Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
МНТК "ПТ 2018"

Шановні колеги!

ХIІ Міжнародна Науково-технічна Конференція "ПРОБЛЕМИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 2018" відбулась

16.04-21.04.2017 р. на базі Інституту телекомунікаційних систем та НДІ телекомунікацій КПІ ім.Ігоря Сікорського

за адресою: пров. Індустріальний буд. 2, корп. 30, м. Київ, Україна, 03056.

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ ПТ-2018 і ПРІТС-2018

Збірник матеріалів конференції ПТ 2018 ЕЛЕКТРОННИЙ 500.pdfЗбірник матеріалів конференції ПТ-2018 і ПРІТС-2018 (електронний).pdf

Секції конференції ПТ-2018:
1. Достовірне передавання сигналів та інформації в телекомунікаційних системах;
2. Кабельні та оптоволоконні системи і технології;
3. Технології транспортних телекомунікаційних систем та мережні технології;
4. Безпроводові телекомунікаційні системи та технології, системи 5G;
5. Інформаційні технології в телекомунікаціях;
6. Сенсорні мережі та прикладні аспекти застосування телекомунікаційних технологій;
7. Апаратно-програмні засоби та пристрої телекомунікацій;
8. Технічна творчість радіоконструкторів України
;
9. Семінар: Modern information and telecommunication trends (спілкування виключно на англійській мові).

ВИСТАВКА: Технічна творчість радіоконструкторів України.

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.

На базі Міжнародної Науково-технічної Конференції "ПРОБЛЕМИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ"  щороку починаючи з 2009, проводиться Всеукраїнська науково-технічна конференція студентів та аспірантів «Перспективи розвитку інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем».

17.04.2018 р.
відкриття та Пленарні засідання
ХІ Міжнародної науково-технічної
конференції «Проблеми телекомунікацій»

На відкритті конференції виступили з привітаннями:

 
Ilchenko.jpg

Проректор з наукової роботи Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут", академік НАНУ, д.т.н., професор

Ільченко Михайло Юхимович


Baranov.jpg
Керівник Центру теоретико-правових проблем інформаційної сфери Науково-дослідного інституту інформатики і права при Національній академії правових наук України, д.ю.н., професор

Баранов Олександр Андрійович

Почесні гості конференції:

Від Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України :
_________

Від Національного центру України випробування космічних засобів Державного космічного агентства:
КАПШТИК Сергій Володимирович; ВОЛОХ Констянтин Пилипович

Від Наукового Центру аерокосмічних досліджень Землі ІГН НАН України:
ЛУБСЬКИЙ Микола Сергійович
 
Від Військового інституту телекомунікацій та інформатизації :
МАЛЬЦЕВА Ірина Робертівна;
РОМАНЮК Валерій Антонович; СТРІЛА Тетяна Сергіївна

Від компанії ТОВ “Ріг Експерт Україна”:
АНТОНОВ Олександр Михайлович
 КАЗАНЦЕВ Олександр Олегович
 ШУМАН Олег Володимирович
 ЯКОВЛЄВ Олексій Євгенійович
ЛИТВИНОВ Сергій Іванович

Від компанії ТОВ “Virial”:
Джулай Володимир Миколайович
Приліпко Олександр  Сергійович
Скрипник Іван Дмитрович

 

 
ВИСТАВКА "Інноваційна діяльність радіоаматорів України"


На пленарних засіданнях виступили:
RomanovVO.jpg
Палагін О.В., Романов В.О., Галелюка І.Б., Вороненко О.В.,
Груша В.М., Ковирьова О.В., Антонова Г.В., Лаврентьєв В.М.,
Брайко Ю.О., Імамутдінова Р.Г.
(Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, Україна)
"Розумні" сенсорні мережі: від ідеї до ринку.

Volkmar.jpg
Volkmar Brückner
(Herder Foundation, Werl, Germany)
Dispersion management in single-mode fibers.


KaydenkoNN.jpg
 Ільченко М.Ю., Кайденко М.М., Кравчук С.О.
(Інститут телекомунікаційних систем КПІ ім. Ігоря Сікорського, Україна)
Структурно-функціональні принципи побудови системи управління та зв’язку бортового і наземної обладнання телекомунікаційної мережі на основі аероплатформ.

Alina.jpg
Мошинська А.В., Уривський Л.О.
(Інститут телекомунікаційних систем КПІ ім. Ігоря Сікорського, Україна)
Декомпозиція процесів переходу від сценарію до стратегії передачі інформації у мультисервісній системі.

Kazancev.jpg
Казанцев Олександр.
Мультифункціональна програма  MixW4 для проведення цифрових видів радіозв’язку.
Djulay.jpg
Джулай В.М.

Новітні технології зв’язку на базі SDR комплексів.


LisenkoOI.jpg
Романюк В.А., Лысенко А.И., Степаненко Е.А., Жук А.В.,
Романюк А.В.
(Военный институт телекоммуникаций и информатизации, Украина;
Институт телекоммуникационных систем КПИ им. Игоря Сикорского)
Алгоритм принятия решений по управлению тактической беспроводной сенсорной сетью.


Globa.jpg
Gvozdetska N.A., Globa L.S.
(Інститут телекомунікаційних систем КПІ ім. Ігоря Сікорського, Україна)
Energy efficiency and performance improving in data center with predefined load types (Підвищення енергоефективності та продуктивності роботи центру обробки даних з передбачуваним навантаженням).


Rina.jpg
Новогрудська Р.Л., Юшко Н.А.
(Інститут телекомунікаційних систем КПІ ім. Ігоря Сікорського, Україна)
Методи пошуку даних на порталі національного антарктичного наукового центру України.

Sulima S.V. (доповідач захворів)
(Інститут телекомунікаційних систем КПІ ім. Ігоря Сікорського, Україна)
Model for allocation of network slices in heterogeneous environment (Модель розміщення мережевих слайсів у гетерогенному середовищі).

Bunin.jpg

 
 
 

 
 
 
 
18.04.2018 р.
засідання секцій №  1, 2, 3, 6, Seminar
XII Міжнародної науково-технічної
конференції «Проблеми телекомунікацій»


Засідання Секції №1 Достовірне передавання інформації в телекомунікаційних системах.
(головуючий  к.т.н., доц. Максимов В.В.)
Краща доповідь:
- Максимов В.В. Покращення технології локалізації протоколу OLS.

Засідання Секції №3 Технології транспортних телекомунікаційних систем та мережні технології.
(головуючий  д.т.н., проф. Романов О.І.)
Кращі доповіді:
- Наритник Т.М., Бондарчук С.О., Вальчук Д.С., Єрмаков А.В. Аналіз структури субгармонічних змішувачів для радіоліній терагерцового діапазону.
- Міночкін Д.А., Сушин І.О. Застосування LTE-R технології в телекомунікаційних системах залізниці.

 
 

Засідання Секції №4 Безпроводові телекомунікаційні системи та технології, системи 5G
(головуючi д.т.н., проф. Кравчук С.О., к.т.н., доц. Міночкін Д.А.)
Кращі доповіді:
- Харченко Т.П., Правило В.В. Якість обслуговування (QOS) В LTE.
- Авдєєнко Г. Л.,  Бунін С. Г., Наритник Т. М. Схемотехнічне моделювання генераторів UWB сигналів для безпроводових телекомунікаційних систем.
- Ильченко М.Е., Нарытник Т.Н., Рассамакин Б.М., Присяжный В.И.,  Капштык С.В. Концепция создания архитектуры «Распределенного спутника» для низкоорбитальных информационных и телекоммуникационных систем на основе группировки микро- и нано-спутников.

 


Засідання Секції №8 - Технічна творчість радіоконструкторів України

(головуючий  д.т.н., проф. Бунін С.Г.)
Краща доповідь:
- Сергієнко М.І., Соколенко Д.О. Технічна творчість конструкторів радіотехнічного клубу “Політехнік” UT7UZA  КПІ. Минуле і сьогодення, 1924 – 2018.


 
 


19.04.2018 р.
засідання секцій №  4, 5, ПРІТС
XII Міжнародної науково-технічної
конференції «Проблеми телекомунікацій»


Засі
дання Секції №2 Кабельні та оптоволоконні системи і технології.
(головуючий  к.т.н., проф. Якорнов Є.А.)
Краща доповідь:
- Григоренко О.Г., Савченко П.П. Переваги використання пасивних оптичних мереж.Засі
дання Секції №5 - Інформаційні технології в телекомунікаціях.
(головуючі д.т.н., проф. Глоба Л.С.,  к.т.н., доц. Скулиш М.А.)
Кращі доповіді:
- Коваленко В. Ю., Новогрудська Р.Л. Порівняльний аналіз підходів до побудови онтологічних моделей та баз даних.
- Шемшур Я. С., Штогріна О.С. Підхід до синхронізації даних користувачів, що взаємодіють у реальному часі.

Засідання Секції №6 - Сенсорні мережі та прикладні аспекти застосування телекомунікаційних технологій.
(головуючі д.т.н., проф. Лисенко О.І., ст. викладач Прищепа Т.О.)
Кращі доповіді:
- Прищепа Т.А., Лисенко А.И. Исследование мобильности в беспроводных сенсорных сетях.
- Товкач И.О., Жук С.Я. Анализ влияния конфигурации сенсорной сети на точность определения местоположения источника радиоизлучения при комплексном использовании TDOA- и RSS- измерений.
Засідання Секції №7 - Апаратно-програмні засоби та пристрої телекомунікацій.
(головуючі д.т.н., проф. Трубін О.О., к.т.н., доц. Шелковніков Б.Н.)
Краща доповідь:
- Авдеенко Г.Л.,  Трофименко В.В.  Макет системы трансляции сигналов цифрового телевизионного вещания для учебного процесса.
ЗасіданняЗасідання Секції №6
Засідання секції - SEMINAR Modern information and telecommunication trends.

(головуючі д.т.н., проф. Бунін С.Г., д.т.н., Назаренко О.І.)
Кращі доповіді:
- Martynova К.G., Fedorova L.B. Correctness of researshing signal spectrums with nonmonotonic basis function.
- Kurdecha V.V., Ishchenko I.O., Zakharchuk A.G., Kunieva N.V. Fuzzy logic usage for the DATA processing in the internet of things Networks.

 
 
 
Засідання 
Деcятої Міжнародної науково-технічної конференції
студентів та аспірантів «Перспективи розвитку
інформаційно-телекомунікаційних 
технологій та систем»
ПРІТС-2018


Засідання №1,2

(Головуючий проф. Якорнов Є.А.)
Кращі доповіді:

- Поліщук І.С. Інтернет речей на основі програмно-конфігурованих мереж:  проблеми та виклики.
- Грищенко О.С. Розробка циклу лабораторних робіт з дослідження параметрів безпроводових засобів зв’язку MIKROTIK.
- Тригубенко Д.О. Методи масштабування систем в архiтектурi «Клiєнт-Сервер».
                                                           20.04.2018 р.
                                                              закриття та ІІІ Пленарне засідання
                                                             XII Міжнародної науково-технічної
                                                                 конференції «Проблеми телекомунікацій»
 Всього на участь в конференції:
- було зареєстровано: 265 осіб, 178 доповідей;
- відбулось 139 доповідей;
- зареєстровано 209 чоловік;
- прийняли участь 56 організацій з іших міста України: Вінниці,  Житомира, Запоріжжя, Луцька, Львова, Одеси, Полтави, Харкова та
іших держав: Вьетнаму, Латвії,  Німеччини, Сполучених Штатів Америки, Чехії, Швейцарії.

1.    Військовий інститут телекомунікацій і інформатизації (ВІТІ)
2.    Департамент навчальної роботи КПІ імені Ігоря Сікорського
3.    Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України (Держспецзв’язок)
4.    Державне підприємсто "Укркосмос"
5.    Державний університет телекомунікацій (ДУТ)
6.    Житомирський військовий інститут імені С.П.Корольова
7.    Запорізька державна інженерна академія
8.    Інститут кібернетики НАН України ім. В. М. Глушкова
9.    Інститут мікроелектроніки НАН України
10.    Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації КПІ ім. Ігоря Сікорського (ІСЗЗІ)
11.    Інститут холоду, кріотехнологій та екоенергетики імені В. С. Мартиновського Одеської національної академії харчових технологій, Україна
12.    Луцький національний технічний університет
13.    Науковий Центр аерокосмічних досліджень Землі ІГН НАН України
14.    Науковий центр зв'язку та інформатизації Військового інституту телекомунікацій та інформатизації
15.    Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт»
16.    Национальный центр управления и испытания космических средств Государственное космическое агентство Украины
17.    Національна Академія статистики, обліку та аудиту
18.    Національне агентство з акредитації України КПІ ім. Ігоря Сікорського
19.    Національний антарктичний науковий центр  МОН України
20.    Національний університет оборони України ім. Івана Черняховського
21.    Національний центр управління та випробувань космічних засобів Державне космічне агентство України
22.    ННК «Інститут Прикладного Системного Аналізу»
23.    Український науково-дослідний інститут зв'язку (УНДІЗ)
24.    Український науково-дослідний інститут цивільного захисту (УНДІ ЦЗ)
25.    Факультет телекомунікацій та захисту інформації НАУ
26.    Одеський національний політехничний університет
27.    Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка
28.    Компания «Nokia Ukraine»
29.    Компания «Инфопульс Украина»
30.    Компания Mobitel
31.    Компания ТОВ " ІМК"
32.    ООО «Софтим»
33.    ПАТ Укртелеком
34.    ПрАТ "РОКС"
35.    ПРАТ «Едельвіка»
36.    Фірма RigExpert Україна
37.    IntereXchangeCarrier group (IXC)
38.    IT Education Academy
39.    Факультет електронiки КПІ ім. Ігоря Сікорського
40.    Факультет лінгвістики КПІ ім. Ігоря Сікорського
41.    Кафедра ПМА, Факультет прикладной математики  КПІ імені Ігоря Сікорського
42.    РТФ КПІ ім. Ігоря Сікорського
43.    ФІОТ КПІ ім. Ігоря Сікорського
44.    Клуб Політехнік "UT7UZA"
45.    Харківський національний університет радіоелектроніки
46.    Центр теоретико-правових проблем інформаційної сфери НДІІП НАПрН України
47.    Herder Foundation, Werl, Germany
48.    JASCO Applied Sciences, USA (компанія JASCO Сполучені Штати Америки)
49.    T-Systems Multimedia Solutions company, Дрезден, Німеччина
50.    Technical University of Moldova, Кишенев, Молдова
51.    Friedrich-Alexander University of Erlangen-Nuernberg (Университет Эрлангена – Нюрнберга), Нюрнберг, Німеччина
52.    Ризький технічний університет, м. Рига, Латвія
53.    NVision Czech Republic (Чеська телекомунікаційна компанія), Прага, Чехія
54.    Berufsakademie Dresden University of Coop. Education, Дрезден, Німеччина
55.    Chair Computer Networks at Technical University of Dresden (кафедра комп'ютерних мереж в технічному університеті Дрездена), Дрезден, Німеччина
56.    ZHAW School of Engineering (Цюріхський Університет прикладних наук), Цюріх, Вінтертур, ШвейцаріяПочаток16.04.2018
Закінчення20.04.2018
Кінцевий термін подання тез30.03.2018 0:00
Опис

  МНТК "ПТ" проводиться щорічно (з 2007 р.) згідно Плану проведення наукових та науково-технічних заходів КПІ ім. І.Сікорського (http://kpi.ua/seminar).
   Конференція розташована на організаційній платформі Open Conference Systems (OCS) (http://conferences.uran.ua).
   Для участі в конференції необхідна електронна Реєстрація та подання матеріалів доповіді в системі Open Conference Systems (http://conferenc.its.kpi.ua/index/about/index).
 

  Збірник матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції «ПРОБЛЕМИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ» - щорічне видання,
що видається на єдиній  видавницько-технічній  платформі Open Journal Systems (OJS) (http://journals.uran.ua)
  Збірник включено  до  баз  даних:  Наукова періодика України URAN (OJS), електронного  архіву  наукових  матеріалів  ELAKPI.
  Видання індексується міжнародною наукометричною базою Google Scholar.
  Збірник також виходить у  друкованому вигляді. Матеріали збірників (з 2007 р.) розміщуються також в електронному вигляді  за адресою: http://www.its.kpi.ua/conferences.
 

  Видання "Наукової періодики України" повноцінно представляються у всесвітньому федеративному бібліотечному каталозі WorldCat, в каталогах наукових бібліотек, на пошукових платформах Google Scholar, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), OpenAIRE та ін.  
 

  Рейтинг Webometrics розглядає тількі інституційні профілі. Щоб автори потрапили у рейтинг, у них має бути налаштований загальнодоступний профіль Google Scholar, в якому має бути зазначена офіційна назва ВНЗ та підтверджене використання університетської адреси електронної пошти.

Вимоги

Реєстрація, подання матеріалів (з 10.01.2018 р. до 30.03.2018 р.) та листування відбувається в електронній формі за адресою конференції 

на сайті Наукові конференції України (http://conferences.uran.ua)

http://conferenc.its.kpi.ua

Зареєстровані користувачи - Зверніть увагу! Заблоковані поштові сервіси необхідно замінити на активні (Тека користувача-Редагувати мій профіль).

Якщо ви вже зареєстровані перейдіть за http://conferenc.its.kpi.ua/2018/schedConf/cfp та Розпочніть подання доповіді на ХІІ МНТК ПТ-2018 або Х ПРІТС-2018.

Інструкція по реєстрації та поданню матеріалів на МНТК "ПТ" та студентську "ПРІТС"

INSTRUKTSIYA_PT_2018.rarINSTRUKTSIYA_PT_2018.rar

Правила оформлення матеріалів
Приклади оформлення матеріалів

example abstracts 2018.rarexample abstracts 2018.rar

Створено 07.09.2017 13:11
Змінено вчора, 21:46