Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
  
Текст
  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Доповідь молодого вченого про стан науки.
Доповідач: Курдеча В.В.

2. Результати другої атестації та хід підготовки до зимової сесії.
Доповідач: Якорнов Є.А.

3. Про основні результати міжнародної діяльності.
Доповідач: Трубаров І.В.

3. Поточні справи
3.1. Про зміни у стратегіях прийому та підготовки магістрів набору 2017 року.
Доповідач: Правило В.В.

3.2. Пропозиція по реалізації рекомендацій методичного відділу до виконанню розділу магістерської роботи зі стартапами.
Доповідач: Правило В.В.

3.3. Конкурсні справи на заміщення посади: Терновой М.Ю., Алєксєєв М.О., Максимов В.В.
Доповідач: Правило В.В.

3.4. Про рекомендацію наукової роботи «Система розподіленої генерації мікрогрід із застосуванням технології IoT» авторів студента гр. ТС-32 Прокопця В.А. (науковий керівник – д.т.н., проф. Глоба Л.С.) та студента гр. ДС-51м Крилова А.В. (науковий керівник –д.т.н., проф. Ямненко Ю.С.) для участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2016/2017 навчальному році в галузі «Електроніка».
Доповідач: Глоба Л.С.

3.5. Щодо рекомендації статті «Алгоритмы обнаружения сверхширокополосных сигналов неизвестной формы» автора Цуканова О. Ф. до видання в журналі «Наукові вісті КПІ ім. Ігоря Сікорського».
Доповідач: Трубаров І.В.

3.6. Про затвердження норми представництва делегатів на конференцію трудового колективу КПІ ім. Ігоря Сікорського від ІТС, а також визначити дату проведення  конференції трудового колективу ІТС в період з 20.02 до 17.03 2017р.
Доповідач: Мікляєв О.В.

Голова Вченої ради ІТС                                  М.Ю. Ільченко
Вчений секретар                                            Р.Л. Новогрудська

  
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Наукові новини у сфері телекомунікацій.
Доповідач: Штогрина О.С.

2. Аналіз можливості набору в ІТС в 2017 році абітурієнтів на основі диплома молодшого спеціаліста.
Доповідач: Правило В.В.

3. Поточні справи.

3.1. Підсумки першої атестації 2016/2017 навчального року і деякі питання з підготовки до зимової сесії.  
Доповідач: Якорнов Є.А. 

3.2. Короткий аналіз рейтингу НПП ІТС за 2015/2016 н.р.
Доповідач: Правило В.В.

3.3. Перереєстрація членів секції IEEE «Communications» Ukraine.
Доповідач: Глоба Л.С.

3.4. Щодо участі в конференції BlackSeaCom 2017.
Доповідач: Глоба Л.С.

3.5. Підготовка до проведення конференції UkrMiCo-2017.
Доповідачі: Глоба Л.С., Уривський Л.О., Кравчук С.О.

3.6. Затвердження індивідуальних планів аспірантів першого року навчання.
Доповідач: Уривський Л.О., Романов О.І.

3.7 Пропозиції кафедр щодо замовлення місць в докторантуру та аспірантуру з 2017 року.
Доповідачі: Кравчук С.О., Уривський Л.О., Глоба Л.С.

3.7. Про відрахування аспірантів кафедри Телекомунікацій 1-ого року навчання Кашуби С.В., Корсак В., Трача В.
Доповідач: Явіся В.С.


Голова Вченої ради ІТС                               М.Ю. Ільченко
Вчений секретар                               Р.Л. Новогрудська

  

​ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
 
1. Наукові новини у сфері телекомунікацій.
Доповідач: Авдєєнко Г.Л.
 
2. Проект нових правил прийому в університет у 2017 р.

    Доповідач: Правило В.В.
3. Поточні справи:
3.1. Програма проведення Інформаційного телекомунікаційного тижня в листопаді 2016 року.
 Доповідачі: Правило В.В., Уривський Л.О., Трубаров І.В.
 
3.2. Затвердження ДОДАТКОВОЇ ПРОГРАМИ КАНДИДАТСЬКОГО ІСПИТУ ІЗ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 05.12.02 –  ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА МЕРЕЖІ аспіранта Пєшкіна Антона Михайловича (кафедра ТС).
Доповідач: Уривський Л.О.
 
3.3. Затвердження тем наукових досліджень магістрів 1-ого курсу 2016-2018 років навчання.
Доповідач: Правило В.В. 
 
3.4. Про відрахування аспірантів кафедри Телекомунікацій 2-ого року навчання Синепольского Ю.В. та 1-ого року навчання Воловика А.О.
Доповідач: Явіся В.С. 
 
3.5. Про завершення практичних дій по конференції UkrCon-2016 та початок підготовки до конференції UkrMiCo-2017.
Доповідач: Уривський Л.О.
 
3.6. Про участь студентів ІТС у розширені співпраці із компанією Huawei.
Доповідачі: Якорнов Є.А., Трубаров І.В.
 
Голова Вченої ради ІТС                                           М.Ю. Ільченко
Вчений секретар                                                     Р.Л. Новогрудська
  

З метою заохочення дослідницької діяльності серед викладачів університету щорічно проводиться конкурс «Викладач-дослідник» та «Молодий викладач-дослідник», а також «Лідер року». Вже традиційно ІТС посідає чільне місце серед переможців щорічного конкурсу «Викладач-дослідник» та «Молодий викладач-дослідник», в якому приймають участь викладачі зі всього КПІ.

В цьому році було обрано 50 переможців,  серед яких варто відзначити проф. Глобу Л.С., проф. Уривського Л.О., проф. Кравчука С.О. в номінаціях  «Викладач-дослідник». Що не менш важливо, активну позицію  також займають молоді вчені, вихованці ІТС, які під керівництвом своїх досвідчених керівників також виборили перемогу в номінації «Молодий викладач-дослідник», зокрема: с.н.с.Новогрудська Р.Л., с.н.с. Кот Т.М., асист. Штогріна О.С.

 CIMG1211.JPG  CIMG1212.JPG


            Академік НАНУ, проф. Ільченко М.Ю. вітає проф. Кравчука С.О. та проф. Глобу Л.С.

CIMG1213.JPG CIMG1214.JPG 
 
                 Вручення дипломів с.н.с.Новогрудській Р.Л., асист. Штогріній О.С.

 

Колектив ІТС вітає своїх кращих викладачів!

Після урочистої частини 28.03.2016 лекція проф. Мачуйського Євгена Андрійовича на тему: «Єдиний підхід до трактування фізичних констант».

CIMG1233.JPG CIMG1231.JPG 
                Лекція проф. Мачуйського Євгена Андрійовича
 

Як пов’язані між собою “Кіт Шредінгера”, випромінювання чорного тіла та різні константи, включаючи сталу Больцмана, Авогадро, Планки та ін.? Цими та іншими не менш цікавими результатами багаторічних досліджень поділився професор Мачуйський Євген Андрійович.

Третя частина вченої ради була присвячена розгляду поточних запитань із життя Інституту. Варто окремо відзначити одне із питань,  а саме щодо «Посилення профорієнтованої діяльності серед абітурієнтів», в розгляді якого прийняли участь як студенти так і викладачі. Прийняті такі рішення:

1.   зробити масимально сучасним,  привабливим сайт факультету із постійним оновленням інформації;

2.   ініціювати створення робочих груп студентів, які поширюватимуть інформаційні дані, агітаційні відео-ролики тощо про ІТС в соціальних мережах;

3.   в майбутньому створити базу даних успішних школярів, які відзначилися перемогами на різних заходах (олімпіадах, наукових роботах, конкурсах) та проводити агітаційно-роз’яснювальну роботу.

25.03.2016 в 30му корпусі був День відкритих дверей, в якому прийняло участь 18 майбутніх абітурієнтів.


  
1. Доповідь на тему: "Єдиний підхід до трактування фізичних констант".
​​Доповідач: Мачуський Є.А.
2. Актуальні завдання  навчально-методичної діяльності. Профорієнтована діяльність серед абітурієнтів.
Доповідач: Правило В.В.
3. Поточні справи
3.1. Стан підготовки проведення наукових конференцій.
Доповідач: Кравчук С.О.
3.2. Затверждення складу членів відділення ГФОГП (Громадське формування по охороні громадського порядку) ІТС
Доповідач: Якорнов Є.А.
3.3. Затвердження тем наукових досліджень заочних магістрів 1-го курсу.
Доповідач: Підгурська Т.В.


  
1. Підсумки наукової та інноваційної діяльності ІТС в 2015 р. та завдання на 2016 рік.
​Доповідач: Кравчук С.О.
2. Поточні справи​
2.1. Затвердження програм комплексного фахового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра/спеціаліста за спеціалізаціями та програми додаткового вступного випробування.
Доповідач: Правило В.В.
2.2. Про затвердження звіту стипендіата Кабміна с.н.с. кафедри інформаційно-телекомунікаційних мереж Новогрудської Р.Л.
Доповідач: Новогрудська Р.Л.
2.3. Про затвердження тем дисертаційних робіт аспірантів ІТС.
 Доповідач: Підгурська Т.В.

 ​


  

1. Питання перспективного розвитку ІТС за напрямами електронного керування та наповнення сайтів, господарської діяльності.
​Доповідачі:  Правило В.В., Мікляєв О.В.                             
2. Поточні справи
2.1. Аналіз виконаних завдань щодо переходу ІТС на підготовку фахівців за новою спеціальністю та новими спеціалізаціями кафедр.
Доповідач: Правило В.В.

2.2. Затвердження норм представництва делегатів від кафедр на конференцію трудового колективу інституту та визначити дату проведення конференції трудового колективу інституту.
​Доповідач: Мікляєв О.В.  

1.Доповідь молодого вченого про стан науки.​
​Доповідач: Мошинська А.В. 
2.Про основні результати міжнародної діяльності.
Доповідач: Трубаров І.В. 
3. Поточні справи 
3.1. Про основні результати двох атестацій та хід підготовки до зимової сесії.
Доповідач: Якорнов Є.А. 
3.2. Конкурсні справи на заміщення посади: Созонник Г.Д., Трубаров І.В., Міночкін Д.А., Новогрудська Р.Л. 
Доповідач: Правило В.В.
3.3. Затвердження напрямів наукових досліджень магістрів 5-го курсу ІТС.
Доповідач: Підгурська Т.В.