н., проф. Уривський Л.О.
 

 

УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію прийняти до відома.
2. Україномовні анотації статей, які розглядалися на Раді,розташувати на сайті ІТС в розділі «Новини науки».

 

2. СЛУХАЛИ: Проект нових правил прийому в університет у 2017 р. Перший заст. директора ІТС к.т.н., доц. Правило В.В. доповів про ключові зміни Умов прийому до ВНЗ в 2017 році, а саме: максимально можливу кількість заяв для подання абітурієнтом, перелік конкурсних предметів в сертифікаті ЗНО, конкурсний бал, можливість дозарахування за державним замовленням, зарахування на 5 курс та склад робочої групи з розробки Правил прийому до НТУУ «КПІ» у 2017 році.

ВИСТУПИЛИ:
- в обговоренні прийняли участь акад. НАН України, д.т.н., проф. Ільченко М.Ю., д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н., проф. Глоба Л.С., к.т.н., проф. Якорнов Є.А.
 

 

УХВАЛИЛИ:
1. Рекомендувати робочій групі  з розробки Правил прийому до НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» у 2017 році включити до Правил такий пункт: «Прийом на навчання здійснювати в межах ліцензованого обсягу за спеціалізаціями, відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.»
2. Опрацювати питання стосовно поновлення роботи курсів довузівської підготовки на базі Інституту Телекомунікаційних Систем.
3. Д.т.н., проф. Уривському Л.О. продовжити роботу з представниками Радіотехнічного факультету та Факультету електроніки стосовно обговорення питання прийняття абітурієнтів до університету за спеціалізаціями.
4. Доручити першому заст. директора ІТС к.т.н., доц. Правилу В.В. сформувати Положення про фонд розвитку Інституту телекомунікаційних систем та в подальшому використовувати таке положення в рамках співпраці з компаніями.

 

3. Поточні справи.

3.1. СЛУХАЛИ: Програма проведення Інформаційного телекомунікаційного тижня в листопаді 2016 року. Перший заст. директора ІТС к.т.н., доц. Правило В.В. доповів про план заходів, які заплановані в рамках проведення Інформаційного телекомунікаційного тижня в листопаді 2016 року на базі Інституту телекомунікаційних систем. До переліку компаній, що прийматимуть участь у Інформаційному телекомунікаційному тижні включено: Alcatel nokia, Huawei, Lifecell, Kyivstar, VEGA telecom.
 
ВИСТУПИЛИ:
- в обговоренні прийняли участь акад. НАН України, д.т.н., проф. Ільченко М.Ю., д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н., проф. Глоба Л.С.
 

 

УХВАЛИЛИ:
1. Розширити перелік компаній з якими співпрацює Інститут телекомунікаційних систем.
2. Доручити д.т.н., проф. Глобі Л.С. та к.т.н., доц. Трубарову І.В. зв’язатися з представниками компанії Майкрософт для забезпечення їх участі у Інформаційному телекомунікаційному тижні, який буде проведений на базі Інституту телекомунікаційних систем у листопаді 2016 року.
3. Доручити першому заст. директора ІТС к.т.н., доц. Правилу В.В. сформувати програму проведення Інформаційного телекомунікаційного тижня та направити таку програму на кафедри для ознайомлення.
4. Завідувачам кафедр забезпечити присутність студентів, аспірантів, науково-педагогічних працівників кафедр на зустрічах запланованих в рамках проведення Інформаційного телекомунікаційного тижня.

 

3.2. СЛУХАЛИ: Затвердження ДОДАТКОВОЇ ПРОГРАМИ КАНДИДАТСЬКОГО ІСПИТУ ІЗ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 05.12.02 –  ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА МЕРЕЖІ аспіранта Пєшкіна Антона Михайловича (кафедра ТС).

ВИСТУПИЛИ:
- завідувач кафедри телекомунікаційних систем, д.т.н., проф. Уривський Л.О.
 

 

УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити ДОДАТКОВУ ПРОГРАМУ КАНДИДАТСЬКОГО ІСПИТУ ІЗ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 05.12.02 –  ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА МЕРЕЖІ аспіранта Пєшкіна Антона Михайловича.

 

3.3. СЛУХАЛИ: Затвердження тем наукових досліджень магістрів 1-ого курсу 2016-2018 років навчання.

ВИСТУПИЛИ:
- перший заст. директора ІТС к.т.н., доц. Правило В.В.
 

 

УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити теми наукових досліджень магістрів 1-ого курсу 2016-2018 років навчання.
3.4. СЛУХАЛИ: Про відрахування аспірантів кафедри Телекомунікацій 2-ого року навчання Синепольского Ю.В. та 1-ого року навчання Воловика А.О.

 


 ВИСТУПИЛИ:
- в.о. зав. кафедри телекомунікацій, к.т.н., доц. Явіся В.С.
- в обговоренні прийняли участь акад. НАН України, д.т.н., проф. Ільченко М.Ю., к.т.н., доц. Явіся В.С.
 
УХВАЛИЛИ:
1. Відрахувати аспірантів кафедри Телекомунікацій 2-ого року навчання Синепольского Ю.В. та 1-ого року навчання Воловика А.О. з  аспірантури у зв’язку зі скрутним фінансовим становищем їх сімей.
 
3.5. СЛУХАЛИ: Про завершення практичних дій по конференції UkrMiCo-2016 та початок підготовки до конференції UkrMiCo-2017. Серед основних результатів проведення конференції UkrMiCo-2016 слід відзначити: 66 статей учасників конференції рекомендовано до опублікування у IEEE Digital Library, 10 – до опублікування у журналі «Information & Telecommunication Sciences».

ВИСТУПИЛИ:
- завідувач кафедри інформаційно-телекомунікаційних мереж, д.т.н., проф. Глоба Л.С., завідувач кафедри телекомунікаційних систем, д.т.н., проф. Уривський Л.О.
 
- в обговоренні прийняли участь акад. НАН України, д.т.н., проф. Ільченко М.Ю., д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н., проф. Глоба Л.С., заст. директора з наукової роботи ІТС, д.т.н., проф. Кравчук С.О.
 

 

УХВАЛИЛИ:
1. Відобразити на сайті Інституту телекомунікаційних систем підсумкову інформацію про результати проведення конференції UkrMiCo-2016.
2. Підготувати збірник матеріалів конференції UkrMiCo-2016.
3. Змінити на сайті конференції UkrMiCo-2016 інформацію про адресу електронної пошти конференції стосовно UkrCon.
4. Розпочати роботи по підготовці до проведення конференції UkrMiCo  2017.

 

3.6. СЛУХАЛИ: Про участь студентів ІТС у розширені співпраці із компанією Huawei.

ВИСТУПИЛИ:
- акад. НАН України, д.т.н., проф. Ільченко М.Ю., заст. директора ІТС, к.т.н., проф. Якорнов Є.А.
 

 

УХВАЛИЛИ:
1. Рекомендувати шість студентів від факультету для прийняття участі в конкурсі оголошеному компанією Huawei.

Голова Вченої ради ІТС                                  М.Ю. Ільченко
Вчений секретар                                  Р.Л. Новогрудська

 

1 - 10Далі