Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
МНТК "ПТ 2016"
Шановні колеги!

Х Міжнародна Науково-технічна Конференція "ПРОБЛЕМИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 2016" відбулась 19.04-22.04.2016 р. на базі Інституту телекомунікаційних систем та НДІ телекомунікацій НТУУ "КПІ" за адресою: пров. Індустріальний буд. 2, корп. 30, м. Київ, Україна, 03056.

Програмний комітет і Оргкомітет дякують всім принявшим участь у конференції.
Початок19.04.2016
Закінчення22.04.2016
Кінцевий термін подання тез18.03.2016 0:00
Опис

ПРОГРАМА та ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ Х Міжнародної науково-технічної конференції "ПТ-2016" та студентської "ПРІТС-2016"

Програма  ПТ 2016.pdfПрограма ПТ 2016.pdf

Збірник матеріалів конференції ПТ 2016.rarЗбірник матеріалів конференції ПТ 2016.rar

Вимоги
19.04.2016 р.
відкриття та Пленарні засідання
Десятої Міжнародної науково-технічної
конференції «Проблеми телекомунікацій»
 
​       P1.png  ​  На відкритті конференції виступив з привітанням проректор з наукової роботи Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут", академік НАНУ, д.т.н., професор Ільченко Михайло Юхимович.
  
 
На пленарних засіданнях виступили:
 
Ильченко М.Е.,  Живков А.П.
(Институт телекоммуникационных систем НТУУ «КПИ», Украина )
Инверсия мод колебаний в ячейках метаматериалов.

Трубін О.О.
(Інститут телекомунікаційних систем НТУУ «КПІ», Україна )
Scattering of electromagnetic waves on different dielectric resonator structures.
 
Дудченко А.
(Компания «Nokia Ukraine», Украина)
Internet Of Things. Что это такое, перспективы и реализация.
 
Уривський Л.О., Осипчук С.О., Шмігель Б.О.
(Інститут телекомунікаційних систем НТУУ «КПІ», Україна )
Особливості способів оцінки продуктивності мережі на основі 802.11ac.
 
Ільченко М.Ю., Кравчук С.О., Міночкін Д.А., Явіся В.С.
(Інститут телекомунікаційних систем НТУУ «КПІ», Україна )
Спеціальність телекомунікації та радіотехніка: нові спеціалізації.
 
 
 
Гуськов П.О., Бак Р.І.
(Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки НУ «ЛП», Львів)
Метод розміщення базових станцій в мережах мобільного зв’язку п’ятого покоління.
 
Станкевич С.А., Шкляр С.В., Подорван В.М., Лубський М.С.
(Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі ІГН НАН України)
Підвищення інформативності зображень дальнього інфрачервоного діапазону на основі субпіксельної обробки.
 
Романюк В.А. 
(Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації, Україна )
Цільові функції управління повітряною радіомережею.
 
Орищук М.В., Романов О.І.
(Інститут телекомунікаційних систем НТУУ «КПІ», Україна )
Методика розрахунку вимушеного Раманівського розсіювання в DWDM системі.
 
Лисенко О.І., Валуйський С.В.
(Інститут телекомунікаційних систем НТУУ «КПІ», Україна )
Прикладні аспекти застосування безпроводових сенсорних мереж і БПЛА.
 
 

Почесні гості конференції:

Від Малої академії наук України -
СТРИЖАК Олександр Євгенійович

Від
Військового інституту телекомунікацій та інформатизації -
Бовда Едуард Миколайович
Романюк Валерій Антонович

Від радіотехнічного факультету НТУ України «КПІ»  
Кафедра радіоприйому та обробки сигналів
МОГИЛЬНИЙ Сергій Борисович

Від компанії Dixi-Center -
ШЕВЦОВ Олександр
 
 P12.png       P2.png
 
  P14.png    P3.png
 
 
P01.png    P4.png
 
P5.png    P6.png
  
 P9.png   P11.png
P15.pngP10.png

20.04.2016 р.
засідання секцій №  2, 3, 4,  8
Десятої Міжнародної науково-технічної
конференції «Проблеми телекомунікацій»

Засідання Секцій №2,8
Секція 2. Кабельні та оптоволоконні системи і технології.
Секція 8. Підготовка кадрів телекомунікаційного профілю, історія розвитку телекомунікацій.
(головуючі проф. Якорнов Є.А., доц. Явіся В.С.)
Кращі доповіді:
- Сапа Т.І. Побудова мережі FTTH на основі мікротрубчатої каналізації для районів індивідуального житла.
- Могильний С.Б. Технології «ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ» - підготовка фахівців актуально в часі.
 Засідання Секції №3 Технології транспортних телекомунікаційних систем та мережні технології
(головуючий д.т.н., проф. Романов О.І.)
Кращі доповіді:
- Горбачук В. М., Морозов О. О. До вимірювання системних ризиків мереж.
- Міночкін Д.А. Використання програмно-визначених мереж для модернізації ІТ-інфрастуктури мобільного зв’язку.
- Романов О. І., Москвитіна А. О. Модель процесу управління захистом від перенавантажень мереж передачі даних
- Галенко Е.В., Лисковский И.О. Проблемы обеспечения гарантированного предоставления сервисов в телекоммуникационной сети

3 c 2_1.png3 c 3.png3 c 1_1.png
Засідання Секції №4 Безпроводові телекомунікаційні технології

Засідання 1
(головуючий д.т.н., проф. Наритник Т.М.)
Кращі доповіді:
- Наритник Т.Н., Набока Б.Ю., Авдєєнко Г.Л. Дослідження передачі сигналів DVB-C по радіорелейній лінії терагерцового діапазону.
- Дудник А. В., Авдєєнко Г. Л. Аналіз існуючих технічних рішень та обґрунтування вибору радіомодулю для побудови приймача сигналів систем супутникової радіонавігації GPS та ГЛОНАСС.

Засідання 2
(головуючий д.т.н., проф. Кравчук С.О.)
Кращі доповіді:
- Кайденко В.М., Кайденко М.М., Крылач О.Ф., Роскошний Д.В. Организация взаимодействия между HPS и FPGA на базе SoC технологий при создании телекоммуникационных устройств.
- Афанасьєва Л.О. Пропускна здатність каналів з кооперативною ретрансляцією.

4 c 3.png   4 c 1.png4 c 2.png21.04.2016 р.
засідання секцій №  1, 5, 6, 7, 9
Десятої Міжнародної науково-технічної
конференції «Проблеми телекомунікацій»

Засідання Секції №1 Передавання інформації в телекомунікаційних системах
(головуючий д.т.н., проф. Уривський Л.О.)
Кращі доповіді:
- Пєшкін А.М., Уривський Л.О. Аналіз принципів формування та коригуючих можливостей каскадних кодів.
- Куляс А.А., Носков В.І. Оцінка пропускної спроможності SHDSL-системи передачі з використанням технології EFM.
- Слепец Ю.Ю., Гаттуров В.К. Применение концепции облачных вычислений к построению мобильных сетей на основе IP MULTIMEDIA SUBSYSTEM.
- Слепец Ю. Ю., Гаттуров В. К. Программная реализация надстройки IP MULTIMEDIA SUBSYTEM AS A SERVICE с помощью STAGED-EVENT DRIVEN ARCHITECTURE.

1 с 2.png  1 с 1.pngЗасідання Секції №5 Інформаційні технології в телекомунікаціях

(головуючі: д.т.н., проф. Глоба Л.С., проф. Стрижак О.Є.)
Кращі доповіді:
- Репік С. І., Штогріна О. С. Методи розпізнавання тексту.
- Суліма С. В., Скулиш М.А. Алгоритм відображення та планування віртуалізованих функцій в мережі мобільного зв'язку.
- Бугаєнко Ю.М. Спосіб обробки інформації в вузлах IoT для зменшення навантаження на сервер обробки інформації.

5 c 5.png5 c 1.png
5 c 3.png5 с 6.png
5 c 4.png 5 c 2.png

Засідання Секції №6 Сенсорні мережі та прикладні аспекти застосування телекомунікаційних технологій
(головуючий д.т.н., проф. Лисенко О.І.)
Кращі доповіді:
- Живков А.П., Студенюк Р. Ю. Метаматериалы и связанные с ними процессы.
- Товкач И.О., Жук С.Я. Рекуррентный алгоритм пассивной локации  в сенсорной сети по разностно-дальномерному методу при некоррелированных ошибках измерений.
- Кутельова О.С., Великий О.О. Метод адаптації безпроводових сенсорних мереж побудованих на радіогідроакустичних буях до умов функціонування.
6 c 1.png6 c 4.png
6 c 3.png6 c 5.png

Засідання Секції №7 Засоби та пристрої телекомунікацій
(головуючий д.т.н., проф. Трубін О.О.)
Кращі доповіді:
- Чумак Г.Л. Частотно-загороджувальний фільтр 3-см діапазону на основі магнітодіелектричного резонатора з природного магнетика.
- Бунін С.Г., Авдєєнко Г.Л., Михайлов С.О. Побудова системи надширокосмугового зв'язку у діапазоні 200-400 МГц.
Засідання Секції №9 (Семінар) Modern information and telecommunication trends
(головуючі д.т.н., проф. Бунін С.Г., д.т.н., проф. Уривський Л.О., Назаренко О.І.)
Кращі доповіді:
- Hakhova H. "LATVIAN EXPERIENCE: THE COMPARATIVE REVIEW OF STUDY ABROAD VIA THE ERASMUS+ PROGRAMME".
- Kurdecha V. V., Ishchenko I. I., Zakharchuk A. G. "DATA PROCESSING AND STORAGE IN THE INTERNET OF THINGS SYSTEMS".
- Chernyavsky A. A., Pilipenko A. A. "SAAS VIRTUALIZATION METHOD AND ITS APPLICATION".

9 c 3.png9 c 2.png
9 c 1.png
22.04.2016 р.
закриття та ІІІ Пленарне засідання
Десятої Міжнародної науково-технічної
конференції «Проблеми телекомунікацій»

3 Р 1.png  3 Р 2.png

Всього на конференції:
- подали заявки: 284 чол., 203 доповіді;
- відбулось 122 доповідей;
- зареєстровано 206 чоловік;
- прийняли участь 144 студента, 31 аспірант, 92 спеціаліста;
- прийняли участь 36 організацій.


 
Правила оформлення матеріалів

21.04.2016 р.
відбулись засідання № 1, 2
Восьмої Міжнародної науково-технічної конференції
студентів та аспірантів «Перспективи розвитку
інформаційно-телекомунікаційних 
технологій та систем»
ПРІТС-2016

Засідання №1,2

(Головуючий проф. Якорнов Є.А.)
Кращі доповіді:

- Парадовский А.А. Система видеотелеметрии для геостационарного телекоммуникационного спутника. (кер. Романов О.І.)
- Кибенко А.В.  Процес аутентифікації і авторизації для послуг OPENSTACK.
(кер.Міночкін Д.А.)
- Бугаєнко Ю.М. Вирішення проблеми злиття даних в IoT за допомогою архітектури JOINT DIRECTOR OF LABS.
(кер.Курдеча В.В.)

prits 1.png  prits 4.png

prits 2.png  prits 3.png


Напрямки

Інструкція по реєстрації та поданню матеріалів на МНТК "ПТ-" та студентську "ПРІТС"

INSTRUKTSIYA_PT_2016.rarINSTRUKTSIYA_PT.rar

Реєстрація, подання матеріалів та листування відбуватиметься в електронній формі за адресою конференції на сайті Наукові конференції України (http://conferences.uran.ua)

http://conferenc.its.kpi.ua/

Організаційні внески
Створено 09.11.2015 14:50
Змінено 25.07.2016 14:02