Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
ІХ МНТК "ПТ-2015" і VII МНТК студентів та аспірантів "ПРІТС-2015"

ІХ Міжнародна Науково-технічна Конференція "ПРОБЛЕМИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 2015" відбулась 21.04-24.04.2015 р. на базі Інституту телекомунікаційних систем та НДІ телекомунікацій НТУУ "КПІ" за адресою: пров. Індустріальний буд. 2, корп. 30, м. Київ, Україна, 03056.

Архіви ПРОГРАМА та ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ:


Программа  ПТ 2015 L.rarПрограмма ПТ 2015 L.rar
Матеріали конференцій ПТ і ПРІТС 2015 L.rarМатеріали конференцій ПТ і ПРІТС 2015 L.rar

Доповіді на конференцію розподілено по наступним секціям:

1. Теоретичні аспекти передавання інформації в телекомунікаційних системах (Уривський Л.О., Мошинська А.В.)

2. Передавання інформації в телекомунікаційних системах нового покоління (Максимов В.В., Прокопенко Є.А.)

3. Технології транспортних телекомунікаційних систем та мережні технології (Романов О.І., Лемешко О.В.)
4. Безпроводові телекомунікаційні технології (Наритнік Т.М., Кравчук С.О.)
5. Технології мобільних телекомунікаційних радіомереж (Кравчук С.О., Поповський В.В.)
6. Інформаційні технології в телекомунікаціях (Глоба Л.С., Стрижак О.Є.)
7. Математичні моделі та методи підвищення ефективності безпроводових сенсорних мереж (Лисенко О.І., Романюк В.А.)
8. Технології та методики прикладного застосування безпроводових  сенсорних мереж (Жук С.Я., Козелков С.В.)
9. Засоби та пристрої телекомунікацій (Якорнов Є.А., Трубін О.О.)
10. Семінар: Modern information and telecommunication trends (Уривський Л.О., Бунін С.Г.)

Початок21.04.2015
Закінчення24.04.2015
Кінцевий термін подання тез01.03.2015 0:00
Опис

 21.04.2015 р.
відкриття та Пленарні засідання
Дев’ятої Міжнародної науково-технічної
конференції «Проблеми телекомунікацій»

 
IMG_1391-2.jpgIMG_1395-3.jpg
На відкритті конференції виступили з привітаннями:
- проректор з наукової роботи Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут", академік НАНУ,
д.т.н., професор Ільченко Михайло Юхимович,
Член Консультативної ради з питань інформатизації при Верховній Раді України,
к.т.н., професор Баранов Олександр Андрійович

На пленарних засіданнях виступили всі заявлені доповідачи,
серед яких
відомий професор Вольфганг Герстакер,
фахівць Інституту цифрових комунікацій Університету Ерлангена-Нюрнберга (Німеччина)

 
IMG_1416-1.jpg IMG_1415-1.jpg
Від ДП «Алкатель-Лусент Украина» виступив Олексій Єфременко
Від Військового інституту телекомунікацій та інформатизації  виступив Романюк Валерій Антонович
Від Державної установи «Наукового Центру аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук Національної академії наук України» виступила Титаренко Ольга
Від Інституту електроніки та зв’язку НАНУ виступив Наритнік Теодор Миколайович
Від ІТС НТУУ "КПІ" виступили:
д.т.н., проф.Кравчук С.О.
д.т.н., проф.Романов А.И.
д.т.н., проф.Лисенко О.І.
д.т.н., проф.Трубин А.А.
Осипчук С.А. (співавтор д.т.н., проф. Уривський Л.О.)

IMG_1411-5.jpgTeodor.jpgIMG_1422-1.jpgIMG_1393-1.jpgIMG_1394-1.jpg
А також додатково виступили доповідачи з Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки
та електронної техніки Національного Технічного університету "Львівська політехніка".
д.т.н., проф. Климаш Михайло Миколайович, Бешлей М.І., Масюк А.Р., Селюченко М.О., Колодій Р.С., Стрихалюк Б.М.
Почесні гості конференції:
Від Державного концерну УКРОБОРОНПРОМ ВАТ "Мередіан" ім. С.П.Корольова -
Марьєнко Анатолій Васильович

Від Державного космічного агентства України -
Демиденко Світлана Олександрівна

Від радіотехнічного факультету НТУ України «КПІ»  
кафедра радіотехнічних пристроїв та систем
професор Жук Сергій Якович 22.04.2015 р.
засідання секцій № 1, 2, 4, 5, 7, 8
Дев’ятої Міжнародної науково-технічної
конференції «Проблеми телекомунікацій»

Засідання Секції №1 Теоретичні аспекти передавання інформації в телекомунікаційних системах
(головуючий д.т.н., проф. Уривський Л.О.
)
Кращі доповіді:
1. Уривський Л.О., Пєшкін А. М. Відображення параметрів неперервних кодів в просторі відображення блокових кодів
2. Урывский Л.А., Вергун С. Н. Аппроксимация экстремумов производительности в дискретных каналах с кодированием
IMG_1433 Urivski.jpgIMG_1436-8.jpgIMG_1434.jpg

Засідання Секції №2
Передавання інформації в телекомунікаційних системах нового покоління (головуючий к.т.н., доц.  Максимов В.В.)
Краща доповідь: Максимов В.В., Панасюк М.С. Дослідження кількості службової інформації в протоколі OLSR
IMG_1453.jpgIMG_1454.jpg

Засідання Секції №
Безпроводові телекомунікаційні технології (головуючий к.т.н., доц. Правило В.В.)
Кращі доповіді:
1. Авдеенко Г.Л., Чижевська А.В., Якорнов Є.А. Теоретичне дослідження просторової
обробки сигналів на лініях цифрового радіорелейного зв’язку
2. Волков С.Э., Пызюк Д.Л., Липатов А.А. Измерение дальности геостационарных
космических аппаратов командно-измерительной системой
3. Ковальчук К.П., Мазуренко О.В. Особливості радіоінтерфейсів на основі просторово-
часової кореляційної обробки сигналів
4. Бендасюк Н.М. Особливості побудови наземного сегмента системи керування
низькоорбітальними космічними апаратами
IMG_1440.jpgIMG_1441.jpgIMG_1445.jpg

Засідання Секції №5
Технології мобільних телекомунікаційних радіомереж (головуючий  д.т.н., проф.  Кравчук С.О.)
Кращі доповіді:
1. Жогов Р.Ю., Миночкин Д. А. Макет GSM–сети на основе программного продукта OPENBSC и фемтосоты для учебного процесса
2. Рижко А.В., Кравчук С.О. Дослідження процесу прискорення передачі обслуговування для мереж багатопрольотної ретрансляції стандарту IEEE 802.16j
IMG_1409.jpgIMG_1468.jpg
Засідання Секції №7
Математичні моделі та методи підвищення ефективності безпроводових сенсорних мереж
Кращі доповіді:
1. Альперт С.I. Методи відбору найбільш інформативних спектральних каналів.
2. Прищепа Т.О., Лисенко О.І. Безпроводові сенсорні мережі із мобільними сенсорами.
3. Романюк А.В., Валуйський С.В., Лисенко О.І. Класифікація задач системи управління
епізодичної радіомережі на
основі телекомунікаційних аероплатформ
.

Засідання Секції №
8 Технології та методики прикладного застосування безпроводових  сенсорних мереж

(головуючий д.т.н., проф. Лисенко О.І.
)
Кращі доповіді:
1. Лубський М.С. Шляхи підвищення інформативності супутникових зображень теплового інфрачервоного діапазону
2. Валуйський С.В., Давидюк В.О. Енергоефективний протокол МАС для сенсорних мереж
3. Давидюк В.О., Дакаєв О.В., Димид М.Д. Інтелектуальні системи навігації для сучасних парковок
IMG_1426.jpgIMG_1427.jpgIMG_1429.jpg

 23.04.2015 р.
засідання секцій № 3, 6, 9, 10
Дев’ятої Міжнародної науково-технічної
конференції «Проблеми телекомунікацій»

Засідання Секції №
3 Технології транспортних телекомунікаційних систем та мережні технології (головуючий  к.т.н., доц. Нестеренко М.М.)
Кращі доповіді:
1. Бирюков Н.Л., Триска Н.Р. Особенности плезиохронной передачи в сетях NGN и FN.
2. Дяченко А.П., Бірюков М.Л. Перспективи використання технології PON для передавання сигналів точної частоти.
3. Латуха А.В., Штепа В.О. Побудова програмно-визначених мереж з використанням протоколу OpenFlow.
IMG_1463-1.jpgIMG_1466.jpgIMG_1469.jpg

Засідання Секції №
6 Інформаційні технології в телекомунікаціях (головуюча д.т.н., проф. Глоба Л.С.)
Краща доповідь: Кривенко А.С., Штогрина Е.С. Визуализация иерархических метаграфов.
IMG_1484.jpg IMG_1483.jpg

Засідання Секції №
9
Кращі доповіді:
1. Карнаух В.Я. Метод вычисления интермодуляционных искажений для перестраиваемых микроволновых фильтров.
2. Ліпчевська І. Л., Якорнов Є.А. Побудова систем контролю за рухом наземних транспортних засобів спеціального
призначення на основі використання сигналів супутникових систем радіонавігації.
IMG_1460.jpg IMG_1459.jpg

Засідання Секції №
10
Кращі доповіді:
1. Hanna Gakhova. Prospects for the USAGE of ATM technology in modern communication networks.
2. Osypchuk S. Maximal productivity of wireless system with multiposition KEYING and LDPC coding.
IMG_1486.jpg IMG_1485.jpg

 24.04.2015 р.
закриття та ІІІ Пленарне засідання
Дев’ятої Міжнародної науково-технічної
конференції «Проблеми телекомунікацій»


IMG_1492.jpgIMG_1494.jpgIMG_1497.jpg

IMG_1499.jpgIMG_1503.jpg
23.04.2015 р.
відбулись засідання № 1, 2
Сьомої Міжнародної науково-технічної конференції
студентів та аспірантів «Перспективи розвитку інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем»
ПРІТС-2015


Засідання №1 (Головуючий проф. Якорнов Є.А.)
Краща доповідь: Домарацький А.С. Вирішення проблеми декартового добутку в SPARQL запитах (кер. Терновой М.Ю.)

IMG_1458.jpg

Засідання №2 (Головуючий проф. Якорнов Є.А.)
Краща доповідь:
Кулик О. В. Алгоритм виявлення активності голосу для систем розпізнавання мови
SPARQL запитах (кер. Мазуренко О.В.)

IMG_1473.jpgIMG_1474.jpgIMG_1475.jpg 

Вимоги


Правила оформлення матеріалів

Для отримання більш детальної інформації:

Tel / Fax: (044)204-98-21

e-mail: conf@its.kpi.ua


Створено 30.09.2014 12:46
Змінено 25.07.2016 13:59