Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
  
  
  
  
26.12.2016ПРОТОКОЛ № 12


На Вченій раді присутні члени Ради згідно „Листа присутності”, що додається до протоколу.

Порядок денний додається до протоколу.

1. СЛУХАЛИ: Наукові новини у сфері телекомунікацій. Асистент Курдеча В.В. доповіла про окремі публікації в журналі №12 за грудень 2016 року «Communications». Огляд включав наступну тематику: методологія SDN в енергетичній мережі Інтернет та відповідна їй архітектура SDEI; спеціалізовані інфраструктури  (AMIs), що представляють собою системи, які вимірюють, збирають і аналізують інформаційні потоки, пов’язані з розподілом і споживанням комунальних послуг, і взаємодіють з приладами обліку; спільне використання спектра і агрегації серед авторизованих вторинних користувачів (A-SUS); бездротові мережі наступного покоління, що будуть підтримувати надзвичайно високі швидкості передачі даних; бездротових локальних мереж на основі стандартів сімейства IEEE 802.11; впровадженню IoT на основі смарт-середовища (анотація виступу додається).

ВИСТУПИЛИ:

- в обговоренні прийняли участь акад. НАН України, д.т.н., проф. Ільченко М.Ю., д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н., проф. Глоба Л.С.

УХВАЛИЛИ:

1.  Інформацію прийняти до відома.

2. СЛУХАЛИ:  Результати другої атестації та хід підготовки до зимової сесії. Заст. директора ІТС к.т.н., проф. Якорнов Є.А. доповів про загальні результати другої атестації, кількість не атестованих студентів (по курсам) за результатами 1-ої та 2-ої атестацій,  результати анкетування студентів. Було наведено діаграми з характеристиками якості викладання по викладачам та порівняльну таблицю рейтингу викладачі (таблиця складена за результатами анкетування). Було проаналізовано 12 зауважень до процесу викладання в ІТС наданих студентами.

ВИСТУПИЛИ:

- в обговоренні прийняли участь акад. НАН України, д.т.н., проф. Ільченко М.Ю.,  д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н., проф. Глоба Л.С., к.т.н., доц.. Трубаров І.В., к.т.н., доц. Правило В.В., д.т.н., проф. Романов О.І., д.т.н., проф. Кравчук С.О., д.т.н., проф. Бунін С.Г.

УХВАЛИЛИ:

1.  Інформацію про результати другої атестації та хід підготовки до зимової сесії прийняти до уваги.

2.  Створити постійно діючу робочу групу з метою вдосконалення процесу навчання в ІТС. До робочої групи включити представників інфо-комунікаційних компаній, викладачів ІТС та випускників ІТС. Обов’язки голови робочої групи покласти на Трубарова І.В.

3.  Першому заст. директора Правилу В.В. прослідкувати за процесом викладання зовнішніх викладачів.

4.  Відповідальним за методичну роботу на кафедрах проаналізувати НП та РНП по всіх дисциплінах та забезпечити логічні переходи між матеріалами, які викладаються в рамках різних дисциплін.

5.  Відповідальним за методичну роботу на кафедрах описати модель спеціалізації та чітко сформулювати якими навиками повинен володіти випускник ІТС.

3.  СЛУХАЛИ: Про основні результати міжнародної діяльності. Заст. директора ІТС к.т.н., доц. Трубаров І.В. прозвітував про основні досягнення у сфері міжнародних відносин ІТС у 2016 році. Доповідь охоплювала наступні тематику: спільні міжнародні структури, які діють в ІТС, міжнародні заходи проведені в 2016 р., міжнародні проекти, які виконувались на базі ІТС в 2016 р., приїзди закордонних фахівців та виїзди співробітників, студентів та аспірантів ІТС за кордон у 2016 р. Було наведено кількісні показники індексів міжнародної активності, а також плани на 2017 рік (презентація звіту додається).
 

ВИСТУПИЛИ:

- в обговоренні прийняли участь акад. НАН України, д.т.н., проф. Ільченко М.Ю.,д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н., проф. Глоба Л.С., к.т.н., проф. Якорнов Є.А.

УХВАЛИЛИ:

1.  Схвалити результати міжнародної роботи та затвердити звіт з міжнародної робити ІТС за 2016 рік з високою оцінкою.

4. Поточні справи.

4.1. СЛУХАЛИ: Про зміни у стратегіях прийому та підготовки магістрів набору 2017 року.

ВИСТУПИЛИ:

- - перший заступник директора ІТС к.т.н., доц.. Правило В.В.

- в обговоренні прийняли участь д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н., проф. Глоба Л.С.
 

УХВАЛИЛИ:

1.    Інформацію прийняти до відома.

4.2. СЛУХАЛИ: Пропозиція по реалізації рекомендацій методичного відділу до виконанню розділу магістерської роботи зі стартапами.

ВИСТУПИЛИ:

- перший заступник директора ІТС к.т.н., доц.. Правило В.В.

- в обговоренні прийняли участь акад. НАН України, д.т.н., проф. Ільченко М.Ю., д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н., проф. Кравчук С.О., д.т.н., проф. Романов О.І.

УХВАЛИЛИ:

1.   Першому заст.. директора ІТС . к.т.н., доц.. Правилу В.В. ознайомитися з підходами та рекомендаціями до виконання розділу магістерської роботи зі стартапами та доповісти про результати на наступному засіданні вченої ради ІТС.

 

4.3. СЛУХАЛИ: Конкурсні справи на заміщення посади: Терновой М.Ю., Алєксєєв М.О., Максимов В.В.

ВИСТУПИЛИ:

-       перший заступник директора ІТС к.т.н., доц.. Правило В.В.

-     в обговоренні прийняли участь акад. НАН України, д.т.н., проф. Ільченко М.Ю., д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н., проф. Глоба Л.С., к.т.н., проф. Якорнов Є.А.

УХВАЛИЛИ:

1.  На підставі результатів голосування ухвалили на заміщення посади доцента: Терновой М.Ю., Алєксєєв М.О., Максимов В.В.

4.4. СЛУХАЛИ: Про рекомендацію наукової роботи «Система розподіленої генерації мікрогрід із застосуванням технології IoT» авторів студента гр. ТС-32 Прокопця В.А. (науковий керівник – д.т.н., проф. Глоба Л.С.) та студента гр. ДС-51м Крилова А.В. (науковий керівник –д.т.н., проф. Ямненко Ю.С.) для участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2016/2017 навчальному році в галузі «Електроніка».

ВИСТУПИЛИ:

-     завідувач кафедри інформаційно-телекомунікаційних мереж, д.т.н., проф. Глоба Л.С.

-     в обговоренні прийняли участь д.т.н., проф. Уривський Л.О., к.т.н., проф. Якорнов Є.А.

УХВАЛИЛИ:

1.  Рекомендувати наукової роботи «Система розподіленої генерації мікрогрід із застосуванням технології IoT» авторів студента гр. ТС-32 Прокопця В.А. (науковий керівник – д.т.н., проф. Глоба Л.С.) та студента гр. ДС-51м Крилова А.В. (науковий керівник –д.т.н., проф. Ямненко Ю.С.) для участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2016/2017 навчальному році в галузі «Електроніка».

4.5. СЛУХАЛИ: Щодо рекомендації статті «Алгоритмы обнаружения сверхширокополосных сигналов неизвестной формы» автора Цуканова О. Ф. до видання в журналі «Наукові вісті НТУУ «КПІ»».

ВИСТУПИЛИ:

- заст. директора ІТС к.т.н., доц. Трубаров І.В.

- в обговоренні прийняли участь д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н., проф. Бунін С.Г.

УХВАЛИЛИ:

1.  Рекомендації статті «Алгоритмы обнаружения сверхширокополосных сигналов неизвестной формы» автора Цуканова О. Ф. до видання в журналі «Наукові вісті НТУУ «КПІ»».

 

4.6. СЛУХАЛИ: Про затвердження норми представництва делегатів на конференцію трудового колективу КПІ ім. Ігоря Сікорського від ІТС, а також визначити дату проведення  конференції трудового колективу ІТС в період з 20.02 до 17.03 2017р.

 

ВИСТУПИЛИ:

- заст. директора ІТС, заступник голови профбюро ІТС Мікляєв О.В.

 

УХВАЛИЛИ:

1.  Інформацію прийняти до відома.

2.  Рекомендувати 10 делегатів від професорсько-викладацького складу ІТС, 2 - від допоміжного складу ІТС та 3 - від студентів ІТС на конференцію трудового колективу КПІ ім. Ігоря Сікорського

3.  Дату конференції трудового колективу ІТС визначити у робочому порядку та повідомити працівникам ІТС.

 

Голова Вченої ради ІТС                                           М.Ю. Ільченко

 

Вчений секретар                                                        Р.Л. Новогрудська
Міжнародна діяльність_2016_v1.pptМіжнародна діяльність_2016_v1.ppt

  
12.12.2016​ПРОТОКОЛ № 11

На Вченій раді присутні члени Ради згідно „Листа присутності”, що додається до протоколу.

Порядок денний додається до протоколу.

1. СЛУХАЛИ: Наукові новини у сфері телекомунікацій. Асистент Штогрина О.С. доповіла про окремі публікації в журналі №11 2016року «Transactions on Visualization & Computer Graphics». Огляд включав наступну тематику: поняття доповненої, змішаної та віртуальної реальності, пристрої, що використовуються для їх створення, сфери їх застосувань, проблеми, що виникають при створенні аватарів для віртуальної реальності, способи та методи усунення спотворень на 3D-мешах.

ВИСТУПИЛИ: 

- в обговоренні прийняли участь акад. НАН України, д.т.н., проф. Ільченко М.Ю., д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н., проф. Романов О.І., д.т.н., проф. Глоба Л.С.

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію прийняти до відома.

2. СЛУХАЛИ:  Аналіз можливості набору в ІТС в 2017 році абітурієнтів на основі диплома молодшого спеціаліста. Перший заст. директора ІТС к.т.н., доц. Правило В.В. доповів про загальний алгоритм відбору абітурієнтів на основі диплому молодого спеціаліста, привів результати порівняльного аналізу навчального плану підготовки бакалаврів ІТС та молодших спеціалістів ККЗ, описав особливості та загальні проблеми, що можуть виникнути при наборі абітурієнтів на основі диплому молодшого спеціаліста.

ВИСТУПИЛИ: 

- в обговоренні прийняли участь акад. НАН України, д.т.н., проф. Ільченко М.Ю.,  д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н., проф. Глоба Л.С., к.т.н., доц. Явіся В.С., к.т.н., проф. Якорнов Є.А.

УХВАЛИЛИ: 

1. Розпочати підготовку до формування навчальних планів для студентів, зарахованих на основі дипломів диплома молодшого спеціаліста.

2. Відповідальним за методичну забезпечення навчального процесу на кафедрах підготувати рекомендації щодо формування навчальних планів для студентів, зарахованих на основі дипломів диплома молодшого спеціаліста.

3. Поточні справи.

3.1. СЛУХАЛИ: Підсумки першої атестації 2016/2017 навчального року і деякі питання з підготовки до зимової сесії.  Заст. директора ІТС к.т.н., проф. Якорнов Є.А. доповів про результати першої атестації 2016/2017 навчального року, привів порівняльний аналіз кількості атестованих та не атестованих студентів по факультетам КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО та порівняльний аналіз кількості не атестованих студентів на ІТС за останні три роки. Разом з тим, до відома членів Вченої ради було доведено інформацію про стан відвідання занять студентами ІТС, обговорено причини поганого навчання студентів, показано рейтинг викладачів факультету складений за критерієм якості проведення ними пар, обговорено результати таємного анкетування студентів 4-ого та 6-ого курсу (4 курс – 32 студенти, 6 курс – 22 студенти) факультету. На розгляд вченої ради запропоновано проект рішення про покращення рівня відвідування студентами ІТС пар.

ВИСТУПИЛИ: 

- в обговоренні прийняли участь д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н., проф. Глоба Л.С., студ. Піщальнікова Ю.В., студ. Гаврилюк В.В., к.т.н., доц.. Трубаров І.В., д.т.н., проф. Романов О.І.

УХВАЛИЛИ: 

1. Підтримати проект рішення про покращення рівня відвідування студентами ІТС занять.

2. Вивчити питання щодо доцільності та необхідності впровадження елементів дидактичного навчання при організації навчального процесу за очною формою навчання.

3.2. СЛУХАЛИ: Короткий аналіз рейтингу НПП ІТС за 2015/2016 н.р. Перший заст. директора ІТС к.т.н., доц. Правило В.В. доповів довів до відома присутніх інформацію про результати рейтингування НПП ІТС, місце, що займає ІТС та кожна з кафедр ІТС у загальному рейтингу університету,  зауваження, які були пред’явленні до рейтинг листів НПП ІТС.

ВИСТУПИЛИ: 

- в обговоренні прийняли участь акад. НАН України, д.т.н., проф. Ільченко М.Ю.

УХВАЛИЛИ: 

1. Аналіз рейтингів науково-педагогічних працівників у 2015/16 н.р. прийняти до відома.

2. Завідувачам кафедр провести аналіз підсумків рейтингування НПП та прийняти відповідні рекомендації.

3. Рекомендувати керівництву ІТС, завідувачам кафедр враховувати показники рейтингування науково-педагогічних працівників при плануванні кадрового забезпечення на новий 2017/2018 навчальний рік.

4. Завідувачам кафедр забезпечити достовірність інформації, що вводиться в АІС науково-педагогічними працівниками, організувати ретельну перевірку рейтинг-листів  до обговорення та затвердження на засіданнях кафедр; особливу увагу приділити виконанню умов щодо включення навчальної літератури, монографій до рейтинг-листів та співавторства.

3.3. СЛУХАЛИ: Перереєстрація членів секції IEEE «Communications» Ukraine.

ВИСТУПИЛИ: 

- завідувач кафедри інформаційно-телекомунікаційних мереж, д.т.н., проф. Глоба Л.С.

- в обговоренні прийняли участь акад. НАН України, д.т.н., проф. Ільченко М.Ю., д.т.н., проф. Уривський Л.О.

УХВАЛИЛИ: 

1. Виконати переєрестрацію членів IEEE для актуалізації секції “ComSoc Ukraine”.

3.4. СЛУХАЛИ: Щодо участі в конференції BlackSeaCom 2017.

ВИСТУПИЛИ: 

- завідувач кафедри інформаційно-телекомунікаційних мереж, д.т.н., проф. Глоба Л.С.

- в обговоренні прийняли участь акад. НАН України, д.т.н., проф. Ільченко М.Ю., проф. Уривський Л.О.

УХВАЛИЛИ: 

1. Розпочати роботи по підготовці матеріалів співробітниками, аспірантами та студентами ІТС для участі у конференції BlackSeaCom 2017.

3.5. СЛУХАЛИ: Підготовка до проведення конференції UkrMiCo-2017.

ВИСТУПИЛИ: 

- завідувач кафедри інформаційно-телекомунікаційних мереж, д.т.н., проф. Глоба Л.С.

 - в обговоренні прийняли участь акад. НАН України, д.т.н., проф. Ільченко М.Ю., д.т.н., проф. Уривський Л.О.

УХВАЛИЛИ: 

1. Розпочати роботи по підготовці до проведення конференції UkrMiCo-2017.

3.6. СЛУХАЛИ: Затвердження індивідуальних планів аспірантів першого року навчання.

ВИСТУПИЛИ: 

- завідувач кафедри телекомунікаційних систем Уривський Л.О., д.т.н., проф. Романов О.І.

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити індивідуальні плани аспірантів першого року навчання.

3.7. СЛУХАЛИ: Пропозиції кафедр щодо замовлення місць в докторантуру та аспірантуру з 2017 року.

ВИСТУПИЛИ: 

- заст. директора д.т.н., проф. Кравчук С.О., завідувач кафедри телекомунікаційних систем Уривський Л.О., завідувач кафедри інформаційно-телекомунікаційних мереж, д.т.н., проф. Глоба Л.С.

УХВАЛИЛИ: 

1. Надати до відділу аспірантури та докторантури КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО замовлення на 5 місць у аспірантуру з 2017 року.

3.8. СЛУХАЛИ: Про відрахування аспірантів кафедри Телекомунікацій 1-ого року навчання Кашуби С.В., Корсак В., Трача В.

 ВИСТУПИЛИ: 

- в.о. зав. кафедри телекомунікацій, к.т.н., доц. Явіся В.С.

- в обговоренні прийняли участь акад. НАН України, д.т.н., проф. Ільченко М.Ю., к.т.н., доц. Явіся В.С.

УХВАЛИЛИ: 

1. Відрахувати аспірантів кафедри Телекомунікацій 1-ого року навчання Кашубу С.В., Корсак В., Трача В. з аспірантури у зв’язку з тривалим науковим стажуванням за кордоном.


Голова Вченої ради ІТС                               М.Ю. Ільченко


Вчений секретар                               Р.Л. Новогрудська


  
31.10.201610

​На Вченій Раді присутні члени Ради згідно „Листа присутності”, що додається до протоколу.
Порядок денний додається до протоколу.

1. СЛУХАЛИ: Наукові новини у сфері телекомунікацій. Ст. викладач Авдєєнко Г.Л. доповів про окремі публікації в журналі №9 2016року «Communications». Огляд включав наступну тематику: концепція побудови майбутніх мереж стільникового зв’язку -  «3С», вирішення проблеми наявності міжстільникових завад в системах мобільного зв’язку наступних поколінь, створення повнодуплексної системи мобільного зв’язку, в якій передавальний та приймальний тракти як базової станції, так й мобільного терміналу одночасно працюють в одній й тій самій смузі радіочастот, питання повторного використання радіочастотного ресурсу в мережах стільникового зв’язку 4G за рахунок введення на базовій станції механізму вертикальної секторизації стільника. 
 
ВИСТУПИЛИ:
- в обговоренні прийняли участь акад. НАН України, д.т.н., проф. Ільченко М.Ю., д.т.н., проф. Уривський Л.О.
 

 

УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію прийняти до відома.
2. Україномовні анотації статей, які розглядалися на Раді,розташувати на сайті ІТС в розділі «Новини науки».

 

2. СЛУХАЛИ: Проект нових правил прийому в університет у 2017 р. Перший заст. директора ІТС к.т.н., доц. Правило В.В. доповів про ключові зміни Умов прийому до ВНЗ в 2017 році, а саме: максимально можливу кількість заяв для подання абітурієнтом, перелік конкурсних предметів в сертифікаті ЗНО, конкурсний бал, можливість дозарахування за державним замовленням, зарахування на 5 курс та склад робочої групи з розробки Правил прийому до НТУУ «КПІ» у 2017 році.

ВИСТУПИЛИ:
- в обговоренні прийняли участь акад. НАН України, д.т.н., проф. Ільченко М.Ю., д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н., проф. Глоба Л.С., к.т.н., проф. Якорнов Є.А.
 

 

УХВАЛИЛИ:
1. Рекомендувати робочій групі  з розробки Правил прийому до НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» у 2017 році включити до Правил такий пункт: «Прийом на навчання здійснювати в межах ліцензованого обсягу за спеціалізаціями, відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.»
2. Опрацювати питання стосовно поновлення роботи курсів довузівської підготовки на базі Інституту Телекомунікаційних Систем.
3. Д.т.н., проф. Уривському Л.О. продовжити роботу з представниками Радіотехнічного факультету та Факультету електроніки стосовно обговорення питання прийняття абітурієнтів до університету за спеціалізаціями.
4. Доручити першому заст. директора ІТС к.т.н., доц. Правилу В.В. сформувати Положення про фонд розвитку Інституту телекомунікаційних систем та в подальшому використовувати таке положення в рамках співпраці з компаніями.

 

3. Поточні справи.

3.1. СЛУХАЛИ: Програма проведення Інформаційного телекомунікаційного тижня в листопаді 2016 року. Перший заст. директора ІТС к.т.н., доц. Правило В.В. доповів про план заходів, які заплановані в рамках проведення Інформаційного телекомунікаційного тижня в листопаді 2016 року на базі Інституту телекомунікаційних систем. До переліку компаній, що прийматимуть участь у Інформаційному телекомунікаційному тижні включено: Alcatel nokia, Huawei, Lifecell, Kyivstar, VEGA telecom.
 
ВИСТУПИЛИ:
- в обговоренні прийняли участь акад. НАН України, д.т.н., проф. Ільченко М.Ю., д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н., проф. Глоба Л.С.
 

 

УХВАЛИЛИ:
1. Розширити перелік компаній з якими співпрацює Інститут телекомунікаційних систем.
2. Доручити д.т.н., проф. Глобі Л.С. та к.т.н., доц. Трубарову І.В. зв’язатися з представниками компанії Майкрософт для забезпечення їх участі у Інформаційному телекомунікаційному тижні, який буде проведений на базі Інституту телекомунікаційних систем у листопаді 2016 року.
3. Доручити першому заст. директора ІТС к.т.н., доц. Правилу В.В. сформувати програму проведення Інформаційного телекомунікаційного тижня та направити таку програму на кафедри для ознайомлення.
4. Завідувачам кафедр забезпечити присутність студентів, аспірантів, науково-педагогічних працівників кафедр на зустрічах запланованих в рамках проведення Інформаційного телекомунікаційного тижня.

 

3.2. СЛУХАЛИ: Затвердження ДОДАТКОВОЇ ПРОГРАМИ КАНДИДАТСЬКОГО ІСПИТУ ІЗ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 05.12.02 –  ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА МЕРЕЖІ аспіранта Пєшкіна Антона Михайловича (кафедра ТС).

ВИСТУПИЛИ:
- завідувач кафедри телекомунікаційних систем, д.т.н., проф. Уривський Л.О.
 

 

УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити ДОДАТКОВУ ПРОГРАМУ КАНДИДАТСЬКОГО ІСПИТУ ІЗ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 05.12.02 –  ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА МЕРЕЖІ аспіранта Пєшкіна Антона Михайловича.

 

3.3. СЛУХАЛИ: Затвердження тем наукових досліджень магістрів 1-ого курсу 2016-2018 років навчання.

ВИСТУПИЛИ:
- перший заст. директора ІТС к.т.н., доц. Правило В.В.
 

 

УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити теми наукових досліджень магістрів 1-ого курсу 2016-2018 років навчання.
3.4. СЛУХАЛИ: Про відрахування аспірантів кафедри Телекомунікацій 2-ого року навчання Синепольского Ю.В. та 1-ого року навчання Воловика А.О.

 


 ВИСТУПИЛИ:
- в.о. зав. кафедри телекомунікацій, к.т.н., доц. Явіся В.С.
- в обговоренні прийняли участь акад. НАН України, д.т.н., проф. Ільченко М.Ю., к.т.н., доц. Явіся В.С.
 
УХВАЛИЛИ:
1. Відрахувати аспірантів кафедри Телекомунікацій 2-ого року навчання Синепольского Ю.В. та 1-ого року навчання Воловика А.О. з  аспірантури у зв’язку зі скрутним фінансовим становищем їх сімей.
 
3.5. СЛУХАЛИ: Про завершення практичних дій по конференції UkrMiCo-2016 та початок підготовки до конференції UkrMiCo-2017. Серед основних результатів проведення конференції UkrMiCo-2016 слід відзначити: 66 статей учасників конференції рекомендовано до опублікування у IEEE Digital Library, 10 – до опублікування у журналі «Information & Telecommunication Sciences».

ВИСТУПИЛИ:
- завідувач кафедри інформаційно-телекомунікаційних мереж, д.т.н., проф. Глоба Л.С., завідувач кафедри телекомунікаційних систем, д.т.н., проф. Уривський Л.О.
 
- в обговоренні прийняли участь акад. НАН України, д.т.н., проф. Ільченко М.Ю., д.т.н., проф. Уривський Л.О., д.т.н., проф. Глоба Л.С., заст. директора з наукової роботи ІТС, д.т.н., проф. Кравчук С.О.
 

 

УХВАЛИЛИ:
1. Відобразити на сайті Інституту телекомунікаційних систем підсумкову інформацію про результати проведення конференції UkrMiCo-2016.
2. Підготувати збірник матеріалів конференції UkrMiCo-2016.
3. Змінити на сайті конференції UkrMiCo-2016 інформацію про адресу електронної пошти конференції стосовно UkrCon.
4. Розпочати роботи по підготовці до проведення конференції UkrMiCo  2017.

 

3.6. СЛУХАЛИ: Про участь студентів ІТС у розширені співпраці із компанією Huawei.

ВИСТУПИЛИ:
- акад. НАН України, д.т.н., проф. Ільченко М.Ю., заст. директора ІТС, к.т.н., проф. Якорнов Є.А.
 

 

УХВАЛИЛИ:
1. Рекомендувати шість студентів від факультету для прийняття участі в конкурсі оголошеному компанією Huawei.

Голова Вченої ради ІТС                                  М.Ю. Ільченко
Вчений секретар                                  Р.Л. Новогрудська

 

  
06.04.20164

ВИТЯГ

з протоколу засідання Вченої ради

Інституту телекомунікаційних систем

НТУУ «КПІ»

№ 4 від “06” квітня 2016 р.

 

ПРИСУТНІ:

проф. Уривський Л.О. – заступник Голови Вченої ради ІТС;

Підгурська Т.В. – секретар Вченої ради;  

члени Вченої ради ІТС:

проф. Глоба Л.С., проф. Кравчук С.О., Лазоренко О.П., Мікляєв О.В.,
доц. Мошинська А.В., доц. Правило В.В., проф. Романов О.І., Солянікова В.Ю.,  доц. Явіся В.С., проф. Якорнов Є.А.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.    Обговорення пропозицій щодо перейменування Національного технічного університету України «Київський політехнічний Інститут».

Інформація заступника Голови Вченої ради ІТС проф. Уривського Л.О.

 

СЛУХАЛИ:

Інформацію заступника Голови Вченої ради ІТС проф. Уривського Л.О.

щодо пропозицій до перейменування Національного технічного університету України «Київський Політехнічний Інститут» («КПІ»).

 

ВИСТУПИЛИ:

Підгурська Т.В., проф. Глоба Л.С., проф. Кравчук С.О., проф. Романов О.І., Лазоренко О.П.

 

УХВАЛИЛИ:

Враховуючи те, що НТУУ «Київський політехнічний інститут» є всесвітньо відомим брендом, який асоціюється з якісною освітою та результативною наукою, шануючи видатний внесок І.Сікорського в розвиток світової авіації, поважаючи діючу офіційну назву Університету, яка відповідає вимогам чинного законодавства стосовно статусу національного ВНЗ

Вчена рада ІТС НТУУ «КПІ» ПОСТАНОВЛЯЄ:

1.    Перенести обговорення питання щодо обрання нової назви для НТУУ «КПІ» до появи офіційних законодавчих підстав в частині ліквідації статусу існуючих національних ВНЗ.

 

 

Голова Вченої ради ІТС                                                  М.Ю. Ільченко

 

Секретар Вченої ради                                                    Т.В. Підгурська 

  
29.02.20162

Проект рішення Вченої ради ІТС від 29.02.16р.

щодо підсумків наукової та іноваційної діяльності ІТС за 2015 р. та завдання на 2016 рік


Заслухавши та обговоривши звіт заступника з наукової роботи Кравчука С.О. Вчена рада відзначає, що в 2015 р. зусиллями всього колективу вчених, науково-технічних працівників, викладачів і студентів ІТС було виконано та забезпечено отримання позитивних результатів наукової та інноваційної діяльності інституту.

Так, згідно результатів аналізу питомих показників структурних підрозділів НТУУ «КПІ» щодо середнього рівня показників по університету  можна констатувати, що ІТС як підрозділ університету має суттєві досягнення щодо наукової та інноваційної роботи по наступних напрямах (показник ІТС/усереднений показник по університету):

-       співвідношення спеціального фонду до загального (3/1);

-       договірна тематика (2000/500);

-       валютні надходження (800/320);

-       публікації в науково метричних базах (0,85/0,5);

-       публікації у фахових виданнях (1,6/1);

-       монографії (330/60);

-       участь студентів у виконанні НДР (з оплатою) (1,4/0,5);

-       переможці у Всеукраїнських і Міжнародних конкурах НДР (2/0,5);

-       продані ліцензії (1,8/0,15);

-       охоронні документи (16/6);

-       Лауреати Державних премій України (1);

-       захист кандидатських дисертацій (6/5);

-       захист докторських дисертацій (1);

Однак, по ряду показників ІТС має відставання, а саме по напрямах:

-       обсяги в Науковому парку (10/100);

-       невисокий рейтинг Webometric.

 

Вчена рада рекомендує утримати і розвинути досягнуті показники, а також виправити показники відставання з їх подальшим покращенням. Для цього Вчена рада визначає такі основні завдання щодо наукової та інноваційної діяльності ІТС на 2016 р.:

 1. З питань підготовки наукових кадрів:

- посилення дослідницької складової в навчальних планах для магістрів, спеціалістів та бакалаврів із залученням їх до виконання НДР, освоєння нових перспективних наукових напрямів, методів досліджень;

- участь студентів і молодих вчених у конкурсах наукових студентських робіт у рамках підготовки магістерських дисертацій з наступним переходом до участі в конкурсах на бюджетне фінансування, або на виконання госпдоговірних тем, а також здачею кандидатських іспитів і вступом до аспірантури при наявності публікацій у науково-технічних журналах;

- нарощувати підготовку кандидатів і докторів технічних наук, підвищувати ефективність наукового керування аспірантами, проведення міжкафедральних наукових семінарів;

- сприяти творчій діяльності молоді, ініціативам і справам Ради молодих учених університету;

- заохочувати студентів до участі в конференціях молодих вчених та студентів, провести в ІТС паралельно з ПТ-16 Восьму Міжнародну науково-технічну конференцію студентів та аспірантів «Перспективи розвитку інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем»;

- сприяти заохочуванню та створювати різні форми мотивацій для студентів щодо наукової діяльності (зокрема, нагороди, грамоти, подяки та ін.), виховувати повагу до науково-дослідної роботи;

- активізувати робот по формуванню наукового резерву з метою визначення майбутніх аспірантів та тем їхніх дисертацій ще на етапі магістерської підготовки;

- збільшити прийом до магістратури студентів з інших навчальних закладів для підвищення конкуренції серед студентів та збільшення мотивованих магістрів.

2. З питань формування та виконання наукової тематики:

– спрямування держбюджетних та ініціативних науково-дослідних робіт на вирішення затребуваних економікою країни завдань, зокрема на наукове супроводження оборонно-промислового комплексу держави;

– пріоритетна підтримка договірної тематики з вирішення проблем імпортозаміщення та енергоефективності;

– виведення результатів наукових розробок університету на закордонні ринки, участь у міжнародних конкурсах на отримання грантів на виконання науково-технічних досліджень, зокрема у проектах Європейського Союзу за програмою “Горизонт 2020”;

– розширення співпраці з науковими установами Національної та галузевих академій наук України з метою спільного виконання проектів, висвітлення отриманих результатів досліджень у міжнародних наукових виданнях;

– популяризацію наукових та інноваційних розробок університету через збільшення кількості виставкових заходів, публікацій у ЗМІ, проведення презентацій та круглих столів.

3. З питань інноваційної діяльності:

– оцінювання результатів наукових досліджень на предмет доцільності набуття  на них прав інтелектуальної власності; розробка і застосування у практичній діяльності нових процедур оформлення прав на об’єкти права інтелектуальної власності (ОПІВ), наприклад, у режимі комерційної таємниці, по­становки їх на баланс та надання права на використання таких ОПІВ під час укладання ліцензійних договорів;

– здійснення пошуку замовників інноваційної продукції університету з використанням напрацьованих можливостей і досвіду Наукового парку “Київська політехніка”, механізмів комерціалізації наукових знань та ОПІВ;

– виконання інноваційних розробок на замовлення іноземних партнерів за умов збереження прав на ОПІВ за НТУУ “КПІ”;

4. З питань покращення позицій університету в світових і вітчизняних рейтингах:

- збільшення наукових публікацій співробітників ІТС в журналах і матеріалах конференцій, що входять до міжнародних наукометричних баз даних (Scopus, Web of Science та ін.), а також здійснення організаційних і методичних заходів з метою збільшення цитованості наукових видань праць учених інституту;

- прийняти участь в міжнародних науково-технічних конференціях;

- підвищення публікаційної активності усіх науково-викладацьких співробітників.

5. Для подальшого розвитку наукового середовища університету:

- участь у формуванні змісту та обговоренні проектів нормативних документів МОН України і підготовка відповідних наказів по університету щодо імплементації законів України «Про вищу освіту» і «Про наукову і науково-технічну діяльність»;

- максимальне сприяння модернізації матеріально-технічної, науково-інформаційної та лабораторної бази, розвиток інформаційно-телекомунікаційної мережі ІТС;

- здійснення заходів щодо інформаційної підтримки та актуалізації інформації веб-сайту ІТС, особливо щодо науково-інноваційної роботи.

  
25.01.20161

Проект рішення Вченої ради ІТС від 25.01.16р.
з питання перспективного розвитку ІТС за напрямом електронного керування та наповнення сайтів

 

Визнати роботу з боку керівництва інституту та кафедр щодо своєчасного наповнення та оновлення інформації електронного кампусу та веб-сторінок ІТС і кафедр недостатньо активною.

Першому заступнику директора ІТС:

    проаналізувати діяльність працівників ІТС, яким раніше прийнятими рішеннями та розпорядженнями були доручені окремі питання ведення сайтів ІТС в цілому та кожного підрозділу окремо;

    підготувати та представити на засіданні Вченої ради ІТС в лютому місяці 2016р. загальне рішення щодо організації ведення сайтів (з прізвищами відповідальних осіб, їх обов’язками, проектом “Положення про порядок ведення сайтів ІТС та електронного кампусу інституту”);

    особисто організувати роботу з ведення сайтів кафедр та ІТС призначеними працівниками новою актуальною інформацією та видалення застарілої інформації;

    періодично проводити моніторинг та аналіз стану наповненості та актуальності інформації веб-сторінок та щоквартально інформувати про це Вчену раду ІТС.

Завідувачам кафедр:

    до 05.02.16р. проаналізувати актуальність інформації, яка розміщена на веб-сторінках кафедр та за необхідності оновити її;

    терміново (до 15.02.16р.) розмістити на сайтах кафедр інформацію щодо нової спеціальності та спеціалізацій переліку 2015 року, а також інформації для вступників на 1-й та 5-й курси;

    щоквартально розглядати на засіданнях кафедр стан їхніх сайтів та викладення на них необхідної інформації;

    активізувати роботу щодо наповнення електронного кампусу науково-педагогічними працівниками кафедр.

  
21.12.201511

1. Інформація прийнята до відома.

2. В напрямки подальшої діяльності додати наступні: Nokia, Alkatel, УкрКон,Rohde-Schwarz.


  
21.12.201511

На підставі результатів голосування ухвалити на заміщення посади доцента: Созонник Г.Д., Трубарова І.В., Міночкіна Д.А., 

посади старшого викладача: Новогрудську Р.Л.​
  
21.12.201511

Затвердити напрями наукових досліджень магістрів 5-го курсу ІТС.​