Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
ХІІІ МНТК "Перспективи телекомунікацій 2019" і ХІ "ПРІТС-2019"

Шановні колеги!

ХIІІ Міжнародна Науково-технічна Конференція "ПЕРСПЕКТИВИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 2019" відбулась

15.04-19.04.2019 р. на базі Інституту телекомунікаційних систем та НДІ телекомунікацій КПІ ім.Ігоря Сікорського

за адресою: пров. Індустріальний буд. 2, корп. 30, м. Київ, Україна, 03056.


ПРЕЗЕНТАЦІЇ МНТК ПТ-2019 та ПРІТС-2019


Збірник матеріалів конференції ПТ 2019 ЕЛ.rarЗбірник матеріалів конференції ПТ 2019 ЕЛЕКТРОННИЙ.rar

Збірник матеріалів конференції ПТ 2019 ISSN рrint.rarЗбірник матеріалів конференції ПТ 2019 ISSN рrint.rar

   ПРОГРАМА МНТК ПТ-2019 та ПРІТС-2019


Секції конференції:

1. Достовірне передавання сигналів та інформації в телекомунікаційних системах.
2. Засоби телекомунікацій та кабельні системи і технології.
3. Технології транспортних телекомунікаційних систем та мережні технології.
4. Безпроводові телекомунікаційні системи та технології, системи 5G, Інтернет речей.
5. Інформаційні технології в телекомунікаціях.
6. Сенсорні мережі та прикладні аспекти застосування телекомунікаційних технологій.
7. Системна й програмна інженерія інфокомунікацій.
8. Семінар: Modern information and telecommunication trends (спілкування виключно на англійській мові).
ВИСТАВКА: Інноваційні розробки учасників конференції.
 
РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ – УКРАЇНСЬКА, РОСІЙСЬКА, АНГЛІЙСЬКА
 

На базі Міжнародної Науково-технічної Конференції "ПЕРСПЕКТИВИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ"  щороку починаючи з 2009, проводиться
Міжнародна
науково-технічна конференція студентів та аспірантів «Перспективи розвитку інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем».


16.04.2019 р.
Відкриття та Пленарні засідання
ХІІІ Міжнародної науково-технічної
конференції «Перспективи телекомунікацій»

На відкритті конференції виступили з привітаннями:

 


Проректор з наукової роботи Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут",  академік НАНУ, д.т.н., професор

Ільченко Михайло Юхимович


П_СНИ.jpg

Керівник радіоклубу “Політехнік”,
старший викладач кафедри Інженерної екології Інституту енергозбереження та енергоменеджменту
Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"

Сергієнко
Микола Іванович
Почесні гості конференції:


Д.фіз.-мат. н. (Нью-Йорк, США)
СПАРАВАЛО Мирослав Костович

Від Telco Service Engineer, BICS, Infopulse, Україна:
УЛАНОВ Павло Сергійович;  ШЕВЧЕНКО Ігор Іванович

Від Міжрегіональної академії управління персоналом:
д.т.н., проф. ЛІСОВСЬКИЙ Петро Миколайович

Від Національного центру України випробування космічних засобів Державного космічного агентства:
КАПШТИК Сергій Володимирович; ПРИСЯЖНИЙ Володимир Ілліч

Від Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара:
к.т.н., доц. ЛАБУТКІНА Тетяна Вікторівна

Від Вінницького національного технічного університету:
д.т.н., проф. КИЧАК  Василь Мартинович; к.т.н., доц. ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ Микола Володимирович
 
Від Військового інституту телекомунікацій та інформатизації :
с.н.с. МАЛЬЦЕВА Ірина Робертівна; д.т.н., проф. РОМАНЮК Валерій Антонович

Від НЦ «Альмадавир», ООО «Софтим»:
к.т.н. ШАРКО Вадим Павлович; к.ф.-м.н. ЦУЛАЯ Анатолій Важевич;  ПАРШИН Олег Георгійович

Від Радіотехнічного клубу “Політехнік”  КПІ ім. Ігоря Сікорського (UT7UZA)
ЖУК Анатолій Миколайович; БОБРОВ Віктор Леонідович (ООО "ВЕНБЕСТ");

Від компанії ТОВ “Ріг Експерт Україна”:
АНТОНОВ Олександр Михайлович; 
 ШУМАН Олег Володимирович;  ЯКОВЛЄВ Олексій Євгенійович

Від компанії ТОВ “Virial”:
ДЖУЛАЙ Володимир Миколайович; ПРИЛІПКО Олександр  Сергійович; СКРИПНИК Іван Дмитрович

Гості, з інших областей України:
ЧЛІЯНЦ Георгій Артемович        (Спілка журналістів, м. Львів)
ЄРМАЧКОВ Вячеслав Іванович   (Музей військ зв’язку Збройних сил України, м. Полтава )
ЛАВРЕКА Микола Михайлович (Ізмаїльська станція юних техніків (Одеська область)

 

 
ВИСТАВКА " Інноваційні розробки учасників конференції ПТ-2019"
 

П_МЕИ док.jpg Вист 4.jpg Вист 3.jpg Вист 5.jpg
Вист 2.jpg 
Вист РА 3.jpgВист РА 1.jpg  Вист РА 2018.jpg

Вист РА 7.jpg  Вист РА 8.jpg  Вист РА 10.jpg  Вист РА 4.jpg
Вист риг експ.jpgВист риг експ 3.jpg 
 
 
На пленарних засіданнях виступили:
 


П1 Уланов.jpg
​Уланов П.С.
(Telco Service Engineer, BICS, Infopulse, Україна)
IOT СЬОГОДЕННЯ
П2 Антонов.jpg
Яковлєв О.Є., Сергієнко М.І., Літвінов С.І., Антонов О.М.
(RigExpert, КПІ ім. Ігоря Сікорського)
АНАЛІЗАТОРИ RIGEXPERT - НАДІЙНИЙ ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ВИМІРУ ПАРАМЕТРІВ І НАЛАШТУВАННЯ АНТЕННО-ФІДЕРНИХ СИСТЕМ, ФІЛЬТРІВ ТА КОАКСІАЛЬНИХ ЛІНІЙ. ІНОВАЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ АНТЕННИХ АНАЛІЗАТОРІВ ВІД КОМПАНІЇ RIGEXPERT УКРАЇНА.
П2 Осипчук.jpg
Осипчук С.О., Мошинська А.В., Кіращук В.В.
(Інститут телекомунікаційних систем КПІ ім. І. Сікорського, Украина)
ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ РІШЕНЬ ПЕРЕДАВАННЯ
ІНФОРМАЦІЇ В ТЕХНОЛОГІЯХ ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ


П2 Трубин.jpg 
​Trubin A. A.
(Institute of Telecommunication Systems,
Іgor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, Ukraine)
CALCULATION PARAMETERS OF ADD-DROP
FILTERS ON OPTICAL MICRORESONATORS
 
П3 Лисенко.jpg
​Явіся В.С., Лисенко О.І., Алексеева І.В., Тачиніна О.М.
(Інститут телекомунікаційних систем КПІ ім. І. Сікорського, Украина;
Національний авіаційний університет, Україна)
ПІДХІД ДО ПОБУДОВИ КОСМІЧНОГО СЕГМЕНТУ
СИСТЕМИ СУПУТНИКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ CLEAR SPASE

П2 Бугаєнко.jpg
​Ляшенко А.В., Бугаєнко Ю.М.
(Інститут телекомунікаційних систем КПІ ім. І. Сікорського, Украина)
МЕТОД КЛАСТЕРИЗАЦІЇ ДЛЯ ОБРОБКИ ВЕЛИКИХ ОБСЯГІВ ДАНИХ
П4 Капштик.jpg
​Ильченко М.Е., Нарытник Т.Н., Присяжный В.И.,
Капштык С.В., Матвиенко С.А.
(Інститут телекомунікаційних систем КПІ ім. І. Сікорського, Украина;
Национальный центр управления и испытания космических средств,
Государственное космическое агентство Украины;
Научно-производственный комплекс «Курс»)
СПУТНИКОВАЯ НИЗКООРБИТАЛЬНАЯ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ
П2 Лісовський.jpg
​Лісовський П.М.

(Кафедра конституційного права, теорії та історії держави і права
Міжрегіональної академії управління персоналом, м. Київ, Україна)

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КВАНТОЛОГІЇ У СИСТЕМІ ЦИФРОВИХ КОМУНІКАЦІЙ СУЧАСНОГО КІБЕРПРОСТОРУ:
ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ
П5 Лабуткина.jpg
​Лабуткина Т.В.
, Саенко И.А.
(Днипровский национальный университет имени Олеся Гончара, Украина)
ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ СПУТНИКОВОЙ
СЕТИ КОММУТАЦИИ ПАКЕТОВ КЛАСТЕРНОГО ТИПА

П2 Романов.jpg
​Романов О.І., Нестеренко М.М., Фесьоха Н.О.
(Інститут телекомунікаційних систем КПІ ім. І. Сікорського, Украина;
Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації ім. Героїв Крут)
ВІРТУАЛІЗАЦІЯ ЯК СПОСІБ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ

 
 П2.jpg
П1.jpg 
 
17.04.2019 р.
засідання секцій №  1, 4, 6, 7, Seminar
XІII Міжнародної науково-технічної
конференції «Перспективи телекомунікацій»

Засідання Секції №1 Достовірне передавання сигналів та інформації в телекомунікаційних системах.
(головуючий  д.т.н., проф. Уривський Л.О.)
Краща доповідь:
Максимов В.В. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВЕРХНЬОЇ МЕЖІ КІЛЬКОСТІ БАГАТОТОЧКОВИХ РЕТРАНСЛЯТОРІВ ПРОТОКОЛУ OLSR.

 
Засідання Семінар: Modern information and telecommunication trends.
(головуюча Назаренко О.І.
)
Краща доповідь:
Trokhymenko D.V., Kurdecha V.V. SECURING INTERNET OF THINGS DATA.

С1 4.jpgС1 3.jpg
С1 1.jpgС1 5.jpg
С1 6.jpgС1 7.jpg

Засідання Секції №4 Безпроводові телекомунікаційні системи та технології, системи 5G, Інтернет речей.
(головуючий  д.т.н., проф. Кравчук С.О.)
Краща доповідь:
Солодовник В.І., Науменко М.І. МЕТОДИ ПРОСТОРОВО-ЧАСОВОГО БЛОЧНОГО КОДУВАННЯ З ІНДЕКСНОЮ МОДУЛЯЦІЄЮ ПІДНЕСУЧИХ OFDM ДЛЯ ЧАСТОТНО-СЕЛЕКТИВНИХ ТА НЕСТАЦІОНАРНИХ КАНАЛІВ БЕЗПРОВОДОВОГО ЗВ’ЯЗКУ.

Засідання Секції №7 Системна й програмна інженерія інфокомунікацій.
(головуючий  к.т.н.,доц. Міночкін Д.А.)
Краща доповідь:
Войнова К. К., Міночкін Д.А. ВИКОРИСТАННЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО МЕТОДУ ПЕРЕДАЧІ ОБСЛУГОВУВАННЯ В СИСТЕМАХ МОБІЛЬНОГО ЗВЯ’ЗКУ 5G.

С4 2.jpgС4 1.jpg
С4 3.jpgС4 4.jpg
С4 5.jpgС4 6.jpg

Засідання Секції №6 Сенсорні мережі та прикладні аспекти застосування телекомунікаційних технологій.
(головуючий  д.т.н., проф. Лисенко О.І.)
Кращі доповіді:
Квашенко Л.О., Кононова І.В. АНАЛІЗ МЕТОДІВ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЕНЕРГІЇ В БЕЗДРОТОВИХ СЕНСОРНИХ МЕРЕЖАХ.
Cлободяник В.А., Лисенко О.І. ЗАДАЧА УПРАВЛІННЯ РУХОМИМИ ЗАСОБАМИ ДЛЯ РОЗВІДКИ ТА МОНІТОРИНГУ РАДІАЦІЙНОЇ, ХІМІЧНОЇ, БІОЛОГІЧНОЇ ОБСТАНОВКИ.

С6 3.jpg                      С6 4.jpg
 
С6 1.jpgС6 2.jpg 
 
 
18.04.2019 р.
засідання секцій №  2, 3, 5, ПРІТС
XІII Міжнародної науково-технічної
конференції «Перспективи телекомунікацій»

 
Засідання Секції №2 Засоби телекомунікацій та кабельні системи і технології.
(головуючий  д.т.н., проф. Трубін О.О.)
Краща доповідь:
Сірик О. С., Вакуленко О. В. МОДЕРНІЗАЦІЯ МЕРЕЖ ДОСТУПУ ВІДОМЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ НА ОСНОВІ ТЕХНОЛОГІЇ GPON.
Квітка А.С., Трубін О.О. ДОСЛІДЖЕННЯ КОЕФІЦІЄНТІВ ПЕРЕДАЧІ ADD/DROP ФІЛЬТРА (ADF) НА ОПТИЧНИХ МІКРОРЕЗОНАТОРАХ.
 
Огородник Д.О.jpgС2 1.jpgС2 4.jpg  
 
С2 2.jpg 
С2 5.jpgрегистрация.jpg 
 
 

Засідання Секції №3 Технології транспортних телекомунікаційних систем та мережні технології.
(головуючий  д.т.н., проф. Романов О.І.)
Краща доповідь:
Верес Л.А. Нестеренко М.М., Камаралі Р.В. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ IMS ПРИ ВПРОВАДЖЕННІ НОВИХ ПОСЛУГ.

 
Засідання Секції №5 Інформаційні технології в телекомунікаціях.
(головуюча  д.т.н., проф. Глоба Л.С., к.т.н., с.н.с. Скулиш М.А.)
Краща доповідь:

Суліма С.В. МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ПРИВ’ЯЗКИ ДО ВУЗЛІВ АГРЕГАЦІЇ ТРАФІКУ ВІРТУАЛІЗОВАНИХ СЕРВІСІВ.


С3 1.jpgРоманов.jpg

С5.jpg
С3 3.jpgС5 1.jpg  
 
 

 Засідання 
Одинадцятої Міжнародної науково-технічної конференції
студентів та аспірантів «Перспективи розвитку
 інформаційно-телекомунікаційних 
технологій та систем»
 ПРІТС-2019

                                                

Засідання №1,2

(Головуючий проф. Якорнов Є.А.)


Кращі доповіді:

Свіржевська А.І. ПЕРСПЕКТИВИ І СКЛАДНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ 5G.
Мартинова К.Г. АНАЛІЗ ДИСЦИПЛІН ОБСЛУГОВУВАННЯ В МУЛЬТИСЕРВІСНИХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ
                           СИСТЕМАХ.
Грицюк Р.Ю.  АНАЛІЗ МЕТОДІВ КОДУВАННЯ МОВИ В СИСТЕМАХ IP-ТЕЛЕФОНІЇ.
Панькіна О.І. МОДИФІКАЦІЯ МЕХАНІЗМУ ВІКНА НА БАЗІ СТАНДАРТУ IEEE 802.11AH ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ
                      ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ М2М ОБМІНУ.
 
ПРІТС 2.jpgПРІТС 3.jpg 
ПРІТС 1.jpgС3 2.jpg 
ПРІТС 6.jpgПРІТС 4.jpg 
ПРІТС 5.jpg ПРІТС 8.jpg

19.04.2019 р.
Закриття та ІІІ Пленарне засідання

XIІI Міжнародної науково-технічної
конференції «Перспективи телекомунікацій»


КСА.jpgИльч.jpg


Всього на участь в конференції:
- було зареєстровано: 202 особи, 139 доповідей;
- відбулось 107 доповідей;
- прийняли участь 49 організацій з іших міста України: Запоріжжя, Житомира, Вінниці, Львова, Одеси, Полтави, Харкова та 6 країн світу: В’єтнаму, Латвії, Молдови, Німеччини, Сполучених Штатів Америки, Чехії.

Організації, що прийняли участь в ПТ-2019:
1. КПІ ім. Ігоря Сікорського
2. Ideation, Український державний центр радіочастот
3. Telco Service Engineer, BICS, Infopulse, Україна
4. Військовий інститут телекомунікацій і інформатизації імені Героїв Крут
5. Вінницький національний технічний університет
6. Госспецсвязи Украины, Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України
7. Державне підприємство “Науково-дослідний інститут мікроприладів”, НТК “Інституту Монокристалів” НАН України (IMD)
8. Державне підприємсто "Укркосмос"
9. Державний заклад «Київський коледж зв’язку»
10. Державний університет телекомунікацій
11. Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
12. ДП “Укркосмос”
13. Збірна команда  України з радіоспорту на чемпіонаті світу в Кореї.
14. Ізмаїльська станція юних техніків, м.Одеса
15. Інститут кібернетики НАН України ім. В. М. Глушкова
16. Інститут мікроелектроніки НАН України, клуб Політехнік "UT7UZA"
17. Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації КПІ ім. Ігоря Сікорського
18. Київський національний університет імені Тараса Шевченка
19. Клуб Політехнік "UT7UZA"
20. Компания «Инфопульс Украина»
21. Міжрегіональна академія управління персоналом
22. Музей військ зв’язку Збройних сил України, м.Полтава
23.Навчально-науковий інститут інформатизації та телекомунікацій ДУТ
24. Национальный центр управления и испытания космических средств Государственное космическое агентство Украины
25. Національна Академія статистики, обліку та аудиту
26. Національний авіаційний університет
27. Національний університет оборони України ім. Івана Черняховського
28. Національний університет харчових технологій, факультет автоматизації і комп'ютерних систем
29. НЦ «Альмадавир», ООО «Софтим»
30. Приватне акціонерне товариство “Науково-виробничий комплекс "Курс”
31. Спілка журналістів, м. Львів
32. ТОВ “Virial”, м.Київ
33. ТОВ “Ріг Експерт Україна”, м.Київ
34. УНК « Институт прикладного системного анализа»
35. Український науково-дослідний інститут зв'язку (УНДІЗ)
36. Український державний центр радіочастот
37. Харківський національний університет радіоелектроніки
38. Центр теоретико-правових проблем інформаційної сфери НДІІП НАПрН України
39. Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України
40. Herder Foundation, Werl, Germany
41. JASCO Applied Sciences, USA (компанія JASCO Сполучені Штати Америки)
42. T-Systems Multimedia Solutions company, Дрезден, Німеччина
43. Technical University of Moldova, Кишенев, Молдова
44. Friedrich-Alexander University of Erlangen-Nuernberg (Университет Эрлангена – Нюрнберга), Нюрнберг, Німеччина
45. Ризький технічний університет, м. Рига, Латвія
46. NVision Czech Republic (Чеська телекомунікаційна компанія), Прага, Чехія
47. Berufsakademie Dresden University of Coop. Education, Дрезден, Німеччина
48. Chair Computer Networks at Technical University of Dresden (кафедра комп'ютерних мереж в технічному університеті Дрездена), Дрезден, Німеччина
49. ZHAW School of Engineering (Цюріхський Університет прикладних наук), Цюріх, Вінтертур, Швейцарія


Наступну Міжнародну науково-технічну конференцію «Перспективи телекомунікацій-2020» і «Перспективи розвитку
інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем» провести у квітні 2020 року. 
 
Початок15.04.2019
Закінчення19.04.2019
Кінцевий термін подання тез07.03.2019 0:00
Опис


Вимоги

   МНТК "ПТ" проводиться щорічно (з 2007 р.) згідно Плану проведення наукових

та науково-технічних заходів КПІ ім. Ігоря Сікорського (http://kpi.ua/seminar).


   Конференція розташована на організаційній платформі Open Conference Systems (OCS)

(http://conferences.uran.ua) - НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇ УКРАЇНИ.


   Для участі в конференції необхідна електронна реєстрація та подання матеріалів доповіді
на організаційній платформі  Open Conference Systems (http://conferenc.its.kpi.ua/index/about/index).

   Кожна стаття має на цій платформі свою URL-адресу
(http://conferenc.its.kpi.ua/index/schedConfs/archive - вибрати конференію - Презентації).

  

  Збірник матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції

«ПЕРСПЕКТИВИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ» - щорічне видання,

що видається на єдиній  видавницько-технічній  платформі Open Journal Systems (OJS)

(http://journals.uran.ua) - НАУКОВА ПЕРІОДИКА УКРАЇНИ.

Кожна стаття має на цій платформі свою URL-адресу
http://conferenc.its.kpi.ua/proc/issue/archive.

 

Збірник включено  до  баз  даних: 

Наукова періодика України URAN (OJS), електронного  архіву  наукових  матеріалів  ELA KPI.

  Видання індексується міжнародною наукометричною базою Google Scholar.


  Збірник також виходить у  друкованому вигляді. Матеріали збірників (з 2007 р.) розміщуються

також в електронному вигляді за адресою: http://www.its.kpi.ua/conferences.

  В 2019 році видання "Матеріали міжнародної науково-технічної конференції
"ПЕРСПЕКТИВИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ" ("MODERN CHALLENGES IN TELECOMMUNICATIONS")
внесено у світову базу даних періодичних видань під постійними номерами:

електронний збірник ISSN online 2664-3057
друкований збірник
ISSN print 2663-502X


  Видання "Наукової періодики України" повноцінно представляються у всесвітньому

федеративному бібліотечному каталозі WorldCat, в каталогах наукових бібліотек,

на пошукових платформах Google Scholar, Bielefeld Academic Search Engine (BASE),

OpenAIRE та ін.  
 

  Рейтинг Webometrics розглядає тількі інституційні профілі. Щоб автори потрапили у рейтинг,

у них має бути налаштований загальнодоступний профіль Google Scholar, в якому має

бути зазначена офіційна назва ВНЗ та підтверджене використання університетської

адреси електронної пошти.

 

Правила оформлення матеріалів

Реєстрацію та подання матеріалів ЗАВЕРШЕНО

для участі в ПТ-2019: ОПЛАТА ПТ-2019.docОПЛАТА ПТ-2019.doc
для участі в ПРІТС-2019: ОПЛАТА ПРІТС-2019.docОПЛАТА ПРІТС-2019.doc

Зверніть увагу! 
Перераховувати внески слід ТІЛЬКИ ПІСЛЯ підтвердження схвального рецензування 
наданих автором матеріалів.
ІІ Newsletter 2019.rarІІ Newsletter 2019.rar  Другий Інформаційний лист МНТК "ПТ-2019" (укр., рос., англ. мовами)
ІІ Newsletter PDITS 2019.docxІІ Newsletter PDITS 2019.docx  Другий Інформаційний лист студентської конференції "ПРІТС-2019"
Еxample abstracts 2019.rar Приклади оформлення матеріалів на ПТ та ПРІТС

Створено 19.10.2018 15:49
Змінено 18.04.2020 14:58