Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
МНТК "ПТ 2017"

Шановні колеги!
ХІ Міжнародна Науково-технічна Конференція "ПРОБЛЕМИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 2017" відбулась

18.04-21.04.2017 р. на базі Інституту телекомунікаційних систем та НДІ телекомунікацій КПІ ім.Ігоря Сікорського

за адресою: пров. Індустріальний буд. 2, корп. 30, м. Київ, Україна, 03056.


ПРОГРАМА та ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ

ХІ Міжнародної науково-технічної конференції "ПТ-2017" та студентської "ПРІТС-2017"

Програма  ПТ 2017.pdfПрограма ПТ 2017.pdf

Збірник матеріалів конференції ПТ 2017.rarЗбірник матеріалів конференції ПТ 2017.rar


18.04.2017 р.
відкриття та Пленарні засідання
ХІ Міжнародної науково-технічної
конференції «Проблеми телекомунікацій»
 
 
4.jpgНа відкритті конференції виступив з привітанням керівник Центру теоретико-правових проблем інформаційної сфери Науково-дослідний інститут інформатики и права при Національної академії правових наук України, д.ю.н., професор

Баранов Олександр Андрійович

Почесні гості конференції:

Від Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення:
СОБОЛЬ Олег Анатолійович

Від Національного центру України випробування космічних засобів Державного космічного агентства:
КАПШТИК Сергій Володимирович; ВОЛОХ Констянтин Пилипович

Від Наукового Центру аерокосмічних досліджень Землі ІГН НАН України:
ЛУБСЬКИЙ Микола Сергійович
 
Від Військового інституту телекомунікацій та інформатизації :
ЄФАНОВА Катерина Олександрівна; МАЛЬЦЕВА Ірина Робертівна;
ПАЛАМАРЧУК Світлана Анатоліївна; ПЕНЬКОВ Вадим Іванович;
РОМАНЮК Валерій Антонович; ЧЕРНИШ Юлія Олександрівна;
ШТОНДА Роман Михайлович

Від компанії «Інфопульс Україна»:
ШЕВЧЕНКО Ігор Іванович; ЧУБ Микола Миколайович
РИСЦОВА Катерина Ігорівна

Від компанії «Nokia Ukraine»:
ОДИЧ Дмитро Юрійович

 

 
На пленарних засіданнях виступили:
Шевченко И.И., Чуб М.Н., Рысцова Е.И.
(Компания «Инфопульс Украина»)
Современные тенденции рынка молодых специалистов в сфере «телекоммуникаций и информационных технологий»: направления «бизнес анализ в телекоммуникациях» и «оценка качества программного обеспечения».

Одич Д.Ю.
(Компания «Nokia Ukraine», Украина)
Обзор и перспективы развития современных телекоммуникационных сетей.

Кайденко М.М., Кравчук С.О., Роскошний Д.В.
(Інститут телекомунікаційних систем КПІ ім. Ігоря Сікорського, Україна)
Модемний пристрій для малогабаритної тропосферної радіорелейної станції.

Романюк В.А., Лисенко О.І., Алєксєєва І.В., Романюк А.В., Новіков В.І.
(Військовий інститут телекомунікацій і інформатизації, Україна)
Система управління неоднорідними безпроводовими сенсорними мережами.

Якорнов Є. А., Авдєєнко Г. Л., Кулик О. В.
(Інститут телекомунікаційних систем КПІ ім. Ігоря Сікорського, Україна)
Модель цифрової системи часового та просторового придушення завад для GPS приймачів.

Trubin A. A.
(Institute of Telecommunication Systems, Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute)
Different WGM disk microresonator filters.
Романов О.І., Федюшина Д.М., Донг Т.Т.
(Інститут телекомунікаційних систем КПІ ім. Ігоря Сікорського, Україна)
Аналіз принципів побудови телекомунікаційних систем бездротового доступу на базі технології LI-FI.


Ильченко М.Е., Присяжной В.И., Литвинов В.А., Капштик С.В., Наритник Т.Н.
(Институт телекоммуникационных систем КПИ им. Игоря Сикорского, Национальный центр управления и испытания космических средств,  Национальный антарктический научный центр)
Анализ потенциальной зоны обслуживания и радиоканала наземного  оборудования  спутниковой связи  в условиях  работы Антарктической станции «Академик Вернадский».


Станкевич С.А., Лубський М.С., Крилова Г.Б.
(Науковий Центр аерокосмічних досліджень Землі ІГН НАН України)
Підвищення просторової розрізненності дистанційних зображень теплового поля земної поверхні.


Новогрудська Р.Л., Юшко Н.А.
(Інститут телекомунікаційних систем КПІ ім. Ігоря Сікорського, Україна)
Підхід до  збереження даних досліджень національного Антарктичного центру.
 
 1.jpg7.jpg22.jpg19.jpg
18.jpg 21.jpg23.jpg
16.jpg24.jpg27.jpg26.jpg5.jpg
2.jpg6.jpg
9.jpg20.jpg 
25.jpg3.jpg

 
 
 
 
19.04.2017 р.
засідання секцій №  1, 2, 3, 6, Seminar
XI Міжнародної науково-технічної
конференції «Проблеми телекомунікацій»


Засідання Секції №1 Достовірне передавання інформації в телекомунікаційних системах.
(головуючий д.т.н., проф. Уривський Л.О.)
Краща доповідь:
- Гахова Г.С., Уривський Л.О. "Сценарій реалізації ситуаційних пріоритетів обслуговування в системах доступу".
C1_1.jpgC1_2.jpg

Засідання Секцій №2,6

Секція 2. Технології транспортних телекомунікаційних систем та мережні технології.
Секція 6. Засоби та пристрої телекомунікацій.
(головуючі д.т.н., проф. Трубін О.О., д.т.н., проф. Романов О.І.)
Кращі доповіді:
- Zelepukina T.V., Nemchenko K.V., Trubarov I.V., Avdeyenko G.L. "Design of microwave wideband microstrip filters using different numerical methods".
- Верес Л.А., Гордашник Є.С. "Оцінка необхідного транспортного ресурсу для обміну сигнальної інформації в архітектури IMS".

- Мєлєхова М.О., Носков В.І., Герасименко К.В., Старкова О.В. "Аналіз алгоритмів регулювання завантаженості IP-мережі".
C2_2.jpg
C2_1.jpgC2_3.jpgC2_4.jpg
Засідання Секції №3 Безпроводові телекомунікаційні технології
(головуючi д.т.н., проф. Кравчук С.О., к.т.н., доц. Міночкін Д.А.)
Кращі доповіді:
- Афанасьєва Л. О. "Способи реалізації крос-рівневої моделі в безпроводовій мережі".
- Авдеенко Г.Л., Якорнов Е.А. "Задачи практической реализации радиорелейной линии связи на основе использования различий в формах фазовых фронтов их электромагнитных волн".
 C3_11.jpgC3_1.jpg

C3_3.jpgC3_4.jpg
C3_2.jpg 
 

SEMINAR Modern information and telecommunication trends

(головуючі д.т.н., проф. Бунін С.Г., д.т.н., проф. Уривський Л.О., Назаренко О.І.)
Краща доповідь:
- Kurdecha V.V., Ishchenko I.O., Zakharchuk A.G. "COMPLEX SELECTION CRITERIA OF CLOUD GATEWAY CHOOSING".

S1.jpgS2.jpg


20.04.2017 р.
засідання секцій №  4, 5, ПРІТС
XI Міжнародної науково-технічної
конференції «Проблеми телекомунікацій»


Засідання Секції №4 Інформаційні технології в телекомунікаціях.
(головуючі д.т.н., проф. Глоба Л.С.,  к.т.н., доц. Скулиш М.А.)
Краща доповідь:
- Лашко А.Ю., Курдеча В.В. "Модифікований спосіб автентифікації для технології WI-FI DATA OFFLOADING".
Засідання Секції №5 Сенсорні мережі та прикладні аспекти застосування телекомунікаційних технологій.
(головуючі д.т.н., проф. Лисенко О.І., ст. викладач Новіков В.І.)
Кращі доповіді:
- Жук О.В., Романюк В.А, Сова О.Я., Ткаченко Д.В.  Управління топологією в безпроводних сенсорних мережах.
- Kurdecha V.V., Kuzimovych M.M. Modified method of clustering for wireless sensor networks.
1.jpg8.jpg 
 
7.jpg4.jpg5.jpg2.jpg1.jpg3.jpg6.jpg
 
 
Засідання 
Дев'ятої Міжнародної науково-технічної конференції
студентів та аспірантів «Перспективи розвитку
інформаційно-телекомунікаційних 
технологій та систем»
ПРІТС-2017


Засідання №1,2

(Головуючий проф. Якорнов Є.А., доц. Явіся В.С.)
Кращі доповіді:

- Лашко А.Ю. "Модифікований метод повторної автентифікації для переходу між 3G ТА WLAN на основі протоколу EAP-AKA". (кер. Курдеча В.В.)
- Кузімович М.М. "Розширений метод кластеризації на основі подій для безпровідних сенсорних мереж". (кер. Курдеча В.В.)
- Pavlenko V.M. "Distributed computing with mapreduce model on mobile platform". (Scientific adviser: Alekseev N.O.)
p_1.jpgp_2.jpgp_3.jpg
p_5.jpgp_4.jpg

                                                           21.04.2017 р.
                                                              закриття та ІІІ Пленарне засідання
                                                             XI Міжнародної науково-технічної
                                                                 конференції «Проблеми телекомунікацій»

Z_1.jpgZ_2.jpg


 Всього на конференції:
- подали заявки: 259 чол., 173 доповіді;
- відбулось 116 доповідей;
- зареєстровано 231 чоловік;
- прийняли участь 49 організацій з іших міста України: Вінниці, Донецька, Житомира, Львова, Одеси, Полтави, Харкова та
іших держав: Вьетнаму, Латвії, Молдови, Німеччини, Сполучених Штатів Америки, Чехії.
1.Центр теоретико-правових проблем інформаційної сфери НДІІП НАПрН України.
2.Національний антарктичний науковий центр  МОН України.
3.Національний центр управління та випробувань космічних засобів Державне космічне агентство України.
4.Український науково-дослідний інститут зв'язку (УНДІЗ).
5.Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України (Держспецзв’язок).
6.ННК «Інститут Прикладного Системного Аналізу».
7.Інститут кібернетики НАН України ім. В. М. Глушкова.
8.Український науково-дослідний інститут цивільного захисту.
9.Національний авіаційний університет (НАУ).
10.Київський національний університет ім. Тараса Шевченка.
11.Державний університет телекомунікацій (ДУТ).
12.Військовий інститут телекомунікацій і інформатизації (ВІТІ).
13.Науковий центр зв'язку та інформатизації Військового інституту телекомунікацій та інформатизації.
14.Військовий інститут Київського національного університету ім. Т. Шевченка.
15.Житомирський військовий інститут імені С.П.Корольова.
16.Вінницький коледж Національного університету харчових технологій.
17.Донецький національний технічний університет.
18.Харківський національний університет радіоелектроніки.
19.Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт».
20.Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка.
21.Національний  університет "Львівська політехніка".
22.Науковий Центр аерокосмічних досліджень Землі ІГН НАН України.
23.Одеський національний політехничний університет.
24.Національна Академія статистики, обліку та аудиту.
25.ПАТ Укртелеком.
26.ПрАТ "РОКС".
27.IntereXchangeCarrier group (IXC).
28.Компания «Инфопульс Украина» .
29.Компания «Nokia Ukraine».
30.ООО «Софтим».
31.Національне агентство з акредитації України.
32.Науково-виробниче підприємство "Сінко".
33.JASCO Applied Sciences, USA (компанія JASCO Сполучені Штати Америки) .
34.T-Systems Multimedia Solutions company, Дрезден, Німеччина.
35.Technical University of Moldova, Кишенев, Молдова.
36.Friedrich-Alexander University of Erlangen-Nuernberg (Университет Эрлангена – Нюрнберга), Нюрнберг, Німеччина.
37.Ризький технічний університет, м. Рига, Латвія.
38.NVision Czech Republic (Чеська телекомунікаційна компанія), Прага, Чехія.
39.Berufsakademie Dresden University of Coop. Education, Дрезден, Німеччина.
40.Chair Computer Networks at Technical University of Dresden (кафедра комп'ютерних мереж в технічному університеті Дрездена), Дрезден, Німеччина.
41.ZHAW School of Engineering (Цюріхський Університет прикладних наук), Цюріх, Вінтертур, Швейцарія.
Факультети та інститути КПІ ім. Ігоря Сікорського:
42.Факультет електроенерготехнiки та автоматики КПІ ім. Ігоря Сікорського.
43.Факультет прикладной математики  КПІ ім. Ігоря Сікорського.
44.Факультет електроніки КПІ ім. Ігоря Сікорського.
45.Факультет інформатики та обчислювальної техніки  КПІ ім. Ігоря Сікорського.
46.Радiотехнiчний факультет КПІ ім. Ігоря Сікорського.
47.Фізико-технічний інститут КПІ ім. Ігоря Сікорського.
48.Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації КПІ ім. Ігоря Сікорського.
49.Інститут телекомунікаційних систем КПІ ім. Ігоря Сікорського.
 
 
Початок18.04.2017
Закінчення21.04.2017
Кінцевий термін подання тез30.03.2017 0:00
Опис


   МНТК "ПТ" проводиться щорічно (з 2007 р.) згідно Плану проведення наукових та науково-технічних заходів КПІ ім. І.Сікорського (http://kpi.ua/seminar).
   Конференція розташована на організаційній платформі Open Conference Systems (OCS) (http://conferences.uran.ua).
   Для участі в конференції необхідна електронна Реєстрація та подання матеріалів доповіді в системі Open Conference Systems (http://conferenc.its.kpi.ua/index/about/index).
 

  Збірник матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції «ПРОБЛЕМИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ» - щорічне видання,
що видається на єдиній  видавницько-технічній  платформі Open Journal Systems (OJS) (http://journals.uran.ua)
  Збірник включено  до  баз  даних:  Наукова періодика України URAN (OJS), електронного  архіву  наукових  матеріалів  ELAKPI.
  Видання індексується міжнародною наукометричною базою Google Scholar.
  Збірник також виходить у  друкованому вигляді. Матеріали збірників (з 2007 р.) розміщуються також в електронному вигляді  за адресою: http://www.its.kpi.ua/conferences.
 

  Видання "Наукової періодики України" повноцінно представляються у всесвітньому федеративному бібліотечному каталозі WorldCat, в каталогах наукових бібліотек, на пошукових платформах Google Scholar, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), OpenAIRE та ін.  
 

  Рейтинг Webometrics розглядає тількі інституційні профілі. Щоб автори потрапили у рейтинг, у них має бути налаштований загальнодоступний профіль Google Scholar, в якому має бути зазначена офіційна назва ВНЗ та підтверджене використання університетської адреси електронної пошти.

Вимоги

​Якщо ви зареєстровані перейдіть за http://conferenc.its.kpi.ua/2017/schedConf/cfp та Розпочніть подання доповіді на цю конференцію (Перший крок процесу подання).

Інструкція по реєстрації та поданню матеріалів на МНТК "ПТ" та студентську "ПРІТС"

INSTRUKTSIYA_PT_2017.rarINSTRUKTSIYA_PT_2017.rar

Реєстрація, подання матеріалів та листування відбувається в електронній формі за адресою конференції 

на сайті Наукові конференції України (http://conferences.uran.ua)

http://conferenc.its.kpi.ua/

Правила оформлення матеріалів

example abstracts на ПТ.docexample abstracts на ПТ.doc

приклад оформлення статті на ПТ.docприклад оформлення статті на ПТ.doc

example abstracts PDITS.docxexample abstracts PDITS.docx

example abstracts 2017.rarexample abstracts 2017.rar

Приклади оформлення матеріалів англ. та укр. мовах для подання на ПТ і ПРІТС.

Напрямки

Умови участі та розміщення опубліковані на сайті конференції http://conferenc.its.kpi.ua/2017/schedConf/cfp.

Докладна ІНСТРУКЦІЯ по реєстрації та поданню матеріалів розташована нижче.


I інформаційне повідомлення ПТ-2017.pdfI інформаційне повідомлення ПТ-2017.pdf

XI International Scientific Conference “Modern Challenges in Telecommunications” 2017.pdfXI International Scientific Conference “Modern Challenges in Telecommunications” 2017.pdf

I информационное сообщение ПТ-2017.pdfI информационное сообщение ПТ-2017.pdf


Організаційні внески

I інформаційне студенти_aспіранти ПРІТС 2017.pdfI інформаційне студенти_aспіранти ПРІТС 2017.pdf

І Інформаційний лист та приклад оформлення тез на
Дев’яту Всеукраїнську науково-технічну конференцію студентів та аспірантів
«Перспективи розвитку інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем»
Створено 27.12.2016 15:17
Змінено 25.04.2017 14:00