Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 

 Міжнародні зв'язки

 

Основні задачі, які вирішують співробітники Інституту телекомунікаційних систем при налагоджуванні зв'язків із зарубіжними вищими науковими і навчальними закладами:

1) Задачі в науковій сфері:
 
 • організація суспільних конференцій та семінарів, виступи з докладами;
 • розробка суспільних проектів;
 • видання суспільних наукових праць;
 • обмін науковими співробітниками;
 • участь у виставках;


2) Задачі в навчальній сфері:

 • організація обміну студентами, викладачами;
 • організація участі в роботі зарубіжних літніх навчальних шкіл;

Як приклад, ІТС підтримує тісні зв'язки з Технічним Університетом м. Дрездена (Німеччина) в таких сферах:

 

 

Інститут телекомунікаційних систем має дружні стосунки з Технічним Університетом м. Дрездена, Німеччина. В межах цього співробітництва в липні 2005 року група студентів ІТС мала можливість отримати практичні навички роботи в інформаційно-телекомунікаційному середовищі на базі сучасних технологій на факультеті інформатики в Технічному Університеті м. Дрездена. Під час практичних занять студенти ознайомились з програмними технологіями доступу до розподілених ресурсів в мережі Інтернет. Протягом двох тижнів студентами було виконано ряд лабораторних робіт, пов’язаних з вивченням:
 • Sockets: Створення програми для Socketcommunication;
 • Розподіленої об’єктно-орієнтованої архітектури на CORBA;
 • WAP: Створення прикладу програми для Wireless Application Protocol;
 • Баз даних: www-занесення даних до банків даних.


Відбулася спільна наукова конференція студентів факультету Інформатики ТУ Дрездена та ІТС НТУУ «КПІ», на якій наші студенти мали нагоду прослухати доповіді колег на теми:
 • Overview : Microkernel based system at TU-Dresden;
 • Authentifizierung und Gebuhrenabrechnung in den hierarchischen Zellstrukturen von Funknetzen;
 • Digital Video Editing;​
а також представити свої роботи на такі теми:
 
 
 • New Approache to the software development on the EJB-Basis (Tetiana Kot );
 • Self-similar traffic modelling for telecommunication networks (Olexij Kalko);
 • Implementation of Web-services Technology for Chernobyl Database Reengineering (Olexandr Blusenkov);
 • Teleteaching systems analysis for the implementation in ITS NTUU „KPI“(Iryna Boyko);
 • Performance-Cost Models for WiMax Networks: analysis, development trends of Wireless in Ukraine (Olexandr Dyadenko);
 • Design and optimization methods for distributed data bases (Vasyl Kurdecha);
 • TCP adaptation overview for wireless networks ( Vasyl Zadvornyy);


В результаті роботи студенти отримали сертифікати, що засвідчували успішне завершення літнього практикуму в Дрезденському Технічному Університеті.
​Продовженням співпраці з Дрезденським Технічним Університетом було відвідання нашого університету професором Олександром Шиллем, деканом факультету інформатики. Він виступив з циклом лекцій для студентів ІТС на тему: ”Беспроводові технології та програмне забезпечення віддаленого доступу до інформаційних ресурсів в радіомережі”.
  
​​ ​drezd7.jpg drezd4.jpg​ ​ drezd2.jpg
 ​
​​ ​ ​drezd5.jpg​​ ​​ ​ ​drezd1.jpg